Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: cenu Evropského týdne mobility za rok 2011 získává Bologna

Brusel 5. března 2012 – Italské město Bologna získalo cenu Evropského týdne mobility za rok 2011. Podle názoru nezávislého panelu odborníků v oblasti mobility Bologna odvedla během Evropského týdne mobility 2011 nejlepší práci při podpoře čistých alternativ k používání automobilů a zapojení občanů do činností podporujících udržitelnou městskou mobilitu. Na druhém místě skončily kyperská Larnaka a chorvatské hlavní město Záhřeb. Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik a místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, předali vítěznému městu cenu v bruselském Muzeu hudebních nástrojů dne 5. března 2012.

Siim Kallas uvedl: „Bílá kniha o dopravě z roku 2011 reaguje na úkol učinit naše města čistší a bezpečnější a zdůrazňuje potřebu nového přístupu k městské mobilitě. Vítězná města mohou v tomto směru mnoho nabídnout. Díky sdílení zkušeností ohledně alternativní mobility mohou evropská města realizovat atraktivní a spolehlivé varianty dopravy, a pozitivně tak ovlivnit kvalitu našeho života.“

Janez Potočnik prohlásil: „V situaci, kdy města a jejich obyvatelé stále více trpí přetížením dopravy a znečištěním, nikdy nebyla vhodnější doba pro přechod z osobních automobilů na jiný druh dopravy. Bologna, Larnaka a Záhřeb našly kreativní způsoby, jak svou dopravní infrastrukturu učinit trvale udržitelnější. Doufám, že se stanou inspirací pro další města, která se zachovají stejně."

Evropský týden mobility v roce 2011

Téma ročníku 2011 – „Alternativní mobilita“ – podporuje přechod k dopravnímu systému účinně využívajícímu zdroje prosazováním druhů dopravy, které jsou čisté, palivově efektivní nebo které využívají lidskou sílu. Nadměrné využívání automobilů způsobuje hluk, znečištění ovzduší a dopravní přetížení, a snižuje tak kvalitu života v našich městech. V situaci, kdy jsou zdroje, jako je energie, půda, voda a nerostné suroviny pod tlakem, si stále více uvědomujeme, že je třeba alternativních forem dopravy, jež vytvářejí méně znečištění, spotřebovávají méně zdrojů a pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. Evropský týden mobility v roce 2011, zaměřený na alternativy k osobním automobilům, pobídl občany žijící v městských oblastech, aby místo nich využívali nízkouhlíkové druhy dopravy.

Vítěz: Bologna

Bologna si porotu Evropského týdne mobility získala tím, že uspořádala celý „Víkend bez aut“, ne jen jeden den. Mezi opatření trvalé povahy patří vybudování dobíjecích stanovišť pro elektrické automobily a plán rozšířit městskou síť cyklistických stezek na 130 km. Radnice vyzvala občany, aby během týdne mobility vyjádřili své názory na tento plán. Bologna rovněž během týdne mobility v centru zřídila velkou zónu bez aut. Tato pěší oblast byla otevřena pouličním umělcům, prodejcům a sportovním sdružením, a jelikož tato iniciativa přilákala přes 60 000 návštěvníků, radnice se rozhodla opakovat ji i při budoucích akcích. Město také zorganizovalo četné výlety na kolech, cyklistické dílny a opravárenské stánky, hry, procházky a výstavu elektrických automobilů. Policisté během informačních setkání poskytovali tipy a vysvětlení ohledně bezpečné cyklistiky pro rodiny a byl také zřízen informační bod, kde se obyvatelé mohli dozvědět o nových službách nabízených cyklistům.

Na dalších místech: Larnaka

Larnaka na Kypru zapojila do organizace akcí během Evropského týdne mobility 2011 široké spektrum partnerů. Její komplexní program propagačních činností zahrnoval den bezplatné přepravy autobusy, výstavy hybridních automobilů, kavárnu s tématem životního prostředí a přednášky o udržitelné mobilitě. Město prokázalo své dlouhodobé odhodlání, pokud jde o přerozdělení dopravního prostoru. Jednu z ulic v centrální obchodní čtvrti přeměnilo na pěší zónu. Zřídilo rovněž četná „parkovací místa“ pro jízdní kola a také „banku pro kola“ za účelem usnadnění údržby a opětovného využití jízdních kol.

Na dalších místech: Záhřeb

Chorvatské hlavní město demonstrovalo své odhodlání dosáhnout udržitelné městské mobility, když během Evropského týdne mobility 2011 představilo množství opatření městského plánování. Ve spolupráci s projektem CIVITAS ELAN EU Záhřeb prostřednictvím průzkumů veřejného mínění shromáždil cenné informace o tom, jak by mohl zlepšit svou udržitelnou dopravní infrastrukturu a kvalitu akce ročníku 2011. Četné aktivity uspořádané radnicí zahrnovaly vzdělávací semináře, skupinové procházky, tělocvičny pod širým nebem, konference, ekologické trhy a výstavy elektrických vozidel.

Další kroky

Evropský týden mobility v roce 2012 se bude konat od 16. do 22. září pod tématem „Pohyb správným směrem “.

Souvislosti

Rok 2011 zaznamenává desáté výročí Evropského týdne mobility. Během uplynulého desetiletí podporoval týden mobility města ve vytváření příjemnějšího a zdravějšího životního prostředí pro občany tím, že je povzbuzoval ke snižování dopravního přetížení a podporoval druhy dopravy, jež jsou udržitelné a využívají lidskou sílu. Od svého prvního ročníku, konaného v roce 2002, týden mobility zaznamenává setrvalý nárůst počtu účastnických měst – v roce 2011 se jich zúčastnilo 2268.

Další informace:

http://www.mobilityweek.eu

Kontaktní osoby:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar