Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Doprava: Vítězem první soutěže inteligentní mobility se stává …

Brusel 12. března 2012 – Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, komisař pro mobilitu a dopravu, dnes vyhlásil vítěze první soutěže inteligentní mobility pro evropské multimodální plánovače cest. V kategorii „Existující plánovače cest“ uspěli dva vítězové Idos a Trenitalia. Také kategorie „Nové nápady“ měla dva vítěze, a to Penelope Ventures GmbH a SNCF. Cílem této iniciativy je podpora rozvoje souborných plánovačů cest, které nejsou omezeny státními hranicemi a nabízí možnost kombinovat různé druhy dopravy.

V reakci na výsledky hlasování místopředseda Kallas uvedl: „Pevně věřím, že tito vítězové, ale také všechny ostatní zúčastněné projekty, pomohou rozšířit výběr multimodální dopravy pro všechny Evropany. Tato soutěž rovněž potvrdila, že v budoucnu zbývá ještě vyřešit další výzvy, zejména potřebu otevřít přístup k cestovním údajům“.

Počet a kvalita předložených projektů a nápadů byla ohromující. Stejně významná byla účast v elektronickém hlasování, ze kterého vzešli vítězové v kategorii existujících plánovačů cest. Dvěma nejlepšími projekty v této kategorii jsou Idos (z České republiky, jehož provozovatelem je firma Chaps spol. s r.o.) a plánovač cest Trenitalia (z Itálie, který provozuje společnost Ferrovie dello Stato Italiane SpA). V kategorii nových nápadů byli vybráni následující vítězové: Penelope Ventures GmbH za návrh plánovače cest Byebyehello a SNCF za návrh plánovače cest Mytripset.

Vítězové kategorie provozuschopných plánovačů cest získali nejvíce hlasů z dvanácti plánovačů, které soutěžily v elektronickém hlasování.

Idos je kompletní plánovač cest pro Českou republiku a Slovensko. Kromě toho též poskytuje další přeshraniční autobusová a vlaková spojení po Evropě. Počet návštěvníků na internetu dosahuje 66 milionů za měsíc.

Plánovač cest SIPAX firmy Trenitalia umožňuje vyhledávat spojení vlakem, autobusem a trajektem v Itálii a několika sousedních zemích. Doplňuje jej nástroj Viaggiatreno, jenž umožňuje sledovat dopravní informace v reálném čase. Tento plánovač denně zaznamená 3 miliony návštěv.

Výherci kategorie nových nápadů zaujali porotu svým přesným pochopením povahy problému. Projekty, které vyvinuli, naplňují všechny očekávané potřeby cestujících, včetně takových služeb, jako je prodej jízdenek:

Návrh plánovače cest Byebyehello, předložený firmou Penelope Ventures GmbH, přesvědčil porotu řadou inovačních prvků a rovněž silným týmem, jenž se na jeho vývoji podílel a dokázal tento návrh realizovat. Společnost hodlá plánovač spustit v Německu v květnu 2012.

Návrh plánovače cest Mytripset, který předložila společnost SNCF, se porotě zalíbil inovativním využitím sociálních sítí k doplňování obsahu a dopravních aktualizací. Může se rovněž spolehnout na podporu silného týmu partnerů. Spuštění je plánováno ve Francii na podzim roku 2012.

Vítěze první soutěže inteligentní mobility Komise pozve, aby představili své návrhy a řešení na zasedání výboru Evropského parlamentu pro dopravu dne 26. března 2012. Budou také pozváni k účasti na nadcházejícím světovém kongresu ITS ve Vídni (22.–26. října 2012), aby podpořili další diskusi o možnostech a problematice celoevropských multimodálních cestovních řešení.

Podpora inovačních, multimodálních plánovačů cest patří mezi priority. V roce 2011 zadala Komise studii „Projekt evropského multimodálního plánovače cest“ (Towards a European Multimodal Journey Planner). Její závěrečná zpráva je dnes rovněž zveřejněna na adrese: http://ec.europa.eu/transport/its/studies/index_en.htm.

Soutěž zahájil místopředseda Kallas dne 6. června 2011 a vyzval v ní zúčastněné strany z daného odvětví a evropské občany, aby předložili buď řešení evropského (alespoň přeshraničního) multimodálního plánovače cest, nebo nové nápady, které by umožnily rozvoj takových multimodálních nástrojů pro celou Evropu.

V první kategorii bylo přihlášeno 28 plánovačů cest, z nichž 12 nejslibnějších bylo předloženo k veřejnému elektronickému hlasování, které probíhalo od 5. prosince 2011 do 13. ledna 2012. Odborná porota současně hodnotila 22 předložených nových nápadů.

MEMO/12/175

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar