Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: Bologna zmagovalka evropskega tedna mobilnosti 2011

Bruselj, 5. marca 2012 – italijansko mesto Bologna je zmagovalec evropskega tedna mobilnosti 2011. Neodvisna skupina strokovnjakov za mobilnost je ocenila, da je Bologna med evropskim tednom mobilnosti 2011 največ storila za promocijo okolju prijaznih prevoznih sredstev, ki predstavljajo alternativo avtomobilu, in vključitev prebivalcev v dejavnosti, ki podpirajo trajnostno mobilnost v mestih. Za Bologno sta se uvrstili ciprsko mesto Larnaka in hrvaška prestolnica Zagreb. Nagrado sta na slovesnosti 5. marca 2012 v bruseljskem muzeju glasbil zmagovalnemu mestu podelila komisar za okolje Janez Potočnik ter podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za promet Siim Kallas.

Podpredsednik Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Ob prizadevanjih, da bi naša mesta postala čistejša in varnejša, bela knjiga o prometu 2011 poudarja potrebo po novem pristopu k mobilnosti v mestih. Zmagovalna mesta v zvezi s tem veliko ponujajo. Evropska mesta lahko z izmenjavo izkušenj o alternativnih možnostih mobilnosti razvijejo privlačnejše in zanesljivejše rešitve, ki bodo pozitivno vplivale na našo kakovost življenja.“

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Mesta in njihovi prebivalci vedno bolj trpijo zaradi prometnih zastojev in onesnaženja, zato je zdaj najprimernejši trenutek, da osebne avtomobile nadomestijo druga prevozna sredstva. Bologna, Larnaka in Zagreb so našli domiselne rešitve, s katerimi bo njihova prometna infrastruktura postala bolj trajnostna. Upam, da jim bodo sledila tudi druga mesta.“

Evropski teden mobilnosti 2011

Kampanja 2011 na temo „alternativne možnosti mobilnosti“ je namenjena podpori prehodu na z viri gospodarnejše prevozne sisteme, in sicer s spodbujanjem uporabe čistih prevoznih sredstev z učinkovito porabo goriva ali na človeški pogon. Prepogosta uporaba avtomobilov škodi kakovosti življenja v naših mestih, saj povzroča hrup, onesnaženje zraka in prometne zastoje. Zaradi pomanjkanja virov, kot so energija, zemljišča, voda in surovine, se vedno bolj zavedamo potrebe po drugačnih oblikah prevoza, ki bodo povzročale manj onesnaženja, porabile manj virov in pripomogle k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti 2011 je bila spodbujanje alternativ osebnim avtomobilom in prebivalci mest so bili pozvani, naj namesto avtomobila raje uporabljajo nizkoogljična prevozna sredstva.

Zmagovalka: Bologna

Žirija je Bologno izbrala za zmagovalko evropskega tedna mobilnosti, ker je namesto enega dneva organizirala celoten vikend brez avtomobila. Stalni ukrepi, ki jih je izvedla, vključujejo izgradnjo napajalnih postaj za električne avtomobile in pripravo načrta za podaljšanje mestne mreže kolesarskih stez na 130 km. Mestni organi so prebivalce povabili, naj med tednom mobilnosti izrazijo svoja mnenja glede tega načrta. Poleg tega je Bologna na velikem območju v središču mesta za cel teden prepovedala uporabo avtomobilov. To območje za pešce je bilo namenjeno uličnim predstavam, stojnicam in športnim društvom, kar je privabilo več kot 60 000 obiskovalcev. Mestni organi so se zato odločili, da bodo takšno pobudo ponovili tudi ob prihodnjih priložnostih. Mesto je organiziralo tudi številne kolesarske izlete in delavnice, stojnice z napotki za samopopravila, igre, sprehode in razstavo električnih avtomobilov. Policisti so sodelovali pri informacijskih srečanjih, na katerih so družinam dajali napotke o varnem kolesarjenju, postavljena pa je bila tudi informacijska točka, pri kateri so se obiskovalci lahko seznanili o novih storitvah za kolesarje.

Drugouvrščena: Larnaka

Ciprsko mesto Larnaka je v organizacijo prireditev med evropskim tednom mobilnosti 2011 vključilo številne partnerje. Obširen program promocijskih dejavnosti je vključeval dan brezplačnih avtobusov, razstavo hibridnih avtomobilov, delavnico o okolju in predavanja na temo trajnostne mobilnosti. Mesto je pokazalo svojo dolgoročno obvezo glede spremembe namembnosti cest, namenjenim prometu, in sicer s preobrazbo ene od cest v poslovnem središču v območje za pešce. Mesto je prav tako postavilo številne parkirne točke za kolesa in „banko koles“ za olajšanje vzdrževanja in ponovne uporabe koles.

Drugouvrščeni: Zagreb

Hrvaška prestolnica je pokazala svojo zavezo k trajnostni mobilnosti v mestu s številnimi ukrepi glede urbanega načrtovanja, ki so bili predstavljeni med tednom evropske mobilnosti 2011. V sodelovanju s projektom EU CIVITAS ELAN so zagrebški organi uporabili javnomnenjske raziskave za pridobitev dragocenih informacij o možnostih za izboljšanje mestne trajnostne prometne infrastrukture in kakovosti kampanje 2011. Velik izbor dejavnosti, ki jih je organiziralo mesto, vključuje izobraževalne delavnice, organizirane sprehode, športne dejavnosti na prostem, konference, ekološke tržnice in razstavo električnih vozil.

Nadaljnji ukrepi

Evropski teden mobilnosti 2012 bo potekal od 16. do 22. septembra v okviru teme „Premaknimo se v pravo smer“.

Ozadje

Evropski teden mobilnosti 2011 je že deseti zapovrstjo. V zadnjem desetletju je teden mobilnosti mestom pomagal pri ustvarjanju prijetnejšega in bolj zdravega okolja za državljane, in sicer s spodbujanjem zmanjšanja prometnih zastojev ter trajnostnih vrst prevoza, ki delujejo na človeški pogon. Od leta 2002, ko je bil teden mobilnosti prvič organiziran, število sodelujočih mest ves čas narašča; leta 2011 je sodelovalo že 2 268 mest po vsem svetu.

Dodatne informacije:

http://www.mobilityweek.eu

Kontakti:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar