Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija poroča, da se državljani EU še vedno spopadajo z ovirami pri uveljavljanju svojih lokalnih volilnih pravic

Bruselj, 9. marca 2012 – Vedno več državljanov EU uresničuje svojo pravico, da živijo in delajo kjer koli v Evropski uniji. Tako približno 8 milijonov ljudi, ki so dovolj stari, da lahko volijo, trenutno prebiva v državi EU, ki ni njihova matična država. Kot državljani EU imajo pravico, da volijo ali kandidirajo na lokalnih volitvah v državi EU, kjer živijo. Vendar jih v skladu z novim poročilom, ki ga je danes objavila Komisija, trenutno to pravico uveljavlja samo približno 10 %. V poročilu je navedeno, da je večina držav sicer zadovoljivo uveljavila ustrezna pravila EU (Direktivo 94/80/ES), da pa kljub temu nekatere ovire ostajajo. Poleg tega se nekateri državljani morda ne zavedajo svojih pravic, postopki pa se lahko včasih izkažejo za prezapletene.

Da bi državljani lahko v celoti uveljavljali svoje volilne pravice, si bo Komisija zato v sodelovanju z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi prizadevala odkriti in odpraviti kakršne koli preostale težave za učinkovito uporabo teh pravic. Predlog za leto 2013 kot evropsko leto državljanov je dobra priložnost za ozaveščanje o pravicah državljanov EU.

„Ne glede na to, ali gre za sajenje dreves, službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih ali lokalni prevoz, odločitve, sprejete na občinski ravni, vplivajo na vse, ki živijo na zadevnem območju. Zato imajo državljani EU na podlagi pogodb EU iste demokratične pravice, da volijo in kandidirajo na lokalnih volitvah v vseh 27 državah članicah EU, kjer koli v EU živijo,“ je dejala Viviane Reding, podpredsednica Komisije ter komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Še naprej si bomo v sodelovanju z državami članicami prizadevali za dejansko uresničevanje teh pravic v praksi, tako da bodo lahko vsi državljani EU odločali o vprašanjih, ki jih zadevajo.“

V današnjem poročilu o uporabi pravil EU glede lokalnih volilnih pravic državljanov EU Komisija ugotavlja, da so države članice sicer zadovoljivo prenesle ustrezno direktivo EU, kljub temu pa nekatere težave ostajajo. To vključuje zahteve za državljane drugih držav EU, ki se razlikujejo od zahtev za državljane zadevne države, na primer to, da morajo biti določeno obdobje rezidenti v tej državi, preden lahko zaprosijo za vpis v volilni imenik.

Čeprav je število Evropejcev, ki živijo drugje v EU, narastlo, je bilo v poročilu ugotovljeno, da je v povprečju samo 10 % državljanov EU uveljavljalo svoje volilne pravice. Državljani EU bi morali biti obveščeni o svojih volilnih pravicah in upravnih postopkih, ki jih morajo opraviti, da lahko te pravice uveljavljajo. Komisija bo še naprej spremljala pravilno izvajanje direktive in pomagala državam članicam pri sprejemanju vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev, da lahko državljani v celoti uresničujejo svoje volilne pravice. Komisija bo prav tako podpirala najboljše prakse pri spodbujanju državljanov EU z državljanstvom druge države članice, da se vključijo v institucionalno in politično življenje na lokalni ravni.

Ozadje

Prosto gibanje je najbolj cenjena pravica državljanstva EU (glej sporočilo za medije št. 14/2011). To pravico dejansko uveljavlja vedno več Evropejcev, ki živijo v drugi državi članici EU: leta 2009 je po nekaterih ocenah 11,9 milijona državljanov živelo v državi članici, ki ni bila njihova matična država članica, leta 2010 pa se je ta številka povzpela na 12,3 milijona (STAT/11/105). Približno 8 milijonov jih je dovolj starih, da lahko volijo.

Zahvaljujoč državljanstvu EU, ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje, imajo državljani vseh 27 držav članic EU tudi pravico, da volijo in kandidirajo na lokalnih volitvah in na volitvah v Evropski parlament v državi EU, kjer živijo.

V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) je navedenih 25 konkretnih ukrepov za odstranitev preostalih ovir za državljane EU pri uveljavljanju njihovih pravic do prostega gibanja po EU. Med drugim naj bi Komisija okrepila ozaveščenost državljanov o njihovem statusu državljanov EU, njihovih pravicah in njihovem pomenu v vsakdanjem življenju, tako da bo predlagala, naj se leto 2013 razglasi za evropsko leto državljanov, v tem času pa prirejala dogodke o državljanstvu EU in politikah EU, povezanih z državljani. Leta 2013 – v evropskem letu državljanov – bo Komisija objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, ki bo hkrati tudi akcijski načrt za odpravo preostalih ovir, ki državljanom Unije preprečujejo, da bi v celoti izkoristili svoje pravice.

Dodatne informacije

Državljanstvo EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sl.htm

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar