Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Miljø: Bologna vinder prisen for den europæiske miljøtrafikuge 2011

Bruxelles, den 5. marts 2012 – Den italienske by Bologna har vundet 2011-prisen for den europæiske miljøtrafikuge. Byen blev af et uafhængigt panel af trafikeksperter anset for at være det sted, der havde været bedst til at fremme rene alternativer til bilen og til at involvere befolkningen i diverse aktiviteter til støtte for bæredygtig trafik i byområderne i løbet af den europæiske miljøtrafikuge i 2011. De to andre finalister var Larnaka i Cypern og den kroatiske hovedstad Zagreb. Prisen til den vindende by blev overrakt af miljøkommissær Janez Potočnik og Kommissionens næstformand og transportkommissær Siim Kallas ved en ceremoni i Bruxelles' museum for musikinstrumenter den 5. marts 2012.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte i den forbindelse: "Samtidig med at der tages hånd om de udfordringer, der består i at gøre vores byer renere og sikrere, sætter transporthvidbogen fra 2011 også fokus på behovet for en ny tilgang til trafik i byområderne. Vinderne har meget at byde på på det område. Ved at dele deres erfaringer med alternativ mobilitet med hinanden bliver det lettere for de europæiske byer at gennemføre attraktive og pålidelige løsningsmodeller, som har en positiv indflydelse på vores livskvalitet."

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Byerne og deres indbyggere lider mere og mere under trafiktæthed og forurening, så tidspunktet vil aldrig blive bedre til at gå fra privatbiler til andre former for transport. Bologna, Larnaka og Zagreb har fundet opfindsomme måder til permanent at gøre deres transportinfrastruktur mere bæredygtig. Jeg håber, at de kan inspirere andre til det samme."

Den europæiske miljøtrafikuge 2011

Temaet for kampagnen i 2011 – "Alternativ Mobilitet" – sigtede efter at støtte overgangen til ressourcebesparende transportsystemer ved at fremme rene og mere brændstofeffektive eller menneskedrevne transportmidler. Den overdrevne brug af biler ødelægger livskvaliteten i vores byer ved at skabe støj, luftforurening og trafiktæthed. Der er kommet øget opmærksomhed på behovet for alternative former for transport, som forurener mindre, bruger færre ressourcer og er med til at skære i udledningen af drivhusgasser, efterhånden som ressourcer som energi, land, vand og råmaterialer kommer mere under pres. Ved at sætte fokus på fremme af alternativer til privatbiler har den europæiske miljøtrafikuge ansporet beboerne i byområderne til i stedet at benytte kulstoffattige transportmidler.

Vinderby: Bologna

Bologna vandt panelet af trafikeksperter over på sin side ved at organisere en bilfri weekend i stedet for blot en enkelt dag. Der blev bl.a. opsat ladestandere til elbiler og udarbejdet en plan for udvidelse af nettet af cykelstier til 130 km. Den kommunale myndighed inviterede borgerne til at dele deres syn på planen under miljøtrafikugen. Bologna oprettede også en stor bilfri zone i centrum af byen i hele ugen. Dette gågadeområde var åbent for gadeartister, handlende og sportsforeninger, og eftersom dette initiativ tiltrak mere end 60 000 besøgende, har byens myndigheder besluttet at gentage det ved fremtidige begivenheder. Byen organiserede også en række cykelture, cykel-workshops og standere til at man selv kunne reparere sin cykel, lege, gåture samt en udstilling med elbiler. Politiet deltog i oplysningsarrangementer og gav tips og forklaringer til familier om, hvordan man cykler på en sikker måde, og der blev oprettet et informationscenter, så borgerne kunne lære mere om nye tilbud til cyklisterne.

Finalist: Larnaka

Larnaka i Cypern havde inddraget en række samarbejdspartnere i organiseringen af de forskellige arrangementer i løbet af den europæiske miljøtrafikuge 2011. Det brede program af aktiviteter bestod bl.a. af en dag med gratis bustransport var gratis, en udstilling med hybridbiler, en miljøcafé og forelæsninger om bæredygtig trafik. Byen gav et eksempel på sine langsigtede planer om at omfordele vejarealet ved at gøre en af gaderne i det centrale handelsområde til en gågade. Byen har også oprettet et stort antal cykelparkeringer og opført en "cykelbank" til genbrug af cykler.

Finalist: Zagreb

Den kroatiske hovedstads indsats for at fremme bæredygtig trafik i byområderne i form af et stort antal byplanlægningsforanstaltninger, som blev demonstreret i løbet af den europæiske miljøtrafikuge 2011. I samarbejde med EU-projektet CIVITAS ELAN gennemførte Zagreb opinionsundersøgelser for at indsamle vigtig information om mulighederne for at forbedre byens bæredygtige transportinfrastruktur og kvaliteten af 2011-arrangementet. Den brede vifte af aktiviteter, som kommunen organiserede, bestod bl.a. af info-workshops, gåture, gymnastik under åben himmel, konferencer, miljømarkeder og udstillinger med elkøretøjer.

Næste skridt

Den europæiske miljøtransportuge i 2012 finder sted den 16. til 22. september under temaet "Bevæge sig den rette vej".

Baggrund

2011 markerede tiårsjubilæet for den europæiske miljøtrafikuge. Over de seneste ti år har miljøtrafikugen hjulpet byerne til at skabe et behageligere og sundere miljø for deres borgere ved at tilskynde dem til at nedbringe trafiktætheden og fremme bæredygtige og menneskedrevne transportmidler. Miljøtrafikugen har oplevet en støt stigning i antallet af deltagende byer, siden den blev lanceret i 2002. I 2011 deltog 2 268 byer.

Yderligere oplysninger:

http://www.mobilityweek.eu/

Kontaktpersoner :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar