Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija imasi vertybinių popierių atsiskaitymo saugos ir veiksmingumo didinimo veiksmų

Briuselis, 2012 m. kovo 7 d. Siekdama toliau kurti patikimesnę finansų sistemą, Europos Komisija šiandien pasiūlė įsteigti bendrą Europos reguliavimo sistemą, skirtą už vertybinių popierių atsiskaitymą atsakingoms institucijoms – centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD). Šiuo pasiūlymu siekiama saugesnio ir veiksmingesnio vertybinių popierių atsiskaitymo Europoje. Be to, jame siūloma trumpinti vertybinių popierių atsiskaitymo laikotarpį ir mažinti neatsiskaitymo atvejų skaičių.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Esu įsipareigojęs užtikrinti tinkamą visų finansų rinkų reguliavimą ir priežiūrą. Atsiskaitymas – tiek vertybinių popierių rinkos, tiek mūsų ūkio finansavimo esminis procesas, todėl būtina užtikrinti jo saugą ir veiksmingumą. Apie esamą padėtį galima spręsti iš šių skaičių: per paskutinius dvejus metus Europos Sąjungoje CVPD įvykdytų atsiskaitymo sandorių vertė viršijo kvadrilijoną eurų. Siekiant užtikrinti išties bendrą nacionalinių CVPD teikiamų paslaugų rinką ir remiantis mūsų tarptautinių partnerių patirtimi, šiandienos pasiūlymu visai Sąjungai bus nustatyti bendri vertybinių popierių atsiskaitymo ir CVPD standartai.“

Į pasiūlymą įtraukti šie pagrindiniai elementai:

  • Vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržose ar kitose reguliuojamose rinkose, atsiskaitymo laikotarpis bus suvienodintas iki ne daugiau kaip dviejų dienų po sandorio sudarymo dienos (šiuo metu dauguma vertybinių popierių sandorių Europoje trunka nuo dviejų iki trijų dienų).

  • Rinkos dalyviams, kurie savo vertybinių popierių nepateikia numatytą atsiskaitymo dieną, bus taikomos baudos ir jie bus įpareigoti pirkti šiuos vertybinius popierius rinkoje bei pateikti juos kitoms to sandorio šalims.

  • Emitentai ir investuotojai bus įpareigoti saugoti beveik visų vertybinių popierių elektroninius įrašus, o jei šiais vertybiniais popieriais prekiaujama vertybinių popierių biržose arba kitose reguliuojamose rinkose, jie turės registruoti šiuos vertybinius popierius CVPD.

  • CVPD turės laikytis griežtų organizacinių, veiklos ir rizikos ribojimo reikalavimų, kad užtikrintų savo gyvybingumą ir naudotojų apsaugą. Be to, nacionalinės kompetentingos institucijos turės išduoti CVPD veiklos leidimą ir juos prižiūrėti.

  • Gavusiems veiklos leidimą CVPD bus suteikiamas „pasas“, t. y. leidimas teikti paslaugas kitose valstybėse narėse.

  • Naudotojai galės rinktis iš 30 Europos CVPD.

  • Europos Sąjungos CVPD turės prieigą prie visų kitų CVPD arba kitų rinkos infrastruktūrų (pvz., prekybos vietų ar pagrindinių sandorio šalių), kad ir kur jie būtų įsteigti.

Dabar pasiūlymas perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai (valstybėms narėms) svarstyti ir priimti.

Pagrindiniai faktai

Atsiskaitymas – svarbus procesas, kuriuo užtikrinamas vertybinių popierių pateikimas už pinigus po vertybinių popierių sandorio (pavyzdžiui, vertybinių popierių įsigijimo arba pardavimo). CVPD – finansų rinkai sistemiškai svarbios įstaigos, nes jie valdo infrastruktūras (vadinamąsias vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas), kuriomis sudaromos sąlygos vykdyti beveik visų vertybinių popierių sandorių atsiskaitymą. Be to, CVPD registruoja, kas ir kiek vertybinių popierių išleido ir kaip kiekvieną kartą keičiasi tų vertybinių popierių savininkai. Galiausiai, jie atlieka labai svarbią funkciją ūkio finansavimo srityje, nes beveik visi bankų užstatai, kuriais jie siekia pritraukti lėšų, pereina per CVPD valdomas vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas.

Tačiau CVPD vis dar reguliuojami tik nacionaliniu lygmeniu, taigi tarptautinis atsiskaitymas yra ne toks saugus (tam tikrose rinkose tarptautinių sandorių neatsiskaitymų lygis gali siekti iki 10 proc.) ir veiksmingas kaip vietinis atsiskaitymas, t. y. jo išlaidos iki keturių kartų didesnės.

Įgyvendinus siūlomą reglamentą bus sukurta Europos reguliavimo sistema, skirta vertybinių popierių rinkoms. Vertybinių popierių sandoriai vyksta trimis pagrindiniais etapais:

Prekyba (ją reglamentuoja Finansinių priemonių rinkų direktyva)

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Tarpuskaita (ją reglamentuos Europos rinkos infrastruktūros reglamentas)

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Atsiskaitymas (jo reglamentavimas numatytas dabartiniame pasiūlyme)

http://ec.europa.eu/internal_market/financial- markets/central_securities_depositories_en.htm

Taip pat žr. MEMO/12/163

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar