Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Liikenne: Ensimmäisen älykkään liikkuvuuden haasteen voittaja on …

Bryssel 12.3.2012 – Liikkuvuudesta ja liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas julkisti tänään eurooppalaisia multimodaalisia reittioppaita koskevan ensimmäisen älykkään liikkuvuuden haasteen voittajat. Toimivien reittioppaiden sarjan kaksi voittajaa ovat Idos ja Trenitalia, ja kehitysideoiden sarjan voittajat ovat Penelope Ventures GmbH ja SNCF. Aloitteen tavoitteena oli edistää rajat ylittävien ja vaihtoehtoisia liikennemuotoja tarjoavien all‑in-one ‑reittioppaiden kehittämistä.

"Uskon vakaasti, että haasteen voittajat, samoin kuin kaikki muut siihen osallistuneet hankkeet, antavat kaikille eurooppalaisille enemmän multimodaalisia matkustusvaihtoehtoja. Kilpailu osoitti myös, minkälaisiin haasteisiin meidän on vielä vastattava, ja erityisesti sen, kuinka tärkeää matkustustietojen avaaminen on", totesi varapuheenjohtaja Kallas äänestystulokset julkistaessaan.

Esitettyjen hankkeiden määrä ja laatu olivat vaikuttavia. Myös toimivien reittioppaiden sarjan voittajan valitsemiseksi järjestettyyn verkkoäänestykseen osallistuttiin vilkkaasti. Sarjan kaksi parasta reittiopasehdotusta ovat Idos (palveluntarjoajana Chaps spol. s r.o. Tšekistä) ja Trenitalia (palveluntarjoajana Ferrovie dello Stato Italiane SpA Italiasta). Kehitysideoiden sarjassa voittajiksi valittiin Penelope Ventures GmbH:n idea Byebyehello -reittioppaasta ja SNCF:n idea Mytripset -reittioppaasta.

Toimivien reittioppaiden sarjan voittajat saivat eniten ääniä verkkoäänestykseen osallistuneiden 12 reittioppaan joukosta.

Idos on Tšekin ja Slovakian kattava ovelta ovelle -reittiopas. Lisäksi siinä on linja-auto- ja junaliikenteen rajat ylittäviä yhteyksiä eripuolille Eurooppaa. Palvelulla on kuukausittain 66 miljoonaa verkkokäyttäjää.

Trenitalian SIPAX-reittiopas antaa tietoja juna-, linja-auto- ja lauttayhteyksistä Italiassa ja muutamissa naapurimaissa. Sitä täydentää reaaliaikaisia tietoja liikenteestä välittävä Viaggiatreno. Palvelulla on 3 miljoonaa käyttäjää päivittäin.

Kehitysideoiden sarjan voittajat kiinnittivät palkintolautakunnan huomion sillä, että voittaneissa ideoissa ymmärrettiin heti haasteen luonne ja kehiteltiin hankkeita, jotka kattavat kaikki matkustajien mahdolliset tarpeet (mm. lipunmyyntipalvelut).

Penelope Ventures GmbH:n esittämän Byebyehello -reittioppaan idea vakuutti palkintolautakunnan monilla innovatiivisilla toiminnoillaan ja vahvalla sidosryhmällä, jonka avulla visio on mahdollista saada toteutumaan. Yritys aikoo ottaa reittioppaan käyttöön toukokuussa 2012, ensin Saksassa.

SNCF:n Mytripset-reittiopas taasen vetosi palkintolautakuntaan siksi, että siinä hyödynnetään innovatiivisesti sosiaalisia verkostoja sisällön ja liikennetietojen päivityksissä. Sillä on myös vahvat kumppanit. Mytripset on tarkoitus ottaa Ranskassa käyttöön syksyllä 2012.

Komissio kutsuu ensimmäisen älykkään liikkuvuuden haasteen voittajat esittelemään ideoitaan ja ratkaisujaan Euroopan parlamentin TRAN-valiokunnan kokoukseen 26. maaliskuuta 2012. Heidät kutsutaan myöhemmin myös ITS:n maailmankongressiin Wieniin (22.–26. lokakuuta 2012), jossa käydään keskustelua Euroopan laajuisten multimodaalisten matkustusratkaisujen mahdollisuuksista ja haasteista.

On ensisijaisen tärkeää tukea innovatiivisia multimodaalisia reittioppaita. Komissio teki niistä vuonna 2011 tutkimuksen Towards a European Multimodal Journey Planner. Tutkimuksen loppuraportti julkaistiin myös tänään sivustolla http://ec.europa.eu/transport/its/studies/index_en.htm.

Varapuheenjohtaja Siim Kallasin 6. kesäkuuta 2011 käynnistämässä haasteessa kehotettiin teollisuuden sidosryhmiä ja Euroopan kansalaisia esittämään joko Euroopan laajuisia (tai ainakin rajat ylittäviä) multimodaalisia reittioppaita koskevia ratkaisuja tai innovatiivisia ideoita tällaisten aidosti Euroopan laajuisten ja multimodaalisen välineiden kehittämistä varten.

Ensimmäiseen sarjaan ilmoitettiin 28 reittiopasta, joista 12 lupaavinta valittiin yleiseen verkkoäänestykseen, joka järjestettiin 5. 12.2011–13.1.2012. Samaan aikaan palkintolautakunta arvioi kehitysideat, joita esitettiin 22.

MEMO/12/175

Yhteyshenkilöt :

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar