Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság jelentése szerint az uniós polgárok még mindig akadályokba ütköznek a helyhatósági választásokon őket megillető választójog gyakorlása során

Brüsszel, 2012. március 9. – Egyre több uniós polgár él azzal a jogával, hogy bárhol élhet és dolgozhat az Európai Unión belül. Ennek következtében mintegy 8 millió választójogi korhatárt betöltött személy él a sajátjától eltérő uniós tagállamban. Uniós polgárként ők is szavazhatnak vagy jelöltként indulhatnak annak az uniós országnak a helyhatósági választásain, amelyben élnek. Ugyanakkor az Európai Bizottság által ma közzétett új jelentés szerint jelenleg csupán mintegy 10 %-uk él ezzel a joggal. A jelentés szerint annak ellenére, hogy a legtöbb tagállam kielégítő módon végrehajtotta a vonatkozó uniós szabályokat (94/80/EK irányelv), néhány dolog még akadályozza e jog gyakorlását. Ráadásul nincs minden polgár teljes mértékben tisztában jogaival, és néha az eljárások is túl nehézkesnek bizonyulnak.

Annak érdekében, hogy a polgárok teljes mértékben gyakorolhassák választójogukat, a Bizottság együtt fog működni a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal, hogy azonosítsák és megoldják a választójog hatékony alkalmazásával kapcsolatban még fennálló nehézségeket. Az arra irányuló javaslat, hogy 2013 legyen a polgárok európai éve, jó lehetőséget teremt arra, hogy ismertebbé váljanak az uniós polgárok jogai.

„Legyen szó akár fák ültetéséről, sürgősségi segélyszolgálatról vagy helyi közlekedésről, a helyi szinten hozott döntések minden ott lakót érintenek. Ezért illetik meg az uniós szerződések értelmében az uniós polgárokat mind a 27 tagállamban a helyi állampolgárokkal azonos jogok a helyhatósági választásokon való szavazást és jelöltként indulást illetően, bárhol is lakjanak az EU-n belül”, mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos. „Továbbra is együtt fogunk működni a tagállamokkal annak biztosításában, hogy ezeknek a jogoknak a gyakorlatban is érvényt lehessen szerezni, és az uniós polgárok beleszólhassanak az őket érintő kérdésekbe.”

Az uniós polgárok helyhatósági választójogára vonatkozó uniós szabályok alkalmazásáról szóló mai jelentés szerint a tagállamok kielégítő módon átültették nemzeti jogukba a vonatkozó uniós irányelvet, azonban néhány kérdés még mindig megoldatlan. Ide tartozik adott esetben a helyi állampolgárokra vonatkozóktól eltérő előírások alkalmazása az uniós polgárokra, mint például bizonyos időtartamú tartózkodás előírása az adott országban ahhoz, hogy kérelmezni lehessen a választói névjegyzékbe való felvételt.

Az utóbbi időben megnövekedett azoknak az uniós polgároknak a száma, akik nem saját tagállamukban élnek, mindazonáltal a jelentés szerint átlagosan 10 %-uk élt csak szavazati jogával. Az uniós polgárokat tájékoztatni kell választójogukról és az annak gyakorlásához szükséges adminisztratív eljárásokról. A Bizottság továbbra is nyomon fogja követni az irányelv helyes végrehajtását, és segíteni fog a tagállamoknak valamennyi ahhoz szükséges intézkedés elfogadásában, hogy a polgárok teljes mértékben élvezhessék választójoguk előnyeit. A Bizottság ösztönözni fogja a nem helyi állampolgár uniós polgárok helyi szintű intézményi és politikai életben való részvételének bátorítására vonatkozó bevált gyakorlatokat is.

Előzmények

A mozgás szabadsága a legtöbbre értékelt jog az uniós polgárság kapcsán (lásd a 14/2011. sz. sajtóközleményt). És valóban, egyre több európai él ezzel a joggal és telepedik le egy másik uniós tagállamban: 2009-ben becslések szerint 11,9 millió polgár élt a sajátjától eltérő tagállamban; 2010-re ez a szám 12,3 millióra nőtt (STAT/11/105). Közülük kb. 8 millió személy töltötte be a választójogi korhatárt.

Az uniós polgárságnak köszönhetően – amely nem lép a nemzeti állampolgárság helyébe, hanem kiegészíti azt – a 27 uniós tagállam minden állampolgárának joga van szavazni és jelöltként indulni a helyhatósági és európai parlamenti választásokon abban az uniós országban, amelyikben lakik.

Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentés (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) 25 olyan konkrét fellépést vázolt fel, melyek célja, hogy elmozdítsák az uniós polgárok előtt az unión belüli szabad mozgáshoz való jog tekintetében még fennálló akadályokat. Az egyik ilyen fellépés a polgárok tudatosságának erősítésére irányul uniós polgár státuszukkal, jogaikkal és ennek a mindennapi életükben tulajdonítható jelentőségével kapcsolatban. E tudatosság erősítése céljából született javaslat arra, hogy 2013 legyen a polgárok európai éve, melynek során az uniós polgárságról és a polgársággal kapcsolatos szakpolitikákról szóló célzott rendezvényeket szerveznek. A Bizottság 2013-ban, a polgárok európai évében fogja közzétenni második jelentését az uniós polgárságról, amely cselekvési tervként fog szolgálni azon még meglévő akadályok lebontásához, melyek gátolják a polgárokat az őket uniós polgárként megillető jogok teljes mértékű gyakorlásában.

További információk

Uniós polgárság:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_hu.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar