Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: Euroopan liikkujan viikon 2011 palkinto Bolognalle

Bryssel, 5. maaliskuuta 2012 – Italialainen Bolognan kaupunki on voittanut Euroopan liikkujan viikon 2011 palkinnon. Palkinnosta päätti liikenneasiantuntijoista koostunut puolueeton paneeli, jonka mukaan Bologna onnistui vuoden 2011 liikkujan viikon aikana parhaiten tekemään tunnetuksi ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja autoilulle ja saamaan kansalaiset mukaan kestävän kaupunkiliikenteen edistämiseen. Seuraavat sijat menivät kyproslaiselle Larnakan kaupungille ja kroatialaiselle Zagrebin kaupungille. Ympäristökomissaari Janez Potočnik ja liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas ojensivat palkinnon voiton vieneelle kaupungille Brysselin soitinmuseossa 5. maaliskuuta 2012.

Komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan vuonna 2011 annetussa liikenteen valkoisessa kirjassa kartoitetaan keinoja kaupunkien muuttamiseksi puhtaammiksi ja turvallisemmiksi, ja lisäksi siinä korostetaan uuden lähestymistavan omaksumista kaupunkiliikkuvuuteen. ”Kilpailussa menestyneillä kaupungeilla on tässä suhteessa paljon tarjottavaa. Vaihtamalla kokemuksia vaihtoehtoisista liikkumistavoista eurooppalaiset kaupungit voivat ottaa käyttöön houkuttelevampia ja luotettavampia vaihtoehtoja ja parantaa sitä kautta kansalaisten elämänlaatua”, Siim Kallas sanoi.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik puolestaan totesi, että nyt, kun kaupungit ja kansalaiset kärsivät yhä enemmän ruuhkista ja saasteista, on otollinen hetki siirtyä henkilöautoista muihin liikennevälineisiin. ”Bologna, Larnaka ja Zagreb ovat löytäneet luovia tapoja muuttaa liikenneinfrastruktuurinsa pysyvästi kestävämmäksi. Toivon niiden esimerkin kannustavan muita kaupunkeja tekemään samoin”, Potočnik sanoi.

Euroopan liikkujan viikko 2011

Vuoden 2011 kampanjateemalla ”Valitse viisaasti liikenteessä” pyritään tukemaan siirtymistä resurssitehokkaampaan liikennejärjestelmään edistämällä puhtaita, polttoainetehokkaita tai ihmiskäyttöisiä liikennemuotoja. Autojen liikakäyttö heikentää elämänlaatua kaupungeissa aiheuttamalla melua, ilmansaasteita ja ruuhkia. Kun resursseista, kuten energiasta, maasta, vedestä ja raaka-aineista on pulaa, tarvitaan yhä selkeämmin vaihtoehtoisia liikennevälineitä, joista aiheutuu vähemmän saasteita ja jotka kuluttavat vähemmän resursseja ja osaltaan vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä. Vuoden 2011 liikkujan viikolla keskityttiin edistämään vaihtoehtoja henkilöautoilulle ja rohkaisemaan kaupungeissa asuvia käyttämään henkilöautojen sijaan vähähiilisiä liikkumismuotoja.

Voittaja: Bologna

Bologna sai Euroopan liikkujan viikon raadin puolelleen järjestämällä autottoman päivän sijaan kokonaisen autottoman viikonlopun. Kaupungin toteuttamiin pysyviin toimenpiteisiin sisältyi latauspisteiden rakentaminen sähköautoille sekä suunnitelma kaupungin pyörätieverkoston laajentamisesta 130 kilometriin. Kunnanviranomaiset pyysivät asukkaita ottamaan kantaa suunnitelmaan liikkujan viikon aikana. Bologna perusti myös laajan autottoman vyöhykkeen kaupungin keskustaan liikkujan viikon ajaksi. Tämä kävelykatualue oli avoinna katutaiteilijoille, kauppiaille ja urheilujärjestöille. Tapahtuma houkutteli yli 60 000 kävijää, joten kaupungin viranomaiset ovat päättäneet jatkaa sen järjestämistä myös tulevaisuudessa. Kaupunki järjesti myös monia pyöräilykierroksia, pyöränkorjauspisteitä ja tee-se-itse-korjaamoita, pelejä, kävelykierroksia ja sähköautoja koskevan näyttelyn. Poliisit osallistuivat tiedotustapahtumiin antamalla perheille vinkkejä ja tietoja turvallisesta pyöräilystä. Lisäksi perustettiin asukkaiden tiedotuspiste, joka jakaa tietoa pyöräilijöille tarjottavista uusista palveluista.

Toinen sija: Larnaka

Kyproslainen Larnakan kaupunki järjesti Euroopan liikkujan viikon 2011 aikana tapahtumia yhdessä moninaisten yhteistyökumppanien kanssa. Larnakan mittava edistämiskampanja sisälsi maksuttoman bussimatkustusmahdollisuuden, hybridiautonäyttelyn, ”ympäristökahvilan” ja luentoja kestävästä liikkuvuudesta. Kaupunki osoitti pitkäaikaisen sitoutuneisuutensa tiekapasiteetin uudelleenjakoon muuttamalla yhden kaupungin liikekeskustassa sijaitsevista kaduista kävelykaduksi. Kaupunki perusti myös useita pyöräparkkialueita ja ”pyöräpankin”, joka helpottaa pyörien huoltoa ja uusiokäyttöä.

Kolmas sija: Zagreb

Kroatian pääkaupunki osoitti sitoutuneisuutensa kestävään kaupunkiliikkuvuuteen laajoilla kaupunkisuunnittelutoimenpiteillä, joita esiteltiin Euroopan liikkujan viikolla 2011. Yhteistyössä CIVITAS ELAN EU -hankkeen kanssa Zagreb käytti mielipidekyselyitä kerätäkseen arvokasta tietoa mahdollisuuksista parantaa kestävän liikenteen infrastruktuuriaan ja liikkujan viikko -tapahtumaa. Kapunki järjesti koulutustilaisuuksia, ohjattuja kävelykierroksia, puistojumppia, konferensseja, ekomarkkinoita ja sähköajoneuvonäyttelyitä.

Jatkotoimet

Euroopan liikkujan viikko 2012 järjestetään 16.–22. syyskuuta teemalla ”Kulje oikeaan suuntaan”.

Tausta

Vuoden 2011 Euroopan liikkujan viikko oli järjestyksessään kymmenes. Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikkujan viikko on auttanut kaupunkeja luomaan asukkaille miellyttävämpää ja terveellisempää ympäristöä. Teemaviikon avulla on pyritty vähentämään liikenneruuhkia ja edistetty kestäviä ja ihmiskäyttöisiä liikkumismuotoja. Liikkujan viikkoon osallistuvien kaupunkien määrä on kasvanut jatkuvasti sen jälkeen kun se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Vuonna 2011 mukana oli 2 268 kaupunkia eri puolilta maailmaa.

Lisätietoja:

http://www.mobilityweek.eu

Yhteystiedot:

Robert Flies (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar