Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság mérlegeli a lehetőségeket, hogy áttörje az „üvegplafont” a vállalatok vezetőtestületeiben lévő nők esetében

Brüsszel, 2012. március 5. – Az Európai Bizottság ma közzétett jelentése rámutat, hogy a vállalatok vezetőtestületeiben lévő nők számának növelése terén kismértékű előrelépés történt egy évvel azt követően, hogy Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos hiteles önszabályozási intézkedések végrehajtására szólított fel (MEMO/11/124). Európa legnagyobb vállalatai esetében a vezetőtestületekben mindössze minden hetedik tag nő (13,7%). Ez kismértékű javulás a 2010. évi 11,8%-hoz képest. Ilyen ütem mellett azonban további 40 évig tartana a nemek közötti megfelelő egyensúly elérése (mindkét nem legalább 40%-ban képviselné magát).

A vezető pozíciókban a nemek közötti egyensúly bizonyítottan hozzájárul a megfelelőbb üzleti teljesítményhez, a versenyképesség javításához és a gazdasági előnyök megteremtéséhez. McKinsey jelentésében például megállapította, hogy azoknál a vállalkozásoknál, ahol a nemek közötti egyensúly megvalósul, 56%-kal magasabb a működési nyereség, mint a csak férfiakból álló vállalatoknál. Az Ernst & Young a tőzsdén jegyzett 290 legnagyobb vállalatot vizsgálta meg. Azt állapították meg, hogy a nyereség jelentősen magasabb volt azoknál a vállalatoknál, ahol legalább egy nő volt a vezetőtestületben, mint azoknál, ahol egyetlen sem.

Európában a bejegyzett vállalatok vezetőtestületeiben tapasztalható nemek közötti egyensúly hiányának kérdésével foglalkozó megfelelő intézkedések meghatározása érdekében a Bizottság ma nyilvános konzultációt kezdeményezett. A Bizottság uniós szintű lehetséges intézkedésekre vonatkozó véleményeket gyűjt, jogalkotási intézkedéseket is beleértve, hogy helyreállítsa a vállalatok vezetőtestületeiben a nemek közötti egyensúlyt. A nyilvános konzultáció 2012. május 28-ig tart. Ezt követően a Bizottság az év folyamán a későbbiekben határoz a további eljárásról.

A vállalatok vezetőtestületeiben lévő nemek közötti egyensúlyról szóló mai jelentést egy évvel azután készítették el, hogy Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos arra ösztönözte a tőzsdén jegyzett vállalatokat Európában, hogy önkéntesen növeljék a vezetőtestületeikben lévő nők számát a nők vezetőtestületbeli arányának növelésére irányuló szándéknyilatkozat aláírása által. A szándéknyilatkozat aláírásával a vállalatok elkötelezik magukat a vezetőtestületekben lévő nők arányának 2015-ig 30%-kal, és 2020-ig 40%-kal való növelése mellett. Az elmúlt 12 hónapban Európa-szerte azonban mindössze 24 vállalat írta alá a szándéknyilatkozatot.

„Egy évvel ezelőtt azt kértem a vállalatoktól, hogy önként vállalják a vezetőtestületekben lévő nők arányának növelését. Felhívásomat támogatta az Európai Parlament és azt számos uniós tagállam üzleti vállalkozásainak továbbították a foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi miniszterek. Szomorúan tapasztalom ugyanakkor, hogy felhívásaink ellenére az önszabályozás mostanáig nem járt kielégítő eredménnyel” – nyilatkozta Viviane Reding, az európai Bizottság alelnöke és az Unió jogérvényesülési biztosa. „A nők vezető beosztásokban való jelenlétének hiánya az üzleti világban károsan befolyásolja a versenyképességet és akadályozza a gazdasági növekedést. Ez az oka annak, hogy számos uniós tagállam – Belgium, Franciaország, Olaszország, Hollandia és Spanyolország – elkezdett foglalkozni ezzel a jelenséggel azáltal, hogy a vállalati igazgatótanácsokra vonatkozóan nemi kvóták bevezetésére irányuló jogszabályokat fogad el. Néhány ország – Dánia, Finnország, Görögország, Ausztria és Szlovénia – az állami tulajdonú vállalatok igazgatótanácsaiban a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó szabályokat fogadott el. Én személy szerint nem nagyon támogatom a kvótákat, az általuk elért eredménnyel azonban elégedett vagyok. Azt is meg kell jegyezni, hogy a belső piacon a határokon átnyúló tevékenységet folytató üzleti vállalkozásoknak a kvótákkal kapcsolatos eltérő nemzeti jogszabályoknak kell megfelelniük, amennyiben részt akarnak venni közbeszerzési eljárásokban. A Bizottság 2012. évi jogalkotási munkaprogramja ezért tartalmaz egy kezdeményezést a helyzet kezelésére vonatkozóan. Arra ösztönzök most mindenkit – az egyes vállalkozásokat, szociális partnereket, érdekelt nem kormányzati szervezeteket és polgárokat –, mondják el véleményüket, hogy az EU-nak milyen intézkedéseket kellene hoznia a vezetőtestületekben lévő nemi sokszínűség hiányának kezelésére. Úgy gondolom, legfőbb ideje, hogy Európa áttörje az üvegplafont, amely továbbra is akadályozza, hogy a tehetséges nők Európa jegyzett vállalkozásainak vezető beosztásaiba kerüljenek. Szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal, hogy véghezvigyük a változtatásokat.”

Európa vezetőtestületeiben a nemek közötti egyensúly javítása kapcsán elért fejlődés az elmúlt évben volt a legkiemelkedőbb hosszú idő óta (1,9%-os növekedés 2010 októbere és 2012 januárja között, összehasonlítva a hosszú távú, évi 0,6%-os átlagos növekedéssel az elmúlt évtizedben). Ez a növekedés a Bizottság és az Európai Parlament felhívásainak (MEMO/11/487), valamint számos nemzeti jogalkotási kezdeményezésnek tulajdonítható. Franciaország, amely 2011-ben vezetett be a vezetőtestületekben lévő nemek közötti egyensúllyal kapcsolatos jogszabályokat, önmagában hozzávetőlegesen a növekedés felét teszi ki. Általánosságban a változás azonban továbbra is rendkívül alacsony. A vezetőtestületek elnöki székében ülő nők száma még csökkent is, 2012 januárjában 3,2% volt, míg 2010-ben még 3,4%.

Az európaiak teljes mértékben egyetértenek abban, hogy változtatni kell a jelenlegi helyzeten: egy ma közzétett Eurobarométer felmérés szerint (lásd a mellékletet) az európaiak 88%-a véli úgy, hogy azonos képességek megléte esetén a nőknek azonos arányban kell képviseltetniük magukat vezető beosztásokban az üzleti életben. Az európaiak 76%-a szerint a nők rendelkeznek a szükséges készségekkel. Végül, a megkérdezettek 75%-a támogatja a vállalati igazgatótanácsok esetében a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó jogszabályt, a válaszadók relatív többsége (49%) szerint a pénzbüntetés a legmegfelelőbb mechanizmus az ilyen jogszabályok végrehajtásához (lásd a mellékletet).

Előzmények

Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a gazdasági döntéshozatal során a nemek közötti megfelelőbb egyensúly jelentős gazdasági előnyökkel jár (lásd a Bizottság mai jelentését). Ha nagyobb számban dolgoznának nők vezető beosztásokban, az összességében hozzájárulna az eredményesebb és innovatívabb munkakörnyezethez és a vállalatok teljesítményének javulásához. Ez növelné a versenyképességet is. A friss egyetemi diplomások 60%-a nő, azonban közülük csak kevesen kerülnek a vállalkozások vezető beosztásaiba. A vezető pozíciók megszerzésének lehetővé tétele ösztönzőleg hat a nőkre, hogy belépjenek a munkaerőpiacra és a foglalkoztatásban maradjanak, segítve ezáltal a női foglalkoztatási arány növelését, valamint a nőkben rejlő potenciál emberi erőforrásként való jobb kihasználását. „Ha el akarjuk érni az Európa 2020 stratégia – az EU növekedési stratégiája – által kitűzött célt, hogy a foglalkoztatási rátát a 20 és 64 év közötti férfiak és nők esetében 75%-kal növeljük, a nemi diverzitást a növekedést elősegítő eszközzé kell tennünk” – nyilatkozta Viviane Reding, a Bizottság alelnöke.

José Manuel Barroso elnök és Reding alelnök 2010 márciusában kezdeményezte a nők chartájának létrehozását, amelynek egyik célja az egyenlőség előmozdítása a döntéshozatalban (IP/10/237). E kötelezettségvállalásokat a Bizottság 2010 szeptemberében a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 5 éves stratégia elfogadásával erősítette meg (IP/10/1149 és MEMO/10/430), amelyben azt is kijelentette, hogy megvizsgálja, milyen célzott kezdeményezésekkel növelhető a gazdasági döntéshozatalban a női felső vezetők száma. Az Európai Bizottság 2012. évi munkaprogramja a tőzsdén jegyzett vállalatokban a nemek közti egyensúlyról szóló jogalkotási kezdeményezést tartalmaz.

A Bizottság mai jelentése rámutat, hogy míg a közelmúltban történt ugyan némi előrelépés, különösen a nemi kvótákat bevezető országokban, a fejlődés továbbra is lassú. Nagy különbségek tapasztalhatóak az egyes országok között is, a legnagyobb vállalatok vezetőtestületeiben Finnországban a nők aránya 27%, Lettországban 26%, míg ugyanez az arány Máltán mindössze 3% és Cipruson 4%.

További információk:

Sajtócsomag – Nők az igazgatótanácsokban:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Nyilvános konzultáció: Nemek közötti egyensúlyhiány a vezetőtestületekben az EU-ban: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120528_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Az Európai Bizottságnak a döntéshozatali pozícióban lévő nők és férfiak arányát vizsgáló adatbázisa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Annex

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar