Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Dan enakega plačila: ženske v Evropi zaslužijo v povprečju še vedno 16,4 % manj kot moški

Bruselj, 2. marca 2012 – Po najnovejših podatkih, ki jih je Evropska komisija objavila na evropski dan enakega plačila, ženske po vsej EU zaslužijo v povprečju še vedno 16,4 % manj kot moški. To je drugi evropski dan enakega plačila. Evropska komisija je prvega organizirala 5. marca 2011 (glej IP/11/255). Z njim se želi opomniti, koliko dni več bi morale ženske delati, da bi zaslužile enako kot moški, Evropska komisija pa si na ta način prizadeva za ozaveščanje o razliki v plačilu med spoloma po vsej EU. Letošnji dan enakega plačila se osredotoča zlasti na delodajalce, 8. marca pa mu bo sledil mednarodni dan žena.

„Evropski dan enakega plačila nas opominja na to, koliko dni in ur so ženske od 1. januarja delale ‚brezplačno‘. Načelo enakega plačila za enako delo je v Pogodbah EU zapisano že od leta 1957. Zato je skrajni čas, da ga začnemo izvajati povsod,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding.

Najnovejši podatki kažejo na 16,4-odstotno razliko v plačilu med spoloma za leto 2010 po vsej Evropski uniji. Hkrati potrjujejo rahlo negativen trend iz preteklih let, ko je bila ta razlika približno vsaj 17-odstotna. Stopnja razlike znaša od 2 % na Poljskem do več kot 27 % v Estoniji.

Razlika v plačilu med spoloma – tj. razlika med povprečno bruto urno postavko žensk in moških v celotnem gospodarstvu – je še naprej visoka, pri čemer so med državami in sektorji velike razlike. To odraža težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja: številne ženske se namreč odločijo za starševski dopust in opravljajo delo s krajšim delovnim časom. Kljub na splošno rahlo pozitivnemu trendu se razlika v plačilu med spoloma v nekaterih državah članicah, kot so Bolgarija, Francija, Latvija, Madžarska, Portugalska in Romunija, povečuje.

Ozaveščanje je bistveno za seznanjanje delodajalcev, zaposlenih in zainteresiranih strani s tem, zakaj razlika v plačilu med spoloma še vedno obstaja in kako bi se jo dalo zmanjšati. Nova orodja zajemajo:

  • usposabljanje za podjetja in izmenjava najboljših praks o gospodarskih koristih enakosti spolov, metodah in orodjih za zmanjšanje razlike v plačilu med spoloma v podjetjih;

  • video o obstoječi neenakosti v plačilu med ženskami in moškimi;

  • posodobljeno spletno stran kampanje, vključno z novo rubriko o pomembni vlogi kolektivnih sporazumov med socialnimi partnerji pri zmanjševanju razlike v plačilu med spoloma; orodja za ugotavljanje razlike v plačilu med spoloma na delovnem mestu in kontrolni seznam za vključitev enakosti v plačilu v kolektivne sporazume;

  • različne nacionalne dogodke v 17 državah članicah EU z namenom razširjanja informacij o neenakosti v plačilu.

Ozadje

Zmanjšanje razlike v plačilu med spoloma zahteva ukrepe na več ravneh, da bi se odpravili njeni številni vzroki, pri čemer Komisija v ta namen tesno sodeluje z državami članicami. Komisija je decembra 2011 organizirala izmenjavo najboljših praks za zmanjšanje razlike v plačilu med spoloma. Nemška vlada je predstavila orodje, ki ga je začela uporabljati leta 2009 (programska oprema Logib-D) in ki podjetjem omogoča analizo razlike v plačilu med spoloma znotraj njihove organizacije. Avstrija pa je predstavila nove zakonodajne ukrepe za večjo preglednost prihodkov v podjetjih, ki vključujejo obveznosti letnega poročanja o razliki v plačilu.

Po zaslugi evropske in nacionalne zakonodaje o enakem plačilu je število primerov neposredne diskriminacije – tj. razlik v plačilu med moškimi in ženskami, ki opravljajo popolnoma enako delo – upadlo. Vendar razlika v plačilu pomeni veliko več kot to, saj odraža trenutno neenakost na celotnem trgu dela.

Dodatne informacije

Evropska komisija – Razlika v plačilu med ženskami in moškimi:

http://ec.europa.eu/equalpay

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Priloga

 

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar