Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zahájen ročník 2012 soutěže o evropské ceny za podporu podnikání

V Bruselu 8. března 2012 – Komise dnes zahájila ročník 2012 soutěže o evropské ceny za podporu podnikání. Tato ocenění odměňují úspěchy institucí veřejné správy i partnerství veřejného a soukromého sektoru při podpoře podniků a podnikání. Jedním z témat letošního ročníku bude financování malých a středních podniků, které chtějí rozšířit svou činnost a vstoupit na nové trhy. V souvislosti s aktuální hospodářskou situací se všeobecně uznává přínos malých a středních podniků k růstu a obdivuhodný je i jejich potenciál pro vytváření pracovních míst. Osmdesát pět procent všech nových pracovních míst v EU připadá na malé a střední podniky. Veřejnoprávní orgány tyto podniky podporují širokou škálou různých iniciativ. Opatření, které v praxi zaznamenalo největší úspěchy, vybere odborná porota a ocenění bude předáno v listopadu 2012 během setkání malých a středních podniků na Kypru.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Evropské ceny za podporu podnikání každoročně vyzdvihují úspěšné iniciativy z celé Evropy, kterým se podařilo vytvořit oboustranně výhodné podmínky z hlediska podniků i společnosti. Potřebujeme, aby takových konkrétních úspěchů přibývalo a aby se Evropa stále více zaměřovala na podnikání a vytvářela mu příznivé prostředí. Má to zásadní význam pro vytváření pracovních míst a oživení evropského hospodářství.“

Ceny budou uděleny v pěti kategoriích:

  • podpora podnikatelského ducha,

  • investice do rozvoje dovedností,

  • zkvalitňování podnikatelského prostředí,

  • podpora internacionalizace podniků,

  • odpovědné a otevřené podnikání.

Soutěž proběhne ve dvou etapách. Uchazeči budou soutěžit nejprve ve svých zemích a každý stát pak může do 16. července 2012 vybrat dva zástupce, kteří budou nominováni do evropské soutěže.

Více informací o tom, jak se do soutěže přihlásit.

Souvislosti

Cíle soutěže o evropské ceny za podporu podnikání, kterou každoročně vyhlašuje Evropská komise:

  • najít a ocenit výjimečné iniciativy na podporu podniků a podnikání,

  • poukázat na příklady nejlepších podnikatelských strategií a postupů a podělit se o ně,

  • zlepšit povědomí o společenské úloze podnikatelů,

  • povzbudit a inspirovat případné budoucí podnikatele.

Více informací o Evropských cenách za podporu podnikání

Studie o vlivu malých a středních podniků na trh práce v EU

Iniciativa Small Business Act

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar