Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES

Eiropas Komisija – Paziņojums presei

Komisārs Piebalgs apmeklē Haiti: "ES turpina pildīt dotos solījumus, lai Haiti iedzīvotāji varētu veidot labāku nākotni"

Briselē, 2012. gada 5. martā – rīt ES attīstības komisārs Andris Piebalgs ieradīsies divu dienu vizītē Haiti. Saskaņā ar ES apņemšanos palīdzēt Haiti iedzīvotājiem ilgtermiņa rekonstrukcijā, viņš paziņos par palīdzības paketi, kas nodrošinās Haiti iedzīvotājiem labāku piekļuvi pamatpakalpojumiem, tostarp izglītībai, veselības aprūpei un drošībai. Palīdzības pakete ir arī vērsta uz ekonomikas attīstību, uzlabojot Haiti infrastruktūras, un palielina atbalstu valsts spējai nodrošināt pakalpojumus saviem iedzīvotājiem.

Komisārs Piebalgs būs pirmais komisārs, kas tiksies ar jauno Haiti prezidentu Mišelu Martellī. Viņam būs arī sarunas ar galvenajiem valdības ministriem, parlamenta locekļiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem; turklāt viņš piedalīsies vairāku ES finansēto projektu atklāšanas ceremonijās un tos apmeklēs.

Pirms došanās ceļā komisārs Piebalgs teica: "Eiropas Savienība ir pildījusi savus solījumus un sniegusi palīdzību gan cilvēku glābšanai, gan ilgtermiņa attīstībai Haiti, kuras atjaunotne ir viena no mūsu prioritātēm." Viņš piebilda: "Šobrīd mēs vēlamies paātrināt rekonstrukcijas un attīstības procesu. Vēl pastāv nopietnas problēmas, kuru sekmīga risinājuma pamatā ir laba pārvaldība, politiskā stabilitāte un efektīva plānošana. Tāpēc kopā ar Haiti valdību mēs uzsākam plānu turpmākajiem diviem gadiem, cenšoties sniegt plašāku palīdzību tiem cilvēkiem, kam tā visvairāk vajadzīga."

Komisārs Piebalgs savas vizītes laikā atklās ceļa posmu starp Mirbalē un Hinšu un ieliks pirmo akmeni ceļa būvei starp Hinšu un Kapaitjēnu; tas ir posms no 200 km garā ceļa starp Portoprensu un Kapaitjēnu (Haiti otrā lielākā pilsēta). Izbūvējot šo ceļu, no vienas pilsētas uz otru būs iespējams nokļūt trīs stundās; iepriekš tam bija vajadzīgas astoņas stundas.

Hinšā komisārs atklās tiesas ēku (tas ir konkrēts tiesiskās sadarbības piemērs), pamatskolu un pedagoģisko centru (EFACAP), kurā notiks skolotāju apmācība.

Vispārīga informācija

Haiti šobrīd saskaras ar vairākām strukturālām attīstības problēmām. Starp šo problēmu pamatcēloņiem minami postījumi un cilvēku ciešanas, ko izraisījušas tropiskās vētras, 2008. gada pārtikas krīze, 2010. gada janvāra zemestrīce un nesenā holēras epidēmija.

Pēc 2010. gada zemestrīces ES apņēmās Haiti piešķirt palīdzību 1,235 miljardu eiro apmērā, apvienojot Eiropas Komisijas, 18 ES dalībvalstu un Eiropas Investīciju bankas (EIB) piešķirtos līdzekļus. Eiropas Komisija apņēmās piešķirt 522 miljonus eiro un jau ir izpildījusi 75 % no šīs apņemšanās. Komisārs Piebalgs savas vizītes laikā paziņos par atbalsta paketi 100 miljonu eiro apmērā.

Saskaņā ar Haiti iestāžu prioritātēm Komisijas attīstības prioritātes būs galveno infrastruktūru uzlabošana, valsts darbības atbalsts un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana.

Komisija ir arī devusi savu ieguldījumu – un turpinās to darīt – pārtikas nodrošinājumam un ekonomikas atveseļošanas atbalstam, kā arī palīdzot cilvēkiem atjaunot normālu dzīves gaitu.

Komisija ar citiem ES līdzekļu devējiem kopīgi plāno palīdzību, lai uzdevumi tiktu sadalīti pēc iespējas efektīvāk. Dažas dalībvalstis izvēlējās darboties citās jomās, tādējādi papildinot Komisijas darbu.

Plašāka informācija

Faktu lapa "Haiti divus gadus pēc zemestrīces" un citi presei paredzētie materiāli ir skatāmi:

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

ES Attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ES delegācijas Haiti tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/index_fr.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar