Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Priekšlaikus izdodas sasniegt vispārējo mērķi par dzeramā ūdens pieejamības nodrošināšanu lielākam skaitam cilvēku; labumu no ES pasākumiem ūdens jomā guvuši 32 miljoni cilvēku

Briselē, 2012. gada 9. martā. Pirmdien, 12. martā, komisārs Andris Piebalgs piedalīsies Pasaules Ūdens forumā, kas notiks Marseļā, un sniegs informāciju par Eiropas Ūdens iniciatīvas rezultātiem. Šogad aprit iniciatīvas 10. gadskārta un starptautiskā sabiedrība var lepoties ar to, ka piecus gadus pirms noteiktā termiņa, proti, 2015. gada, ir sasniegts Tūkstošgades attīstības mērķis par ilgtspējīgas dzeramā ūdens pieejamības nodrošināšanu. Taču pārējo Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) sasniegšana, jo īpaši – sanitāro apstākļu uzlabošana, kavējas, tādēļ ES pastiprinās centienus sasniegt šos mērķus laikus.

ES finansētā iniciatīva ir starptautiska politiska partnerība, kas ir palīdzējusi uzlabot ūdens pieejamību visā pasaulē un iestrādāt ar ūdeni saistītos aspektus attīstības politikā.

Kopumā, īstenojot šo Eiropas rīcību, palīdzība jau ir sniegta vairāk nekā 32 miljoniem cilvēku – viņiem ir nodrošināta piekļuve uzlabotai ūdensapgādei, bet sanitārie apstākļi ir uzlaboti 9 miljoniem cilvēku. Ņemot vērā ES Ūdens iniciatīvas panākumus, ES turpinās atbalstīt starptautisko sadarbību un veicināt novatoriskas pieejas, kas ļauj stiprināt saikni starp ūdensapgādi un citām nozarēm, piemēram, lauksaimniecību un enerģētiku.

Saistībā ar gaidāmo pasākumu komisārs A. Piebalgs sacīja: „Nodrošinot ūdens pieejamību un labāk apsaimniekojot šo izsīkstošo resursu, mēs varam samazināt nabadzību un sasniegt ilgtspējīgu attīstību. Es priecājos, ka mums, pateicoties arī spēcīgam ES atbalstam, ir izdevies sasniegt vienu no pirmajiem TAM. Tomēr darba vēl ir daudz – joprojām ik dienu mirst vairāk nekā 3000 bērnu, jo viņi lieto netīru dzeramo ūdeni. Mēs turpināsim īstenot ar ūdens jomu saistītos TAM, ņemot vērā līdzšinējos ES Ūdens iniciatīvas panākumus.”

Priekšvēsture

Visā pasaulē aptuveni 780 miljoniem cilvēku nav pieejams tīrs dzeramais ūdens. No tiem 330 miljoni cilvēku dzīvo Subsahāras Āfrikā. ES kā pasaulē lielākā līdzekļu devēja uzņemas vadošo lomu, lai planētas visneaizsargātākajiem cilvēkiem nodrošinātu piekļuvi sanitārijai. Savā nesenajā dokumentā „Pārmaiņu programma”, kas veltīts attīstības politikai, Komisija uzsver, ka jaunajām politikas pamatnostādnēm vajadzētu būt tādām, kas palīdz risināt nevienlīdzības problēmu un nodrošina nabadzīgajiem cilvēkiem labāku piekļuvi zemei, ūdenim un enerģijai, nekaitējot apkārtējai videi.

Tūkstošgades attīstības mērķi, kas saistīti ar ūdensapgādi

Ziņojumā „Progress dzeramā ūdens un sanitāro apstākļu uzlabošanas jomā, 2012. gads”, kas sagatavots saskaņā ar PVO un ANO Bērnu fonda Kopīgo ūdensapgādes un sanitārijas uzraudzības programmu, teikts, ka līdz 2010. gada beigām 89 % no visiem pasaules iedzīvotājiem jeb 6,1 miljards cilvēku bija izmantojuši uzlabotus dzeramā ūdens avotus. Šis rādītājs pārsniedz noteikto 88 % robežvērtību, kas tika noteikta kā TAM. Taču attiecībā uz sanitāro apstākļu uzlabošanu TAM sasniegšana joprojām kavējas, jo tikai 63 % cilvēku ir pieejami uzlaboti sanitārie apstākļi (noteiktais mērķis, kas jāsasniedz līdz 2015. gadam, ir 75 %).

ES pasākumi ūdensapgādes jomā

Viens no pirmās Eiropas Ūdens iniciatīvas sasniegumiem ir 2004. gadā izveidotais ES un ĀKK ūdens mehānisms – tas ir īpašs finansēšanas mehānisms, kas līdz šim ir nodrošinājis finansējumu EUR 700 miljonu apmērā ūdensapgādes projektiem Āfrikā, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs. Papildus līdzekļiem no citām Eiropas programmām pasākumiem, kas saistīti ar ūdensapgādes un sanitāro apstākļu uzlabošanas projektiem, laika posmā no 2003. līdz 2010. gadam kopumā ir piešķirti aptuveni EUR 3 miljardi. Šajā periodā ES attīstības palīdzība ūdensapgādes un sanitārijas jomā ir gandrīz trīskāršojusies.

Par Eiropas Savienības Ūdens iniciatīvas sākšanu tika paziņots Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību, kas notika Johannesburgā 2002. gada septembrī. Iniciatīvā ir iesaistījušies ES un partnervalstu reģioni (līdzekļu devēji, valdības, pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors).

Pasaules Ūdens forums Marseļā

Visplašākais starptautiskais pasākums ūdensapgādes jomā – 6. Pasaules Ūdens forums – notiks no 2012. gada 12. līdz 17. martam Marseļā, Francijā. Kopš 1997. gada reizi 3 gados Pasaules Ūdens forumā pulcējas tūkstošiem ieinteresēto personu, kuru mērķis ir panākt, lai visās politiskajās programmās jautājumam par ūdeni tiktu pievērsta īpaša uzmanība.

Plašāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

ES Attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ES pasākumi ūdensapgādes un sanitāro apstākļu uzlabošanas jomā – projekti un faktiskā pieredze

http://ec.europa.eu/europeaid/what/environment/water-energy/documents/wate_presspack_7-3-12_en.pdf

Pārmaiņu programma

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm

6. Pasaules Ūdens forums

http://www.worldwaterforum6.org

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar