Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Transportas. Paskelbti pirmojo konkurso „Pažangios mobilumo sistemos“ nugalėtojai

Briuselis, 2012 m. kovo 12 d. Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už mobilumą ir transportą atsakingas Komisijos narys Siimas Kallasas šiandien paskelbė pirmojo konkurso „Pažangios mobilumo sistemos“ nugalėtojus. Šis konkursas skirtas kelionės įvairių rūšių transportu Europoje planavimo sistemoms sukurti. Dvi kategorijos „Operatyvinės kelionės planavimo sistemos“ laimėtojos yra įmonės Idos ir Trenitalia, o kategorijos „Pažangios idėjos“ – Penelope Ventures GmbH ir SNCF. Šia iniciatyva skatinama kurti integruotas kelionės planavimo sistemas peržengiant valstybių sienas ir siūlyti įvairius keliavimo būdus derinant alternatyvias transporto rūšis.

Komentuodamas balsavimo rezultatus, Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas teigė: „Esu tvirtai įsitikinęs, kad konkurso laimėtojos ir kiti konkursui projektus pateikę dalyviai suteiks visiems europiečiams daugiau pasirinkimo galimybių planuojant kelionę įvairių rūšių transportu. Be to, konkursas parodė, kokie neišspręsti uždaviniai laukia ir kaip svarbu suteikti prieigą prie kelionės duomenų“.

Pateikta itin daug įspūdingų projektų ir idėjų. Įspūdingas buvo ir balsavimas elektroniniu būdu – balsuotojai padėjo išrinkti kategorijos „Operatyvinės kelionės planavimo sistemos“ nugalėtojus. Du geriausi šios kategorijos projektai yra įmonės Idos kelionės planavimo sistema (pateikė Chaps spol. s r.o. (Čekija) ir Trenitalia kelionės planavimo sistema (pateikė Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Italija). Kategorijos „Pažangios idėjos“ laimėtojos yra Penelope Ventures GmbH, pateikusi Byebyehello kelionės planavimo sistemą, ir SNCF, pateikusi Mytripset kelionės planavimo sistemą.

Už 12 pateiktų planavimo sistemų buvo balsuojama elektroniniu būdu. Daugiausiai balsų surinko toliau nurodytos įmonės, pateikusios projektus pagal kategoriją „Operatyvinės kelionės planavimo sistemos“.

Įmonė Idos pasiūlė Čekijos ir Slovakijos kelionių planavimo sistemą, pagal kurią derinamos kelionės įvairių rūšių transportu. Naudojant šią sistemą galima planuoti ir kitas tarpvalstybines keliones autobusu ir traukiniu visoje Europoje. Kiekvieną mėnesį šios sistemos interneto svetainę peržiūri 66 mln. lankytojų.

Įmonė Trenitalia pasiūlė kelionės planavimo sistemą SIPAX. Naudojant šią sistemą galima planuoti keliones traukiniu, autobusu ir keltu Italijoje ir daugelyje Italijos kaimyninių šalių. Į šią sistemą įdiegta ir transporto priemonių stebėjimo realiuoju laiku priemonė Viaggiatreno. Šios sistemos svetainę kasdien aplanko 3 mln. lankytojų.

Vertinimo komisija atkreipė dėmesį į tai, kad kategorijos „Pažangios idėjos“ laimėtojos itin gerai suprato, kokie uždaviniai jų laukia ir koks kuriamų projektų pobūdis – atsižvelgti į visus numatomus keliautojų poreikius, įskaitant tokias paslaugas, kaip bilietų pardavimas.

Kelionės planavimo sistemos idėją Byebyehello pateikusi įmonė Penelope Ventures GmbH, kuri pasiūlė daug naujovių ir subūrė stiprią suinteresuotųjų šalių grupę, įtikino vertinimo komisiją, kad ji pajėgi įgyvendinti savo idėją. Šią planavimo sistemą Penelope Ventures GmbH ketina pradėti naudoti 2012 m. gegužės mėn. Vokietijoje.

SNCF pateiktą kelionės planavimo sistemos idėją Mytripset vertinančiai komisijai patiko tai, kad turiniui pateikti ir informacijai apie transporto priemonių judėjimą atnaujinti yra novatoriškai naudojami socialiniai tinklai. Be to, šią sistemą kūrė stipri partnerių grupė. Sistemą planuojama pradėti naudoti 2012 m. rudenį Prancūzijoje.

Komisija pakvies konkurso „Pažangios mobilumo sistemos“ laimėtojas dalyvauti 2012 m. kovo 26 d. Europos Parlamento TRAN komiteto susirinkime ir pateikti savo idėjas ir sprendimus. Be to, jos bus pakviestos dalyvauti 2012 m. spalio 22–26 d. Vienoje vyksiančiame pasauliniame pažangiųjų transporto sistemų (ITS) kongrese, kuriame bus tęsiama diskusija apie galimybes ir iššūkius ieškant kelionės įvairių rūšių transportu planavimo visoje Europoje sprendimų.

Pirmenybė teikiama naujoviškoms kelionės įvairių rūšių transportu planavimo sistemoms. 2011 m. Komisija atliko tyrimą Kelionės įvairių rūšių transportu planavimo sistemos kūrimas. Šio tyrimo galutinė ataskaita taip pat bus paskelbta šiandien internetu: http://ec.europa.eu/transport/its/studies/index_en.htm.

2011 m. liepos 6 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso paskelbtame konkurse dalyvaujančios suinteresuotosios sektoriaus šalys ir Europos piliečiai buvo kviečiami pateikti europinės (ar bent tarpvalstybinės) kelionės įvairių rūšių transportu planavimo sistemas arba pažangias idėjas, kuriomis remiantis galėtų būti kuriamos šios iš tiesų Europai pritaikytos priemonės, padedančios planuoti kelionę įvairių rūšių transportu.

Pagal pirmą kategoriją buvo pasiūlytos 28 kelionės planavimo sistemos, iš kurių atrinkta 12 tinkamiausių. Už šias sistemas nuo 2011 m. gruodžio 5 d. iki 2012 m. sausio 13 d. buvo galima balsuoti elektroniniu būdu. Be to, ekspertų komisija įvertino pateiktas 22 pažangias idėjas.

MEMO/12/175

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar