Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Cena Európskeho týždňa mobility za rok 2011 putuje do Bologne

Brusel 5. marca 2012 – Cenu Európskeho týždňa mobility za rok 2011 získalo talianske mesto Bologna. Nezávislý panel odborníkov na mobilitu dospel k záveru, že vykonala najlepšiu prácu na podporu ekologických alternatív k automobilom a najlepšie zapojila svojich obyvateľov do aktivít na propagáciu udržateľnej mobility v mestách počas Európskeho týždňa mobility 2011. Na ďalších miestach sa umiestnili cyperská Larnaka a hlavné mesto Chorvátska Záhreb. Cenu víťaznému mestu 5. marca 2012 slávnostne odovzdal komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas v Múzeu hudobných nástrojov v Bruseli.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Biela kniha o doprave z roku 2011 je reakciou na potrebu zlepšiť čistotu a bezpečnosť našich miest a zároveň zdôrazňuje potrebu novej koncepcie mobility v mestách. Dnešní víťazi v tomto ohľade rozhodne majú čo ponúknuť. Šírenie poznatkov o alternatívnej mobilite a skúseností s ňou pomôže európskym mestám zrealizovať viac atraktívnych a spoľahlivých možností, čo pozitívne ovplyvní kvalitu nášho života.“

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik dodal: „Mestá a ich obyvatelia čoraz viac trpia dopravnými zápchami a znečistením. Práve preto je teraz najvhodnejší čas vymeniť súkromné automobily za iné dopravné prostriedky. Bologna, Larnaka a Záhreb našli kreatívne spôsoby, ako trvalo dosiahnuť väčšiu udržateľnosť svojich dopravných infraštruktúr. Dúfam, že ďalšie mestá budú nasledovať ich príklad."

Európsky týždeň mobility 2011

Témou kampane v roku 2011 bola „alternatívna mobilita“ a cieľom bolo podporiť ekologické dopravné prostriedky s nízkou spotrebou paliva alebo dopravné prostriedky využívajúce ľudskú silu, a tým podnietiť prechod na dopravné systémy efektívne využívajúce zdroje. Výsledkom nadmerného využívania automobilov je hluk, znečistenie ovzdušia a dopravné zápchy, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu života v našich mestách. Tlak na zdroje ako je energia, pôda, voda a suroviny narastá a čoraz viac si uvedomujeme, že sú potrebné alternatívne formy dopravy, ktoré spôsobujú znečistenie v menšej miere, spotrebúvajú menej zdrojov a pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov. Európsky týždeň mobility 2011 bol zameraný na propagáciu alternatív k súkromným automobilom a mal povzbudiť obyvateľov miest, aby namiesto nich začali používať nízkouhlíkové dopravné prostriedky.

Víťaz: Bologna

Bologna si získala porotu Európskeho týždňa mobility tým, že nezorganizovala len Deň bez áut, ale celý Víkend bez áut. K stálym zavedeným opatreniam patrí vybudovanie dobíjacích stanovíšť pre elektrické automobily a plán rozšíriť sieť cyklotrás na 130 km. Mestské orgány vyzvali obyvateľov, aby sa počas týždňa mobility podelili so svojimi názormi na vypracované plány. Ďalej Bologna na týždeň mobility vytvorila v centre mesta veľkú pešiu zónu, ktorú otvorila pre pouličných umelcov, maloobchodníkov a športové kluby. Iniciatíva prilákala 60 000 návštevníkov, a mestské orgány sa ju preto rozhodli zopakovať pri budúcich podujatiach. Mesto zorganizovalo aj početné cyklotúry, kurzy bicyklovania a stánky s možnosťou sám si opraviť bicykel, hry, pešie prechádzky a výstavu elektrických automobilov. Policajti na informačných stretnutiach poskytli tipy a vysvetlenia o bezpečnom bicyklovaní pre celú rodinu. V neposlednom rade sa vytvorilo informačné miesto, kde občania môžu získať informácie o nových službách pre cyklistov.

Finalista: Larnaka

Cyperské mesto Larnaka zapojilo do organizácie podujatí počas Európskeho týždňa mobility 2011 celú škálu partnerov. Bohatý program propagačných aktivít zahŕňal deň bezplatného cestovania autobusmi, výstavu hybridných automobilov, environmentálnu kaviareň a prednášky o udržateľnej mobilite. Jednu z ciest v centrálnej obchodnej štvrti premenila na pešiu zónu, čím potvrdila svoj dlhodobý záväzok prepracovať rozmiestnenie cestných komunikácií. Mesto ďalej vytvorilo početné parkoviská pre bicykle a vytvorilo „banku bicyklov“, ktorej úlohou je uľahčiť údržbu a opätovné využitie bicyklov.

Finalista: Záhreb

Chorvátske hlavné mesto Záhreb potvrdilo svoj záväzok udržateľnej mobility v meste obsiahlym súborom opatrení územného plánovania, ktorý predstavilo pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2011. V spolupráci s projektom CIVITAS ELAN EU zorganizovalo prieskumy verejnej mienky, z ktorých získalo cenné informácie o možnostiach, ako zlepšiť svoju udržateľnú dopravnú štruktúru a zvýšiť kvalitu podujatia v roku 2011. Široká škála aktivít, ktoré mesto zorganizovalo, zahŕňala informačné semináre, organizované prechádzky, príležitosti športovať na voľnom priestranstve, konferencie, eko-trhy a výstavy elektrických vozidiel

Ďalšie kroky

Európsky týždeň mobility 2012 bude prebiehať od 16. do 22. septembra pod mottom „Na ceste správnym smerom“.

Súvislosti

V roku 2011 sme si pripomenuli desiate výročie európskeho týždňa mobility. Počas desaťročia svojej existencie týždeň mobility predstavoval podnet znižovať dopravné zaťaženie a propagovať spôsoby dopravy, ktoré sú udržateľné a využívajú ľudskú silu, a teda podporoval mestá pri tvorbe príjemnejšieho a zdravšieho prostredia pre občanov. Do týždňa mobility sa od jeho začiatku v roku 2002 zapája čoraz vyšší počet miest, v roku 2011 to bolo 2 268 miest na celom svete.

Ďalšie informácie:

http://www.mobilityweek.eu

Kontaktné osoby:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar