Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon pressiteade

Keskkond: 2011. aasta Euroopa mobiilsusnädala auhinna saab Bologna

Brüssel, 5. märts 2012. Itaalia linn Bologna on võitnud 2011. aasta Euroopa mobiilsusnädala auhinna. Mobiilsusekspertide sõltumatu töörühma hinnangul tegi Bologna 2011. aasta Euroopa mobiilsusnädala jooksul kõige rohkem selleks, et toetada keskkonnasõbralikke alternatiive autodele ning kaasata inimesi säästva linnalise liikumiskeskkonna edendamisse. Bolognale järgnesid Larnaca linn Küprosel ja Horvaatia pealinn Zagreb. Võitjale andsid auhinna üle keskkonnavolinik Janez Potočnik ning Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas Brüsseli muusikariistade muuseumis 5. märtsil 2012 toimunud tseremoonial.

Transpordiküsimuste eest vastutav asepresident Siim Kallas ütles: „2011. aastal avaldatud transpordipoliitika valge raamatu eesmärgiks on muuta meie linnad puhtamaks ja turvalisemaks ning selles rõhutatakse linnalise liikumiskeskkonna arendamise vajadust. Võitnud linnadel on siin palju pakkuda. Alternatiivsete liikumisvõimaluste vallas kogemusi vahetades saavad Euroopa linnad rakendada atraktiivsemaid ja kindlamaid valikuid, parandades niimoodi meie elukvaliteeti.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: Kunagi ei ole olnud paremat aega vahetada sõiduautod muude transpordivahendite vastu kui nüüd, mil linnad ja nende elanikud kannatavad üha enam liiklusummikute ja saaste tõttu. Bologna, Larnaca ja Zagreb on leidnud loomingulisi võimalusi oma transporditaristu püsivalt säästvamaks muutmiseks. Loodan, et nende eeskuju innustab ka teisi linnu."

2011. aasta Euroopa mobiilsusnädal

2011. aasta kampaania teema oli „Alternatiivsed liikumisvõimalused“ ning selle eesmärk oli keskkonnasõbralike, kütusesäästlike ning inimjõul liikuvate transpordiliikide edendamisega toetada üleminekut ressursitõhusale transpordisüsteemile. Liigne autode kasutamine kahjustab meie linnade elukvaliteeti, tekitades müra, õhusaastet ja liiklusummikuid. Kuna sellised ressursid nagu energia, maa, vesi ja tooraine on kahanemas, hakatakse üha paremini mõistma, et vajatakse alternatiivseid transpordiliike, mis tekitavad vähem saastet, kulutavad vähem ressursse ja aitavad piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Keskendudes sõiduautodele alternatiivide otsimisele, innustas 2011. aasta Euroopa mobiilsusnädal linnaelanikke kasutama autode asemel vähese CO2-heitega transpordiliike.

Võitja Bologna

Bologna võitis Euroopa mobiilsusnädala žürii südamed sellega, et korraldas autovaba päeva asemel terve autovaba nädalavahetuse. Võetud püsimeetmed hõlmasid elektriautode laadimisjaamade ehitamist ning kava laiendada linna jalgrattateede võrgustikku 130 kilomeetrini. Linnavalitsus kutsus elanikke üles mobiilsusnädala jooksul avaldama arvamust rattateede plaani kohta. Samuti lõi Bologna linnasüdames mobiilsusnädalaks suure autovaba tsooni. See jalakäijate ala avati tänavakunstnikele, kauplejatele ja spordiühingutele ning kuna algatus tõmbas ligi üle 60 000 külastaja, on linnavalitsus otsustanud seda edaspidigi korrata. Linn korraldas ka arvukaid rattasõite, rattaparandustöötube, mänge, jalutuskäike ning elektriautode näitusi. Politseinikud osalesid teabeüritustel, jagades peredele nõuandeid ja selgitusi turvaliseks rattasõiduks, ning avati teabepunkt, kust elanikud said teavet jalgratturitele pakutavate uute teenuste kohta.

Larnaca

Küprose linn Larnaca kaasas 2011. aasta Euroopa mobiilsusnädala ürituste korraldamisse palju partnereid. Laialdane üritusteprogramm hõlmas tasuta bussisõidu päeva, hübriidautode näitust, keskkonnakohvikut ning loenguid säästva mobiilsuse teemal. Linn näitas üles valmisolekut pikaajaliseks tänavaruumi ümberjaotamiseks, muutes ühe tänava kesklinna äripiirkonnas jalakäijate tänavaks. Samuti loodi mitu jalgrattaparklat ning „jalgrattapank“ rataste hooldamiseks ja vanade rataste taaskasutamise propageerimiseks.

Zagreb

Horvaatia pealinn näitas valmisolekut säästva linnalise liikumiskeskkonna arendamiseks, tutvustades 2011. aasta Euroopa mobiilsusnädala jooksul avalikkusele mitmesuguseid linnaplaneerimismeetmeid. Koostöös projektiga CIVITAS ELAN kasutas Zagreb arvamusküsitlusi, et koguda väärtuslikku teavet transporditaristu säästvamaks muutmise võimaluste ning 2011. aasta mobiilsusnädala kvaliteedi kohta. Linnavalitsuse poolt korraldatud arvukad üritused hõlmasid koolitusi, jalutuskäike, vabaõhuvõimlaid, konverentse, ökoturge ja elektriautode näitusi.

Edasised sammud

2012. aasta Euroopa mobiilsusnädal korraldatakse ajavahemikul 16.22. september teemal „Liikumine õiges suunas“.

Taust

2011. aastal tähistati Euroopa mobiilsusnädala kümnendat aastapäeva. Viimase aastakümne jooksul on mobiilsusnädal aidanud linnadel luua elanikele meeldivamat ja tervemat elukeskkonda, innustades neid vähendama liiklusummikuid ning edendades säästvaid ja inimjõul liikuvaid transpordiliike. Alates 2002. aastal toimunud esimesest mobiilsusnädalast on sellel osalevate linnade arv pidevalt suurenenud ja 2011. aastal osales 2268 linna kogu maailmast.

Lisateave

http://www.mobilityweek.eu

Kontaktisikud:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar