Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Dag voor gelijke beloning: vrouwen verdienen in Europa gemiddeld nog steeds 16,4% minder dan mannen

Brussel, 2 maart 2012 ‑ Vrouwen verdienen in de EU gemiddeld nog steeds 16,4% minder dan mannen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de Europese Commissie op de tweede editie van de Europese dag voor gelijke beloning bekend heeft gemaakt. De eerste vond plaats op 5 maart 2011 (zie IP/11/255). Het evenement vestigt er de aandacht op hoeveel dagen méér vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als mannen. De Europese Commissie wil deze loonkloof onder de aandacht brengen. Dit jaar staat de dag, die net voor de internationale vrouwendag van 8 maart valt, in het teken van de werkgevers.

"Op de Europese dag voor gelijke behandeling wordt duidelijk gemaakt hoeveel dagen en uren vrouwen "voor niets" hebben gewerkt sinds 1 januari. Het principe van gelijke beloning voor gelijk werk is al in 1957 vastgelegd in de EU‑Verdragen. Het is hoog tijd dat het ook in de praktijk overal wordt toegepast", aldus EU‑Commissaris Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de loonkloof in de EU in 2010 gemiddeld 16,4% bedroeg. Dat is iets minder dan de 17% of meer van de afgelopen jaren. Het percentage varieert van 2% in Polen tot ruim 27% in Estland.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen – het gemiddelde verschil in bruto-uurloon van mannen en vrouwen in de gehele economie – blijft groot, maar verschilt nogal per land en per sector. De kloof wijst erop dat het nog steeds moeilijk is werk en gezin met elkaar te combineren: veel vrouwen nemen ouderschapsverlof en werken parttime. Hoewel er in het algemeen sprake is van een licht positieve trend, wordt de loonkloof in sommige lidstaten groter, zoals in Bulgarije, Frankrijk, Letland, Hongarije, Portugal en Roemenië.

Bewustmakingsactiviteiten zijn van fundamenteel belang om werkgevers, werknemers en andere betrokkenen duidelijk te maken waarom er nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat en hoe wij deze kunnen verkleinen. Nieuwe instrumenten hiervoor zijn:

  • opleidingen voor ondernemingen en uitwisseling van goede methoden op het gebied van gendergelijkheid, methoden en instrumenten om iets te doen aan de loonkloof in ondernemingen;

  • een videoclip met voorbeelden van ongelijke beloning van mannen en vrouwen;

  • een campagnewebsite met een nieuw onderdeel dat is gewijd aan de belangrijke rol die collectieve overeenkomsten tussen de sociale partners spelen bij het wegnemen van de loonkloof, instrumenten om de loonkloof op de werkplek zichtbaar te maken, en een checklist aan de hand waarvan gelijke beloning kan worden opgenomen in collectieve arbeidsovereenkomsten;

  • een reeks nationale voorlichtingsevenementen in 17 EU‑lidstaten over ongelijke beloning.

Achtergrond

Om de loonkloof te verkleinen, moet op verschillende niveaus actie worden ondernomen, zodat alle oorzaken kunnen worden aangepakt. Daarom werkt de Commissie nauw samen met de lidstaten. In december 2011 heeft de Commissie de lidstaten de mogelijkheid geboden informatie uit te wisselen over goede methoden om de loonkloof te dichten. De Duitse overheid heeft daarbij een instrument gepresenteerd dat in 2009 is ingevoerd (Logib-D), software waarmee ondernemingen de loonkloof in hun organisatie kunnen analyseren. Oostenrijk heeft nieuwe wetgevingsmaatregelen gepresenteerd om de beloning in ondernemingen transparanter te maken; daarbij gaat het onder andere om een verplichte jaarlijkse rapportage over beloningsverschillen.

Dankzij nationale en EU-wetgeving inzake gelijke beloning is het aantal gevallen van rechtstreekse discriminatie – verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen die precies hetzelfde werk doen – afgenomen. Maar de loonkloof omvat veel meer dan dat en weerspiegelt de nog steeds bestaande ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie

Europese Commissie – Loonkloof:

Beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Bijlage

 

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar