Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie treedt op om de veiligheid en efficiëntie van de effectenafwikkeling in Europa te verhogen

Brussel, 7 maart 2012 - Als onderdeel van haar voortdurende inspanningen om het financieel stelsel gezonder te maken, heeft de Europese Commissie vandaag voorgesteld een Europees gemeenschappelijk reguleringskader in te stellen voor de instellingen die verantwoordelijk zijn voor effectenafwikkeling, de zogenaamde centrale effectenbewaarinstellingen (csd’s). Het voorstel zal de effectenafwikkeling in Europa veiliger en efficiënter maken. Het voorstel moet er ook voor zorgen dat de effectenafwikkelingstermijn korter wordt en dat zo weinig mogelijk afwikkelingsoperaties mislukken.

Michel Barnier, Commissaris voor interne markt en diensten, over het voorstel: "Ik zet in op behoorlijke regulering van en toezicht op alle financiële markten. Afwikkeling is een cruciaal proces voor de effectenmarkten en de financiering van onze economie en daarom moet zij veilig en efficiënt zijn. De cijfers spreken voor zich: in de Europese Unie zijn de voorbije twee jaar door csd's transacties voor een waarde van meer dan één biljard (1015) euro afgewikkeld. Met het vandaag ingediende voorstel worden, in overeenstemming met onze internationale partners, in heel de Unie gemeenschappelijke normen voor effectenafwikkeling en csd's ingevoerd om voor de door de nationale csd's verleende diensten de markt echt één te maken."

Het voorstel bevat de volgende belangrijke elementen:

  • voor effecten die op beurzen of op andere gereglementeerde markten worden verhandeld, wordt de afwikkelingstermijn geharmoniseerd en op maximaal twee dagen na de transactiedag gebracht (momenteel duren de meeste effectentransacties in Europa twee tot drie dagen)

  • markdeelnemers die effecten niet op de overeengekomen afwikkelingsdatum leveren, zijn strafbaar en zullen die effecten in de markt moeten kopen en aan hun tegenpartijen moeten leveren

  • emittenten en beleggers zullen nagenoeg alle effecten giraal moeten aanhouden en zullen ze bij csd's moeten laten vastleggen om ze op beurzen of op andere reglementeerde markten te mogen verhandelen

  • csd's zullen aan strikte organisatorische, bedrijfsvoerings- en prudentiële vereisten moeten voldoen om levensvatbaar te blijven en hun gebruikers te beschermen

  • ook zullen zij een vergunnning moeten hebben en onder toezicht staan van hun nationale bevoegde autoriteiten

  • vergunninghoudende csd's zal een 'paspoort' worden verleend om hun diensten in andere lidstaten aan te bieden

  • gebruikers zullen uit alle 30 csd's in Europa kunnen kiezen

  • csd's in de EU zullen, in welk land zij ook zijn gevestigd, toegang hebben tot alle andere csd's of andere marktinfrastructuren zoals handelsplatformen of centrale tegenpartijen (ctp's)

Het voorstel gaat nu voor onderhandeling en aanneming naar het Europees Parlement en de Raad (lidstaten).

Achtergrond

Afwikkeling is een belangrijk proces waarbij, na de afsluiting van een effectentransactie (bijvoorbeeld een aankoop of een verkoop), effecten en geld voor elkaar worden geruild. Csd’s zijn systeemkritische instellingen voor de financiële markten omdat zij de infrastructuren (de zogenaamde effectenafwikkelingssystemen) exploiteren die de afwikkeling van nagenoeg alle effectentransacties mogelijk maken. Csd's volgen ook hoeveel effecten zijn uitgegeven, door wie, en elke wijziging in het houderschap van die effecten. Tot slot spelen csd's een cruciale rol voor de financiering van de economie, omdat bijna alle zekerheden die door banken worden gesteld om geld aan te trekken via door csd's gexploiteerde effectenafwikkelingssystemen stromen.

Toch zijn csd's nog steeds alleen op nationaal niveau gereguleerd en is grensoverschrijdende afwikkeling minder veilig (op bepaalde markten mislukt tot 10% van de grensoverschrijdende transacties) en efficiënt dan binnenlandse afwikkeling: de kosten zijn tot vier keer hoger.

De voorgestelde verordening zal het Europese reguleringskader voor effectenmarkten vervolledigen. Effectentransacties bestaan uit drie grote stappen:

aangaan van een transactie – dit wordt gereguleerd door de MiFID

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

clearing – dit zal worden gereguleerd door de EMIR

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

afwikkeling – dit wordt behandeld door het huidige voorstel

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Zie ook: MEMO/12/163

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar