Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Doprava: A víťazom prvej súťaže v oblasti inteligentnej mobility – Smart Mobility Challenge – sa stáva...

Brusel 12. marca 2012 - Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý má na starosti oblasť mobility a dopravy, dnes oznámil víťazov prvej „Smart Mobility Challenge“ - súťaže európskych multimodálnych plánovačov ciest. V kategórii „plánovače ciest nasadené v prevádzke“ sa víťazmi stali spoločne Idos a Trenitalia a v kategórii „inovačné myšlienky“ zvíťazili Penelope Ventures GmbH and SNCF. Cieľom iniciatívy je podpora rozvoja univerzálnych („all-in-one“) plánovačov ciest prekračujúcich štátne hranice a ponúkajúcich možnosti plánovania s využitím kombinácie rôznych druhov dopravy.

Podpredseda Kallas k výsledkom hlasovania uviedol: „Som pevne presvedčený, že títo víťazi, ale aj ostatné projekty, ktoré sa zúčastnili na súťaži, pomôžu rozšíriť možnosti výberu rôznych druhov dopravy pri cestovaní pre všetkých Európanov. Súťaž zároveň potvrdila, že nás čakajú aj ďalšie výzvy, najmä potreba otvoriť prístup k cestovným údajom.“

Počet a kvalita prihlásených projektov a myšlienok boli pôsobivé. Rovnako pôsobivá bola účasť na elektronickom hlasovaní, ktoré pomohlo vybrať víťazov v kategórii „plánovače ciest nasadené v prevádzke“. Najlepšími príspevkami v tejto kategórii sú Idos (z Českej republiky, prihlásený spoločnosťou Chaps spol. s r.o.) a plánovač ciest Trenitalia (z Talianska, prihlásený spoločnosťou Ferrovie dello Stato Italiane SpA). V kategórii „inovačné myšlienky“ boli vybraní títo víťazi: Penelope Ventures GmbH, za myšlienku plánovača ciest Byebyehello, a SNCF za myšlienku plánovača ciest Mytripset.

Víťazi kategórie „plánovače ciest nasadené v prevádzke“ dostali najvyšší počet hlasov spomedzi 12 plánovačov, ktoré boli predmetom elektronického hlasovania.

Idos je plánovač ciest typu „od domu k domu“ pre Českú republiku a Slovensko. Poskytuje aj iné cezhraničné cestovné vlakové a autobusové prípoje pre celú Európu. Jeho stránky zaznamenávajú mesačne 66 miliónov návštev.

Plánovač ciest spoločnosti Trenitalia – SIPAX – poskytuje vlakové, autobusové a trajektové spojenia pre Taliansko a celý rad s ním susediacich krajín. Dopĺňa ho nástroj na sledovanie premávky v reálnom čase Viaggiatreno. Denne zaznamenáva 3 milióny návštev.

Víťazi kategórie „inovačné myšlienky“ zaujali pozornosť poroty veľmi dobrým pochopením podstaty problémov a prípravou projektov pokrývajúcich všetky predpokladané potreby cestujúcich vrátane služieb, ako je predaj cestovných lístkov.

Myšlienka plánovača ciest Byebyehello, ktorú prezentovala spoločnosť Penelope Ventures GmbH, presvedčila porotu mnohými inovačnými prvkami a silným tímom zainteresovaných strán, ktorý by mohol túto víziu zrealizovať. Spoločnosť má v úmysle sprevádzkovať plánovač v máji 2012, zatiaľ v Nemecku.

Myšlienka plánovača ciest Mytripset, s ktorou prišla spoločnosť SNCF, porotu zaujala inovačným využitím sociálnych sietí na poskytovanie obsahu a aktualizácií cestovných údajov. Aj ona sa opiera o silný partnerský tím. Začatie prevádzky sa plánuje na jeseň 2012, zatiaľ vo Francúzsku.

Víťazov prvej „Smart Mobility Challenge“ Komisia pozve, aby prezentovali svoje myšlienky a riešenia na zasadnutí výboru pre dopravu Európskeho parlamentu 26. marca 2012. Budú pozvaní aj na pripravovaný svetový kongres ITS vo Viedni (22. až 26. októbra 2012), aby podporili ďalšiu diskusiu o možnostiach a výzvach celoeurópskych multimodálnych cestovných riešení.

Podpora inovačných multimodálnych plánovačov ciest je jednou z priorít. V roku 2011 Komisia vypracovala štúdiu „Multimodálny európsky plánovač ciest“. Jej záverečná správa sa takisto zverejňuje dnes. http://ec.europa.eu/transport/its/studies/index_en.htm.

Súťaž otvoril podpredseda Kallas 6. júna 2011 a vyzval zainteresované strany z odvetvia a európskych občanov, aby do nej prihlásili buď riešenia európskeho (alebo aspoň cezhraničného) multimodálneho plánovača ciest, alebo inovačné myšlienky, ktoré by umožnili vývoj takýchto skutočne európskych a multimodálnych nástrojov.

Do prvej kategórie bolo prihlásených 28 plánovačov ciest a 12 najsľubnejších spomedzi nich sa uchádzalo o priazeň verejnosti v elektronickom hlasovaní medzi 5. decembrom 2011 a 13. januárom 2012. Súčasne odborná porota vyhodnotila 22 prihlásených „inovačných myšlienok“.

MEMO/12/175

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar