Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Fortfarande svårigheter för EU-medborgare att utöva sin kommunala röstträtt

Bryssel den 9 mars 2012 – Fler och fler EU-medborgare utövar sin rätt att bosätta sig och arbeta varsomhelst i EU och i dag bor omkring 8 miljoner människor i rösträttsålder i ett annat EU-land än sitt eget. Den som är EU-medborgare har rätt att rösta och kandidera i kommunala val i det land där man bor. Men enligt en ny rapport från kommissionen som offentliggörs i dag är det bara omkring 10 % av dem som utnyttjar denna rättighet. I rapporten konstateras det att trots att de flesta länderna på ett tillfredsställande sätt har infört EU-bestämmelserna (direktiv 94/80/EG) kvarstår vissa hinder. En del medborgare är kanske heller inte medvetna om sina rättigheter och dessutom kan byråkratin vara avskräckande.

För att försäkra sig om att medborgarna ska kunna utöva sin rösträtt tänker kommissionen därför arbeta med nationella, regionala och lokala myndigheter för att komma åt de återstående hindren. Förslaget om att 2013 ska utlysas till Europeiska medborgaråret är ett bra tillfälle att sprida kunskaper om EU-medborgarnas rättigheter.

–Vare sig det handlar om plantering av träd, larmtjänster eller lokal samfärdsel, påverkar kommunala beslut alla dem som bor i kommunen, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och tillika kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Det är därför som EU-medborgare enligt EU:s fördrag har samma demokratiska rätt att rösta och ställa upp som kandidater i kommunala val i alla 27 EU-länderna, oavsett var i EU de bor. Vi kommer att fortsätta att tillsammans med medlemsländerna arbeta för att se till att de här rättigheterna omsätts i praktiken, så att alla EU-medborgare kan säga sin mening om saker som påverkar dem.

I dagens rapport om tillämpningen av EU:s bestämmelser om kommunal rösträtt för EU-medborgare konstateras att medlemsländerna visserligen har införlivat EU-direktivet på ett tillfredsställande sätt, men att vissa problem kvarstår. Bland annat kan det finnas en del krav som EU-medborgare måste uppfylla men inte inhemska medborgare, exempelvis att man ska ha varit bosatt i landet under viss period för att kunna ansöka om att tas upp i röstlängden.

Trots att fler och fler EU-medborgare bor utanför sina hemländer konstateras det i rapporten att bara i genomsnitt 10 % av dem har utnyttjat sin rösträtt. De bör få information om sin rösträtt och vad de behöver göra för att kunna gå och rösta. Kommissionen fortsätter att noggrant övervaka att direktivet genomförs på korrekt sätt och kommer att hjälpa medlemsländerna att vidta alla åtgärder som behövs så att EU-medborgarna utan hinder kan använda sig av sin rösträtt. Kommissionen tänker också främja bästa praxis för hur man kan uppmuntra EU-medborgare från andra länder att delta i det institutionella och politiska livet på lokal nivå.

Bakgrund

Den fria rörligheten är den mest uppskattade rättigheten som följer med EU-medborgarskapet (se pressmeddelande nr 14/2011). Allt fler använder sig av denna rättighet och bor i ett annat EU-land: År 2009 var uppskattningsvis 11,9 miljoner medborgare bosatta i ett annat EU-land än sitt eget, och antalet hade ökat till 12,3 miljoner år 2010 (STAT/11/105). Cirka 8 miljoner av dessa är gamla nog för att kunna rösta.

Tack vare EU-medborgarskapet – som inte ersätter nationellt medborgarskap utan kompletterar det – har alla medborgare i EU:s 27 medlemsländer rätt att rösta och kandidera i kommunala val och i val till Europaparlamentet i det EU-land där de bor.

EU-medborgarskapsrapporten 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) innehöll 25 konkreta åtgärder för att undanröja det som fortfarande hindrar EU-medborgare från att utöva sin rätt till fri rörlighet i EU. En av åtgärderna är att medvetandegöra människor om EU-medborgarskapet, vilka rättigheter som är knutna till det och vilken betydelse de har i det dagliga livet. Detta kan ske genom att utse 2013 till ”europeiskt medborgarår” och genom att man året anordnar riktade evenemang om EU-medborgarskapet och EU-politik som har att göra med det. Under det europeiska medborgaråret 2013 kommer kommissionen att offentliggöra en andra EU-medborgarskapsrapport som ska innehålla en handlingsplan för hur man kan avskaffa de återstående hinder som gör att medborgare inte utnyttjar sina rättigheter som unionsmedborgare.

Läs mer:

Unionsmedborgarskapet:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sv.htm

Hemsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar