Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide. Boloņa uzvar 2011. gada Eiropas mobilitātes nedēļas konkursā

Briselē, 2012. gada 5. martā. Itālijas pilsēta Boloņa ir ieguvusi 2011. gada Eiropas mobilitātes nedēļas balvu. Saskaņā ar neatkarīgas mobilitātes ekspertu žūrijas vērtējumu tieši Boloņa 2011. gada Eiropas mobilitātes nedēļā ir visaktīvāk popularizējusi automobiļus aizstājošus nepiesārņojošus risinājumus un iesaistījusi iedzīvotājus pasākumos ilgtspējīgas mobilitātes stiprināšanai pilsētā. Otro un trešo vietu ieguva Kipras pilsēta Larnaka un Horvātijas galvaspilsēta Zagreba. Balvu uzvarētājam pasniedza Vides komisārs Janess Potočniks un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais komisārs Sīms Kallass. Balvas pasniegšanas ceremonija notika 2012. gada 5. martā Briseles Mūzikas instrumentu muzejā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš ir atbildīgs arī par transporta politiku, sacīja: “2011. gada Transporta baltā grāmata ir sagatavota, lai padarītu pilsētas tīrākas un drošākas, un tajā ir uzsvērta nepieciešamība pēc jaunas pieejas attiecībā uz mobilitāti pilsētās. Šajā jomā mēs daudz varam mācīties no šīgada uzvarētājiem. Daloties pieredzē par alternatīvo mobilitāti, Eiropas pilsētas var īstenot pievilcīgākus un drošākus pasākumus, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Tā kā pilsētas un to iedzīvotāji aizvien vairāk cieš no sastrēgumiem un piesārņojuma, ir pienācis īstais laiks nomainīt privātos automobiļus pret citiem transporta līdzekļiem. Boloņa, Larnaka un Zagreba radošā veidā ir padarījušas transporta infrastruktūru ilgtspējīgāku. Es ceru, ka tas iedvesmos citas pilsētas rīkoties tāpat.”

Eiropas mobilitātes nedēļa 2011

2011. gada kampaņas tēmas – “Alternatīvā mobilitāte” – mērķis bija atbalstīt pāreju uz resursefektīvu transporta sistēmu, šajā nolūkā veicinot nepiesārņojošu, degvielu taupošu vai ar muskuļu spēku darbināmu transportlīdzekļu izmantošanu. Automobiļu pārmērīga lietošana kaitē dzīves kvalitātei pilsētās, jo tie rada troksni, gaisa piesārņojumu un sastrēgumus. Samazinoties tādu resursu kā enerģija, zeme, ūdens un izejvielas pieejamībai, pieaug izpratne par to, ka vajag alternatīvus transporta veidus, kas rada mazāku piesārņojumu, patērē mazāk resursu un palīdz mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Popularizējot alternatīvas privātajiem automobiļiem, Eiropas mobilitātes nedēļa 2011 rosināja pilsētu teritorijās dzīvojošos izmantot transportu ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Uzvarētāja – Boloņa

Žūrija galveno balvu piešķīra Boloņai, kura pasākuma "Diena bez automobiļa" vietā organizēja "Nedēļas nogali bez automobiļa". Paliekoši pasākumi, kuri tika īstenoti, bija elektrisko automobiļu uzlādes punktu ierīkošana un plāns pagarināt pilsētas veloceliņu tīklu līdz 130 km. Pašvaldību iestādes aicināja iedzīvotājus mobilitātes nedēļas laikā paust viedokli par šo plānu. Turklāt mobilitātes nedēļas laikā Boloņā pašā pilsētas centrā tika izveidota plaša zona bez automobiļu satiksmes. Šī gājējiem paredzētā zona tika atvēlēta ielu māksliniekiem, mazumtirgotājiem un sporta asociācijām. Tā kā šī iniciatīva piesaistīja vairāk nekā 60 000 apmeklētāju, pilsētas varas iestādes ir nolēmušas šādi rīkoties arī turpmāk. Pilsēta arī organizēja daudzus veloizbraucienus, velodarbnīcas un pašremonta punktus, kā arī spēles, pastaigas un elektrisko automobiļu izstādi. Policijas darbinieki piedalījās informatīvās sanāksmēs, iesakot un skaidrojot ģimenēm, kā droši pārvietoties ar velosipēdiem, un tika atvērts informācijas punkts, kurā iedzīvotāji varēja uzzināt par jauniem piedāvājumiem velosipēdistiem.

Fināliste – Larnaka

Kipras pilsēta Larnaka pasākumu organizēšanā Eiropas mobilitātes nedēļas 2011 laikā iesaistīja plašu partneru loku. Tās visaptverošā popularizēšanas pasākumu programma ietvēra bezmaksas autobusu dienu, hibrīdauto izstādi, vides kafejnīcas atvēršanu un lekcijas par ilgtspējīgu mobilitāti. Pilsēta demonstrēja savu ilgtermiņa apņemšanos pārdalīt ielu lietojumu, šajā nolūkā pārveidojot vienu no centrālā uzņēmējdarbības rajona ielām par gājēju ielu. Larnakā tika arī izveidotas daudzas velosipēdu novietnes un “velosipēdu banka”, lai veicinātu velosipēdu apkopi un to turpmāku izmantošanu.

Fināliste – Zagreba

Horvātijas galvaspilsēta savu apņemšanos veicināt mobilitāti pilsētās demonstrēja, īstenojot plašus pilsētplānošanas pasākumus, ar kuriem varēja iepazīties Eiropas mobilitātes nedēļas 2011 laikā. Sadarbībā ar CIVITAS ELAN EU projektu Zagreba veica aptaujas, lai iegūtu vērtīgu informāciju par to, kā uzlabot ilgtspējīgo transporta infrastruktūru un 2011. gada pasākumu kvalitāti. Pilsētas pašvaldība organizēja dažādus pasākumus, tostarp izglītojošus seminārus, organizētas pastaigas, sporta zāles brīvā dabā, konferences, ekoloģisku produktu tirgus un elektrisko transportlīdzekļu izstādes.

Turpmākie pasākumi

Eiropas mobilitātes nedēļa 2012 notiks no 16. līdz 22. septembrim, un tās tēma būs “Virzība pareizajā virzienā”.

Vispārīga informācija

2011. gada pasākumi iezīmēja Eiropas mobilitātes nedēļas desmito gadadienu. Pēdējos desmit gadus mobilitātes nedēļa ir veicinājusi pilsētu centienus radīt iedzīvotājiem patīkamāku un veselīgāku vidi, mudinot viņus mazināt satiksmes sastrēgumus un veicinot ilgtspējīgu un ar muskuļu spēku darbināmu transporta veidu izmantošanu. Kopš 2002. gada, kad mobilitātes nedēļa notika pirmoreiz, tās dalībnieku skaits nemitīgi pieaug. 2011. gadā tajā piedalījās 2268 pilsētas visā pasaulē.

Sīkāka informācija

http://www.mobilityweek.eu

Kontaktpersonas:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar