Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Europadagen för lika lön: Europas kvinnor tjänar fortfarande i genomsnitt 16,4 % mindre än männen

Bryssel den 2 mars 2012 – Kvinnor i EU tjänar fortfarande i genomsnitt 16,4 % mindre än män, enligt nya siffror som kommissionen publicerar på Europadagen för lika lön. Det är andra gången som Europadagen för lika lön arrangeras, efter lanseringen den 5 mars 2011 (se IP/11/255). Dagen uppmärksammas över hela EU och är en markering av hur många extra dagar kvinnor måste arbeta för att tjäna lika mycket som männen. Kommissionen vill öka medvetenheten om löneklyftan i EU mellan könen. Årets Europadag för lika lön är särskilt inriktad på arbetsgivare och infaller i år strax före Internationella kvinnodagen den 8 mars.

– Europadagen för lika lön påminner oss om hur många dagar och timmar som kvinnor har arbetat gratis sedan den 1 januari. Principen om lika lön för lika arbete finns med i EU-fördragen sedan 1957. Det är hög tid att den börjar tillämpas överallt, säger Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor och tillika vice ordförande i kommissionen.

Enligt de senaste siffrorna var löneklyftan mellan könen år 2010 i genomsnitt 16,4 % i hela EU. Detta visar på en liten trend nedåt de senare åren från cirka 17 % eller högre. Skillnaderna varierar mellan cirka 2 % i Polen till mer än 27 % i Estland.

Löneklyftan mellan könen – den genomsnittliga skillnaden i bruttotimlön mellan kvinnor och män i ekonomin som helhet – är fortsatt stor, med betydande skillnader mellan länder och sektorer. Den återspeglar problemet med att balansera arbetet med familjelivet, eftersom många kvinnor tar ut föräldraledighet och har deltidsarbeten. Trots den generellt ganska positiva utvecklingen finns det medlemsstater där löneklyftan mellan könen fortfarande ökar, t.ex. i Bulgarien, Frankrike, Lettland, Ungern, Portugal och Rumänien.

Insatser för att öka medvetenheten är avgörande för att informera arbetsgivare, anställda och övriga berörda parter om att löneklyftan fortfarande finns och hur den kan minskas. Bland de nya insatserna märks:

  • Utbildning för företag och utbyte av god praxis om de affärsmässiga argumenten för jämställdhet samt metoder och verktyg för att komma åt löneklyftan mellan könen i företagen.

  • Ett videoklipp som belyser löneklyftan mellan kvinnor och män.

  • En kampanjwebbplats med bl.a. ett nytt avsnitt om kollektivavtalens viktiga roll för att minska löneklyftan mellan könen, verktyg för att fastställa löneklyftan mellan könen på arbetsplatsen och en checklista för att integrera lönejämställdhet i kollektivavtal.

  • Flera evenemang i 17 EU-medlemsländer för att sprida information om löneskillnader.

Bakgrund

För att minska löneklyftan mellan könen måste man agera på flera nivåer för komma åt de många orsakerna, och därför har kommissionen ett nära samarbete kring detta med medlemsstaterna. I december 2011 anordnade kommissionen ett utbyte av bästa praxis för insatser mot löneklyftan mellan könen. Den tyska regeringen har presenterat ett verktyg som började användas år 2009 (Logib-D-programvaran), och som ger företagen möjlighet att analysera löneklyftan mellan könen inom sin organisation. Österrike har lagt fram ny lagstiftning för att förbättra löneinsynen i företagen. Här ingår bl.a. en årlig rapporteringsskyldighet när det gäller löneklyftan mellan könen.

Tack vare både EU:s och medlemsstaternas lagstiftning om lika lön har den direkta diskrimineringen minskat – dvs. fall där kvinnor och män som gör exakt samma arbete men ändå får olika löner. Men löneklyftan handlar om mer än detta; den återspeglar den ojämlikhet som är rådande på samlade arbetsmarknaden.

Läs mer:

Europeiska kommissionen – Löneklyftan mellan könen:

http://ec.europa.eu/equalpay

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Annex

 

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar