Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: a jobb végrehajtás nemcsak környezetünket, hanem pénztárcánkat is kíméli

Brüsszel, 2012. március 7. – A környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának elmulasztása – az így felmerülő egészségügyi és a környezettel kapcsolatos közvetlen költségek révén – a becslések szerint évente mintegy 50 milliárd euró terhet jelent az EU gazdasága számára. E felesleges és elkerülhető költségek csökkentése, valamint az európai polgárok és vállalkozások javát szolgáló hatékonyabb környezetvédelem érdekében a Bizottság a mai napon az uniós környezetvédelmi jogszabályok jobb végrehajtásáról szóló közleményt adott ki.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Az uniós jogszabályokban nem kizárólag Brüsszel akarata érvényesül, azokat demokratikus módon, a polgárok érdekeit szem előtt tartva a tagállamok és a Parlament közösen fogadják el. Környezetünk védelmét közel 200 jól bevált jogszabály szolgálja, de azok alkalmazása túl gyakran nem megfelelő. Ez pedig nem pusztán a környezetünkre ártalmas, de az emberek egészségét is károsítja, bizonytalanságot eredményez az ipar számára és aláássa az egységes piacot. A válság közepette nem engedhetünk meg magunknak ilyen jellegű terheket.”

A mai napon kiadott közlemény rávilágít a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásából származó előnyökre, valamint bemutatja, mennyivel kisebb anyagi vonzata lenne megelőzni a környezeti károkat, semmint hosszú távon fedezni azok helyreállítási költségeit. A környezetvédelmi jogszabályok az ipar szempontjából is kedvezők lehetnek: a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok teljes körű végrehajtása 400 000 munkahelyet teremtene, nettó költsége pedig évi 72 milliárd euróval lenne kevesebb, mint a végrehajtás elmulasztásának költsége.

A közlemény célja, hogy fokozza a nemzeti kormányok és az érdekelt felek közötti párbeszédet arról, miként lehetne még sikeresebben együttműködni az uniós jogszabályok végrehajtásának javítása érdekében, többek között hatékonyabb információgyűjtés és ismeretátadás kialakításával, valamint a fokozottabb szerepvállalás ösztönzésével – valamennyi környezetvédelmi célkitűzés vonatkozásában. Ennek keretében a közlemény ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyek segítségével a tagállamok garantálni tudják az információgyűjtésre, a megszerzett ismeretek terjesztésére, továbbá a környezeti kérdések iránti fogékonyság erősítésére összpontosító szisztematikus megközelítést.

Az uniós környezetvédelmi politika végrehajtása és érvényesítése a nemzeti, regionális és helyi hatóságok közös feladata. Azok nem megfelelő végrehajtást gyakran a környezettel kapcsolatos pontos ismeretek hiánya is súlyosbítja. A nyomon követés érdekében tett erőfeszítések változó képet mutatnak Európa-szerte, az elérhető információ sokszor hiányos, nem naprakész, vagy egyszerűen nem áll megfelelő mennyiségben rendelkezésre az interneten. A bővebb és könnyebben hozzáférhető – nemzeti, regionális és helyi szintű – tájékoztatásnak köszönhetően sokkal korábban fel lehetne ismerni a főbb környezetvédelmi problémákat, hosszú távon is jelentős költségeket megtakarítva ezzel.

A megfelelő végrehajtás lehetővé kell tegye a felmerülő összes lehetséges környezetvédelmi probléma hatékony és gyors megoldását. A javaslatok között szerepel például az ellenőrzés és a felügyelet eredményesebbé tétele, a lakossági panaszok tagállami kezelésére vonatkozó szabályok kidolgozása, környezetvédelmi ügyekben az igazságszolgáltatás igénybevételének megkönnyítése, valamint a környezetvédelmi szakemberek európai hálózatainak támogatása. Problémák kezelése esetén a szabályok végrehajtásáért felelős feleknek egyértelműbben megfogalmazott vállalásokat kell tenniük a kívánt eredmények elérésére vonatkozóan, aminek részeként nyilvánosan számonkérhető referenciaértékeket és határidőket is meg kell állapítani.

Következő lépések

A közleménynek az Európai Parlament, a tagállamok, az uniós polgárok, valamint a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában és érvényesítésében részt vevő valamennyi szereplő címzettje. A három EU-intézmény közötti megbeszélések eredményei biztosítanak majd keretet a 7. környezetvédelmi cselekvési program kidolgozásához.

Előzmények

A tagállamoknak kell biztosítaniuk az uniós környezetvédelmi jogszabályok nemzeti végrehajtását. A Bizottság feladata ellenőrizni az egyes tagállami kötelezettségvállalások teljesítését, annak elmulasztása esetén pedig lépéseket tenni a helyzet rendezése érdekében.

A végrehajtást különböző szinteken valósul meg. A tagállamoknak kell gondoskodni olyan nemzeti jogszabályok elfogadásáról, amelyek biztosítják az uniós szinten elfogadott jogszabályok végrehajtását. Közigazgatási rendszerüket úgy kell megszervezniük, hogy biztosítva legyen az egyes jogszabályok gyakorlatban történő betartása, továbbá meg kell valósítaniuk a szükséges – például a megfelelő hulladékkezelés feltételeit megteremtő – beruházásokat. Amennyiben bizonyos feladatok teljesítetlenül maradnak, vagy más problémák merülnek fel (illegális hulladéklerakás vagy védett fajok vadászata), rendelkezésre kell állniuk azoknak az eszközöknek, amelyek lehetővé teszik a megfelelő válaszlépéseket.

További információk:

A környezetvédelmi jog végrehajtásáról szóló közlemény

Lásd még:

Az Európai Közösség környezetvédelmi jogának végrehajtásáról szóló 2008-as közlemény

Kapcsolattartók:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar