Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Transport: Aruka liikuvuse esimese konkursi tulemused

Brüssel, 12. märts 2012. Liikuvuse ja transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas tegi täna teatavaks esimese Euroopa mitmeliigiliste reisiplaneerijate konkursi aruka liikuvuse konkursi võitjad. Töötavate reisiplaneerijate kategooria võitjad on Idos ja Trenitalia ning uuenduslike ideede kategooria võitjad on Penelope Ventures GmbH ja SNCF. Konkurss korraldati selleks, et soodustada riigipiire ületavate ja alternatiivseid transpordiliike pakkuvate terviklike reisiplaneerijate väljatöötamist.

Hääletamistulemusi kommenteerides ütles asepresident Kallas: „Olen veendunud, et nii võiduideede kui ka kõigi muude konkursil osalenud projektidega suurendatakse eurooplaste valikuvõimalusi mitme transpordiliigi kasutamisel. Kõnealuse võistluse käigus tulid välja ka veel lahendamist vajavad probleemid ning eelkõige vajadus reisiandmetele juurdepääsu avamiseks.”

Konkursile esitatud projektide ja ideede arv ja kvaliteet olid muljet avaldavad. Töötavate mitmeliigiliste reisiplaneerijate kategoorias võitjate väljaselgimisel abiks olnud e-hääletusel osaleti samuti väga aktiivselt. Selles kategoorias olid kaks parimat tööd Idos (Chaps spol. s r.o.,Tšehhi Vabariik) ja Trenitalia (Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Itaalia) reisiplaneerija. Uuenduslike ideede kategoorias valiti välja järgmised võitjad: äriühingu Penelope Ventures GmbH reisiplaneerija Byebyehello idee ja SNCF reisiplaneerija Mytripset idee.

Töötavate mitmeliigiliste reisiplaneerijate kategooria võitjad said kõige rohkem hääli e-hääletusele pandud 12 reisiplaneerija seas.

Idos on Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia jaoks välja töötatud uksest ukseni reisiplaneerija. Selle abil on võimalik leida ka muid riigipiire ületavaid bussi- ja rongireisiühendusi Euroopas. Internetis vaadatakse Idost 66 miljonit korda kuus.

Trenitalia välja töötatud reisiplaneerija SIPAX näitab bussi-, rongi- ja praamiühendusi Itaalias ja selle naaberriikides. Reisiplaneerijat on täiendatud Viaggiatreno veebisaidiga, mille abil saab jälgida liiklust reaalajas. SIPAX-it vaadatakse kolm miljonit korda päevas.

Uuenduslike ideede kategooria võitjad pälvisid žürii tähelepanu probleemi olemusest ärksa arusaamise ja selliste projektide arendamisega, mis vastavad reisijate eeldatavatele vajadustele, sh piletimüügiteenus.

Äriühingu Penelope Ventures GmbH poolt esitatud reisiplaneerija Byebyehello veenis žüriid mitmete uuenduslike elementide ja sidusrühmade tugeva meeskonnaga, kes suudab tõenäoliselt selle visiooni ka ellu viia. Ettevõtja kavatseb 2012. aasta mais reisiplaneerija kasutusele võtta – esialgu Saksamaal.

SNCF-i poolt esitatud reisiplaneerija Mytripset idee meeldis žüriile, sest selle abil saab sotsiaalseid võrgustikke uutmoodi kasutada sisu ja liikluse ajakohastamiseks. Seegi idee on partnerite tugeva meeskonnatöö tulemus. Reisiplaneerija kasutuselevõtt on kavandatud esialgu Prantsusmaal 2012. aasta sügisel.

Komisjon kutsub aruka liikuvuse esimese konkursi võitjaid esitama oma ideid ja lahendusi Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjoni 26. märtsi 2012 istungil. Võitjad kutsutakse ka 22.–26. oktoobril 2012 Viinis toimuvale arukaid transpordisüsteeme käsitlevale maailmakongressile, et soodustada edasist mõttevahetust üleeuroopalise mitmeliigilise reisiplaneerimise võimaluste ja probleemide üle.

Esmatähtis ülesanne on uuenduslike, mitmeliigiliste reisiplaneerijate edendamine. 2011. aastal viis komisjon läbi uuringu „Euroopa mitmeliigilise reisiplaneerija suunas” („Towards a European Multimodal Journey Planner”), mille lõpparuanne avaldati samuti täna: http://ec.europa.eu/transport/its/studies/index_en.htm.

Asepresident Kallase poolt 6. juunil 2011 algatatud konkursile kutsuti ettevõtjaid ja Euroopa kodanikke esitama nii Euroopa (vähemalt riigipiire ületavad) mitmeliigiliste reisiplaneerijate lahendusi kui ka uuenduslikke ideid, mille abil saaks välja töötada tõeliselt üleeuroopalised mitmeliigilised vahendid.

Esimeses kategoorias laekus 28 reisiplaneerijat, millest 12 kõige paljutõotavamat pandi e-hääletusele ajavahemikul 5. detsember 2011 – 13. jaanuar 2012. Paralleelselt hindas žürii esitatud 22 uuenduslikku ideed.

MEMO/12/175

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar