Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană analizează modalitățile în care se pot depăși obstacolele culturale existente în calea promovării femeilor în structurile de conducere ale întreprinderilor

Bruxelles, 5 martie 2012 – Un raport al Comisiei Europene publicat astăzi arată că, la un an de când comisarul UE pentru justiție, Viviane Reding, a solicitat adoptarea unor măsuri credibile de autoreglementare ale întreprinderilor, s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce privește creșterea numărului femeilor din structurile de conducere (a se vedea MEMO/11/124). În consiliile de administrație ale celor mai mari firme europene, doar unul din șapte membri este femeie (13,7 %). Se constată o ușoară îmbunătățire față de 2010, când ponderea femeilor era de 11,8 %. În aceste condiții, abia în 40 de ani s-ar putea ajunge la un echilibru semnificativ între femei și bărbați (cel puțin 40 % pentru ambele sexe).

S-a dovedit că existența unui echilibru între femeile și bărbații care ocupă poziții de conducere contribuie la îmbunătățirea performanței în afaceri și a competitivității și aduce beneficii economice. De exemplu, potrivit unui raport întocmit de McKinsey, întreprinderile în care există un echilibru între femei și bărbați au un profit din exploatare cu 56 % mai mare comparativ cu întreprinderile în care sunt angajați numai bărbați. În urma unui studiu în care a analizat cele mai mari 290 de întreprinderi cotate la bursă, Ernst & Young a constatat că veniturile întreprinderilor în ale căror structuri de conducere se afla cel puțin o femeie erau cu mult mai ridicate decât în cazul întreprinderilor în care nu nicio femeie nu ocupa o funcție de conducere.

Pentru a identifica măsurile adecvate menite să rezolve problema persistentă a dezechilibrului între femei și bărbați în structurile de conducere ale întreprinderilor din Europa cotate la bursă, Comisia a lansat astăzi o consultare publică. Participanții la consultare sunt invitați să își exprime părerea cu privire la eventuale măsuri ce ar trebui adoptate la nivelul UE, inclusiv măsuri legislative, pentru rezolvarea problemei reprezentării inegale a femeilor și bărbaților în structurile de conducere ale întreprinderilor. Consultarea publică este deschisă până la 28 mai 2012. În urma contribuțiilor primite, Comisia va adopta, în cursul acestui an, o decizie cu privire la acțiunile pe care urmează să le întreprindă.

Raportul de astăzi cu privire la echilibrul între femei și bărbați în cadrul structurilor de conducere ale întreprinderilor este prezentat la un an după ce doamna Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a solicitat întreprinderilor din Europa cotate la bursă să își asume, în mod voluntar, angajamentul de a spori numărul femeilor în cadrul propriilor structuri de conducere, prin semnarea „Angajamentului privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere”. Prin semnarea acestui angajament, întreprinderile se angajează ca ponderea femeilor în structurile de conducere să fie de 30 % până în 2015 și de 40 % până în 2020. Cu toate acestea, în ultimele 12 luni, numai 24 de întreprinderi europene au semnat acest angajament.

Acum un an, am solicitat întreprinderilor să sporească în mod voluntar numărul femeilor din structurile de conducere ale întreprinderilor. Apelul meu s-a bucurat de sprijinul Parlamentului European, iar miniștrii responsabili cu ocuparea forței de muncă, cu afacerile sociale și cu egalitatea de șanse între femei și bărbați din numeroase state membre ale UE au transmis-o organizațiilor de afaceri. Constat însă cu regret că, în ciuda apelurilor noastre, autoreglementarea nu a avut, până acum, rezultate satisfăcătoare”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție. „ Faptul că femeile nu ocupă funcții de conducere afectează competitivitatea Europei și împiedică creșterea economică. Iată de ce, pentru a redresa situația, unele state membre ale UE – în special Belgia, Franța, Italia, Țările de Jos și Spania – au început să adopte măsuri legislative care introduc cote pentru femei și bărbați în cadrul structurilor de conducere. Țări precum Danemarca, Finlanda, Grecia, Austria și Slovenia au adoptat norme privind echilibrul între femei și bărbați la nivelul conducerii întreprinderilor de stat. Personal, nu sunt o mare adeptă a cotelor, însă apreciez rezultatele obținute. Am remarcat, de asemenea, că este posibil ca întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier pe piața internă să fie nevoite să respecte cote naționale diferite dacă doresc să participe la proceduri de ofertare pentru lucrări publice. De aceea, Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2012 include o inițiativă pentru rezolvarea acestei situații. Astăzi invit opinia publică – întreprinderi, parteneri sociali, ONG-uri interesate și cetățeni – să se exprime cu privire la măsurile pe care ar trebui să le adopte UE în vederea asigurării unui mai bun echilibru între femei și bărbați în structurile de conducere. Consider că e timpul ca Europa să depășească obstacolele culturale existente în calea promovării femeilor talentate în funcții de conducere în întreprinderile europene cotate la bursă. Voi colabora îndeaproape cu Parlamentul European și cu toate statele membre pentru a aduce o schimbare.”

În ultimul an s-au înregistrat cele mai mari progrese din ultima perioadă în ceea ce privește îmbunătățirea echilibrului între femei și bărbați în cadrul structurilor de conducere din întreprinderile din Europa (o creștere de 1,9 puncte procentuale din octombrie 2010 până în ianuarie 2012, în comparație cu o creștere medie pe termen lung, în ultimul deceniu, de 0,6 puncte procentuale pe an). Această creștere poate fi atribuită solicitărilor Comisiei și ale Parlamentului European (MEMO/11/487) și unui număr de inițiative legislative naționale. Aproximativ jumătate din creșterea înregistrată la nivelul UE se datorează Franței, care, în 2011, a introdus norme legislative privind echilibrul între bărbați și femei în cadrul structurilor de conducere. Dar, în ansamblu, lucrurile se schimbă extrem de greu. De fapt, numărul femeilor care se află la conducerea unor consilii de administrație importante a scăzut, de la 3,4 % în 2010 la 3,2 % în ianuarie 2012.

Cetățenii europeni sunt în mod clar de părere că această situație ar trebui să se schimbe: 88 % dintre europeni consideră că, în condițiile în care dispun de competențe egale, femeile ar trebuie să ocupe în mod egal funcții de conducere în întreprinderi, conform unui nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi (a se vedea anexa), iar 76 % dintre europeni sunt de părere că femeile dispun de competențele necesare. În sfârșit, 75 % dintre respondenți se declară în favoarea legislației privind egalitatea între femei și bărbați în structurile de conducere ale întreprinderilor, majoritatea relativă a respondenților (49 %) considerând că amenzile ar fi cel mai potrivit mijloc de punere în aplicare a unei astfel de legislații (a se vedea anexa).

Context

Există tot mai multe dovezi că îmbunătățirea echilibrului între femei și bărbați în cadrul procesului de luare a deciziilor economice generează beneficii economice (a se vedea Raportul de astăzi al Comisiei). Creșterea numărului de femei cu funcții de conducere poate contribui la crearea unui mediu de lucru mai productiv și mai inovator și la îmbunătățirea performanțelor generale ale întreprinderii. Acest lucru stimulează competitivitatea. Deși reprezintă 60 % din proaspeții absolvenți de facultate, femei ocupă puține poziții de conducere în cadrul întreprinderilor. Existența mai multor posibilități de a ocupa funcții de conducere stimulează femeile să intre și să rămână în câmpul muncii, rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor fiind în creștere, iar potențialul pe care îl reprezintă femeile în contextul resurselor umane, mai bine valorificat. „Dacă dorim să atingem obiectivul stabilit de Strategia Europa 2020 – strategia de creștere a UE – de a obține o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % pentru femeile și bărbații cu vârsta între 20 și 64 de ani, trebuie să transformăm diversitatea de gen într-un element generator de creștere”, a declarat vicepreședintele Comisiei, Viviane Reding.

Promovarea unui grad mai mare de egalitate în procesul de luare a deciziilor este unul dintre obiectivele Cartei europene a femeilor (a se vedea IP/10/237), inițiativă promovată de președintele José Manuel Barroso și de vicepreședintele Reding în martie 2010. Comisia a dat apoi curs acestor angajamente, prin adoptarea, în septembrie 2010, a unei Strategii privind egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru următorii cinci ani (a se vedea IP/10/1149 și MEMO/10/430), care include explorarea unor inițiative al căror obiectiv precis este de a spori numărul femeilor care ocupă funcții de conducere ce presupun atribuții de luare a deciziilor economice. Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2012 anunță o inițiativă legislativă privind îmbunătățirea echilibrului între femei și bărbați în întreprinderile cotate la bursele de valori.

Raportul de astăzi al Comisiei subliniază că, deși în ultima perioadă s-au înregistrat unele progrese, în special în țările care au introdus cote pentru femei și bărbați, schimbările sunt în continuare lente. Există, de asemenea, mari diferențe între țări, numărul femeilor care ocupă posturi de conducere în întreprinderile mari fiind de 27 % în Finlanda și 26 % în Letonia, în timp ce în Malta este de doar 3 %, iar în Cipru de 4 %.

Pentru informații suplimentare

Dosar de presă - Femeile în posturi de conducere:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Consultare publică - Reprezentarea inegală a bărbaților și a femeilor în structurile de conducere ale întreprinderilor din UE:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Baza de date a Comisiei Europene cu privire la numărul de femei și bărbați cu funcții de decizie:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Annex

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar