Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljö: Bologna vinner Europeiska trafikantveckans pris 2011

Bryssel den 5 mars 2012 – Den italienska staden Bologna har vunnit Europeiska trafikantveckans pris 2011. En oberoende jury av mobilitetsexperter ansåg att staden hade gjort de största insatserna för att främja rena alternativ till bilkörning och för att engagera allmänheten i strävan att skapa en hållbar stadsmobilitet i samband med europeiska trafikantveckan 2011. Andra och tredje plats togs av Larnaka på Cypern respektive Kroatiens huvudstad Zagreb. Priset överlämnades till vinnarstaden av miljökommissionären Janez Potočnik och kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som har ansvar för transport, vid en ceremoni i Bryssels musikinstrumentmuseum den 5 mars 2012.

– 2011 års vitbok om transport syftar till att göra våra städer renare och säkrare. Den understryker behovet av nya grepp på stadstrafiken. De vinnande städerna har mycket att komma med i denna fråga. Genom att utbyta erfarenheter om alternativ rörlighet kan de europeiska städerna hitta attraktivare och tillförlitligare lösningar som kan förbättra vår livskvalitet, sade vice ordföranden Siim Kallas

– Städer och deras befolkningar lider allt mer av trafikstockningar och förorening, så tiden är verkligen mogen att gå över från privatbilismen till andra transportmedel. Bologna, Larnaka och Zagreb har hittat kreativa lösningar för att göra sin transportinfrastruktur permanent mer hållbar. Jag hoppas att de kommer att inspirera andra städer att göra samma sak, sade miljökommissionären Janez Potočnik.

Europeiska trafikantveckan 2011

Temat för 2011 var alternativ rörlighet och syftade till en övergång till ett resurseffektivt transportsystem genom främjande av rena, bränsleeffektiva eller muskeldrivna transportmedel. Den överdrivna användningen av bilen minskar livskvaliteten i våra städer genom att skapa buller, föroreningar och trängsel. Många av våra resurser, som energi, mark, vatten och råvaror överutnyttjas, och det finns en ökad medvetenhet om att vi måste hitta alternativa transportmedel som förorenar mindre, förbrukar mindre resurser och bidrar till minskningen av växthusgasutsläppen. Europeiska trafikantveckan 2011 var inriktad på att främja alternativ till den privata biltrafiken och skulle uppmuntra folk i tätorter att i stället använda transportmedel med låga koldioxidutsläpp.

Det vinnande bidraget: Bologna

Bologna övertygade juryn för Europeiska trafikantveckan genom att ordna en bilfri helg i stället för bara en dag. De permanenta åtgärder som genomförts omfattade upprättandet av laddningsstationer för elbilar och en plan att ut vidga stadens cykelbanenät till 130 km. Stadens myndigheter uppmuntrade befolkningen att yttra sig om planen under trafikantveckan. Bologna införde dessutom en stor bilfri zon i sitt centrum under hela veckan. Fotgängarområdet öppnades för gatuartister, försäljare och idrottsföreningar, och detta drog över 60 000 personer till stadens centrum, Därför har stadsförvaltningen beslutat att upprepa initiativet i framtiden. Staden organiserade också en rad cykelturer, cykel-workshoppar och cykelreparationsstånd, lekar, promenader och en utställning om elbilar. Polisen deltog i informationsevenemang och gav råd och information om säkert cyklande till familjer. Dessutom inrättade sen informationspunkt där allmänheten kunde få upplysningar om vilka nya tjänster som finns tillgängliga för cyklister.

Andra plats: Larnaka

Larnaka på Cypern hade engagerat en stor mängd partner i organisationen av de evenemang som ägde rum under trafikantveckan 2011. Det omfattande programmet omfattade en dag med gratis bussresor, en utställning om hybridfordon, ett miljökafé och föreläsningar om hållbar rörlighet. Staden visade sitt långsiktiga engagemang för att omfördela gatan genom att göra om en av gatorna i det centrala affärsområdet till fotgängargata. Dessutom skapades en mängd cykelparkeringar och det inrättades en ”cykelbank” för att underlätta underhåll och återanvändning av cyklar.

Tredje plats: Zagreb

Kroatiens huvudstad visade sitt engagemang för hållbar stadstrafik genom omfattande stadsplaneringsåtgärder som presenterades i samband med trafikantveckan 2011. I samarbete med EU-projektet Civitas Elan genomförde Zagreb opinionsundersäkningar för att samla uppgifter om hur man kan förbättra den hållbara transportinfrastrukturen och kvaliteten på 2011 års evenemang. I det omfattande program som staden utarbetat ingick seminarier, promenader, utomhusgym, föredrag, ekologiska marknader och utställningar om elfordon.

Nästa steg

Europeiska trafikantveckan 2012 kommer att äga rum den 16–22 september och som tema ha ”Att gå åt rätt håll”.

Bakgrund

Trafikantveckan 2011 var samtidigt tioårsjubileum för den europeiska trafikantveckan. Under det senaste årtiondet har trafikantveckorna givit stöd till städer som försökt ska en trevligare och sundare miljö för sina befolkningar genom att uppmuntra till att minska trafikstockningarna och främja hållbara och muskeldrivna transportmedel. Allt fler städer har deltagit i trafikantveckan sedan den inleddes år 2002, och 2011 deltog 2 268 städer i hela världen.

Ytterligare upplysningar:

http://www.mobilityweek.eu

Kontaktpersoner :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar