Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság fellép az európai értékpapír-elszámolás biztonságának és hatékonyságának fokozásáért

Brüsszel, 2012. március 7. – A stabilabb pénzügyi rendszer megteremtése érdekében tett erőfeszítései részeként az Európai Bizottság ma az értékpapír-elszámolást végző intézményekre, az ún. központi értéktárakra vonatkozó egységes európai szabályozási keret felállítására tett javaslatot. A javaslat célja az európai értékpapír-elszámolás biztonságának és hatékonyságának fokozása, emellett az értékpapír-elszámoláshoz szükséges idő lerövidítésére és az elszámolások meghiúsulásának minimalizálására is törekszik.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Eltökélt szándékom, hogy valamennyi pénzügyi piac megfelelő szabályozása és felügyelete biztosított legyen. Az elszámolás alapvető folyamat az értékpapírpiacokon és gazdaságunk finanszírozása szempontjából, így biztonságát és hatékonyságát szavatolni kell. A számok önmagukért beszélnek: aaz Európai Unióban a központi értéktárak több mint egy billiárd euró értékű ügyletet számoltak el az elmúlt két évben. A mai javaslat – nemzetközi partnereinkkel összhangban – egységes európai előírásokat vezet be az értékpapír-elszámolás terén és a központi értéktárak számára, hogy létrejöjjön a tagállami központi értéktárak által nyújtott szolgáltatások valódi egységes piaca.”

A javaslat az alábbi fő elemeket tartalmazza:

  • Az elszámolási időszakot harmonizálni fogják és a tőzsdén vagy egyéb szabályozott piacon forgalmazott értékpapírok tekintetében a kereskedés napját követő legfeljebb két napban határozzák meg (jelenleg a legtöbb európai értékpapírügylet esetében két-három napra van szükség).

  • Azt a piaci résztvevőt, amely az elszámolás egyeztetett időpontjában elmulasztja az értékpapírok szállítását, szankcióval sújtják és meg kell vásárolnia a szóban forgó értékpapírokat a piacon, majd le kell szállítania azokat az ügyfelének.

  • A kibocsátóknak és a befektetőknek elektronikus nyilvántartást kell vezetniük szinte az összes értékpapírról, és tőzsdei vagy egyéb szabályozott piacon folyó kereskedés esetén azokat a központi értéktárakban is rögzíteni kell.

  • A központi értéktáraknak szigorú szervezeti, üzletviteli és prudenciális követelményeknek kell megfelelniük működőképességük és felhasználóik védelmének biztosítása érdekében. Emellett az illetékes nemzeti hatóság által kiadott engedéllyel kell rendelkezniük és ez a hatóság végzi felügyeletüket.

  • Az engedélyezett központi értéktárak „útlevelet” kapnak, amely feljogosítja őket arra, hogy másik tagállamban szolgáltatást nyújtsanak.

  • A felhasználók választhatnak majd mind a 30 európai központi értéktár közül.

  • Az uniós központi értéktárak székhelytől függetlenül hozzáférnek majd bármely más központi értéktárhoz vagy egyéb piaci infrastruktúrákhoz, például kereskedési helyszínekhez vagy központi szerződő felekhez.

Következő lépésként a javaslat az Európai Parlament és a Tanács (a tagállamok) elé kerül megtárgyalásra és elfogadásra.

Háttér-információk

Az elszámolás fontos folyamat, amely biztosítja az értékpapírok készpénz ellenében történő szállítását az értékpapírügyletet (például értékpapírok vételét vagy eladását) követően. A központi értéktárak rendszerszempontból nagy jelentőségűek a pénzügyi piacokon, mert olyan infrastruktúrákat (úgynevezett értékpapír-elszámolási rendszereket) működtetnek, amelyek lehetővé teszik szinte valamennyi értékpapír-ügylet elszámolását. A központi értéktárak azt is nyomon követik, hány értékpapír került kibocsátásra, ki a kibocsátó és hogyan változik az értékpapír-állomány. Végül, fontos szerepet játszanak a gazdaság finanszírozásában, mivel a bankok által a forrásszerzés során elhelyezett szinte valamennyi biztosíték áthalad a központi értéktárak által működtetett értékpapír-elszámolási rendszereken.

A központi értéktárakat mindezek ellenére még mindig csak nemzeti szinten szabályozzák, és a több tagállamra kiterjedő elszámolás kevésbé biztonságos (egyes piacokon a több országot érintő tranzakciók meghiúsulásának aránya elérheti a 10 %-ot) és kevésbé hatékony, mint a belföldi elszámolás: költségei akár négyszer magasabbak is lehetnek.

A rendeletjavaslat kiegészíti az értékpapírpiacok európai szabályozási keretét. Az értékpapírügyletek három fő lépése:

kereskedés – ezt a MiFID (a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv) szabályozza

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

– klíring – ezt az EMIR (a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló rendelet) fogja szabályozni

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

elszámolás – ezzel a jelenlegi javaslat foglalkozik

http://ec.europa.eu/internal_market/financial- markets/central_securities_depositories_en.htm

Lásd még: MEMO/12/163

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar