Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: Bologna wint de prijs van de Europese mobiliteitsweek 2011

Brussel 5 maart 2012 – De Italiaanse stad Bologna heeft de eerste prijs weggekaapt in het kader van de Europese mobiliteitsweek van 2011. Een onafhankelijk panel van mobiliteitsdeskundigen oordeelde dat Bologna gedurende de Europese mobiliteitsweek van 2011 de beste resultaten heeft neergezet bij het bevorderen van schone alternatieven voor het autogebruik en het betrekken van de bewoners bij activiteiten ter ondersteuning van duurzame mobiliteit in de stad. De overige prijswinnaars waren Larnaka op Cyprus en de Kroatische hoofdstad Zagreb. De eerste prijs werd de winnende stad overhandigd door commissaris voor milieu, Janez Potočnik, en door vicevoorzitter Siim Kallas, Europees commissaris voor vervoer, tijdens een ceremonie die op 5 maart 2012 plaatsvond in het Brusselse muziekinstrumentenmuseum.

Vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, verwoordde het als volgt: "In het witboek vervoer van 2011 wordt niet alleen het probleem dat onze steden schoner en veiliger moeten worden, aangepakt; er wordt ook gewezen op de behoefte aan een nieuwe benadering van stedelijke mobiliteit. De winnende steden hebben op dit vlak heel wat te bieden. Doordat de met alternatieve vervoerswijzen opgedane ervaring kan worden gedeeld, kunnen de Europese steden kiezen voor attractievere en duurzamere mogelijkheden, met positieve gevolgen voor onze levenskwaliteit.

Milieucommissaris Janez Potočnik voegde eraan toe: "Steden en stadsbewoners hebben meer en meer te lijden van verkeerscongestie en van vervuiling; een beter ogenblik om over te schakelen van de auto op andere vervoermiddelen is dus niet denkbaar. Bologna, Larnaka en Zagreb hebben creatieve oplossingen bedacht om hun vervoerinfrastructuur voor altijd duurzamer te maken. Ik hoop dat ze andere steden zullen inspireren om hetzelfde te doen."

Europese Mobiliteitsweek 2011

De campagne van 2011 met als thema "Alternatieve mobiliteit" had ten doel te helpen bij de overschakeling op energiezuinige vervoersystemen door het gebruik van schone, energiezuinige of niet‑gemotoriseerde vervoerwijzen te stimuleren. Het te pas en te onpas gebruik maken van de auto is schadelijk voor de levenskwaliteit in de steden omdat dit lawaai, luchtvervuiling en verkeerscongestie met zich meebrengt. Nu hulpbronnen als energie, land, water en grondstoffen onder druk komen te staan, groeit het besef dat alternatieve transportvormen moeten worden gevonden die minder vervuilen, energiezuiniger zijn en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Doordat tijdens de Europese mobiliteitsweek van 2011 vooral de nadruk werd gelegd op het stimuleren van alternatieven voor de auto, voelden de bewoners van stedelijke gebieden zich aangemoedigd om de auto te ruilen voor koolstofarme vervoerswijzen.

Winnaar: Bologna

Bologna kon de jury van de Europese mobiliteitsweek overtuigen door niet slechts een autovrije dag maar een heel autovrij weekend te organiseren. Tot de permanente maatregelen die door de stad werden genomen, behoren de installatie van oplaadpunten voor elektrische auto's en een plan om het fietspadennetwerk van de stad tot 130 km uit te breiden. De stadsoverheid nodigde de inwoners uit om hun mening met betrekking tot dit plan tijdens de mobiliteitsweek kenbaar te maken. Voor de duur van die week riep Bologna het hart van de stad ook uit tot autovrije zone. Deze voetgangerszone mocht worden ingenomen door artiesten, handelaren en sportverenigingen. Omdat het initiatief 60 000 bezoekers naar het centrum lokte, heeft de stadsoverheid besloten het evenement in de toekomst te herhalen. De stad organiseerde ook talrijke fietstochten en fiets-workshops, zette standjes op waar ieder zijn fiets zelf kon herstellen, organiseerde spelen, wandelingen en een tentoonstelling over elektrische auto's. Politieagenten droegen hun steentje bij tijdens informatiesessies en gaven gezinnen tips en uitleg in verband met veilig fietsen. Er werd een informatiestand opgezet waar de stadsbewoners werd uitgelegd welke nieuwe diensten aan fietsers werden aangeboden.

Andere prijswinnaar: Larnaka

Larnaka op Cyprus betrok aan groot aantal partners bij de organisatie van evenementen tijdens de Europese mobiliteitsweek van 2011. Het uitgebreide programma aan promotieactiviteiten omvatte een gratis‑busdag, een tentoonstelling van hybride auto's, een milieucafé en lezingen over duurzame mobiliteit. Dat de stad bepaalde wegen op lange termijn een andere functie wil geven, bleek uit het feit dat een van de straten in het handelscentrum tot voetgangerszone werd omgevormd. De stad zorgde ook voor talrijke fietsstallingen en riep een "fietsenbank" in het leven waardoor fietsen gemakkelijker kunnen worden onderhouden en hergebruikt.

Andere prijswinnaar: Zagreb

De Kroatische hoofdstad toonde haar betrokkenheid bij duurzame stedelijke mobiliteit door middel van een groot aantal maatregelen op het vlak van stadsplanning die tijdens de Europese mobiliteitsweek van 2011 onder de aandacht werden gebracht. In samenwerking met het CIVITAS ELAN EU‑project maakte Zagreb gebruik van enquêtes om waardevolle informatie te verzamelen over mogelijkheden om de duurzame vervoerinfrastructuur van de stad en de kwaliteit van het evenement van 2011 te verbeteren. De uitvoerige reeks activiteiten die door de stad werd opgezet, omvatte educatieve workshops, georganiseerde wandelingen, gymnastiek in de open lucht, conferenties, ecomarkten en tentoonstellingen van elektrische auto's.

Volgende stappen

De Europese Mobiliteitsweek van 2012 – met als thema " Moving in the Right Direction" (De juiste richting uitgaan) – zal plaatsvinden van 16 tot 22 september.

Achtergrond

Met de editie van 2011 was de Europese Mobiliteitsweek aan haar tienjarige bestaan toe. Het afgelopen decennium heeft de Mobiliteitsweek steun verleend aan steden die hun inwoners een aangenamere en gezondere omgeving wensen te bezorgen, door ze aan te moedigen om de verkeerscongestie terug te dringen en duurzame, niet‑gemotoriseerde vervoerwijzen te propageren. Het aantal deelnemende steden aan Mobiliteitsweek is van bij de start in 2002 gestaag blijven toenemen: in 2011 hebben wereldwijd 2268 steden aan de actie deelgenomen.

Nadere informatie:

http://www.mobilityweek.eu

Contact :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar