Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalaiset naiset ansaitsevat edelleen vähemmän kuin miehet

Bryssel 2. maaliskuuta 2012 – Naiset ansaitsevat keskimäärin 16,4 prosenttia vähemmän kuin miehet EU:ssa. Tämä käy ilmi uusista tilastotiedoista, jotka Euroopan komissio on julkistanut Euroopan palkkatasa-arvon päivänä. Tätä päivää vietetään nyt toista kertaa Euroopassa; Euroopan komissio järjesti ensimmäisen palkkatasa-arvon päivän 5. maaliskuuta 2011 (ks. IP/11/255). Tapahtuman taustalla on se tosiseikka, että naiset saavuttavat miesten viime vuoden ansiot käytännössä vasta tänään tehtyään työtä yli kaksi kuukautta tämän vuoden puolella. Komissio haluaa lisätä tietoisuutta sukupuolten palkkakuilusta kaikkialla EU:ssa. Tänä vuonna tapahtuman kohderyhmänä ovat työnantajat. Palkkatasa-arvon päivä järjestetään sopivasti ennen kansainvälistä naisten päivää, jota vietetään 8. maaliskuuta.

”Euroopan palkkatasa-arvon päivä muistuttaa meitä siitä, että naiset ovat todellisuudessa työskennelleet ’ilmaiseksi’ tammikuun alusta lähtien”, toteaa EU:n oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. Hän huomauttaa, että samapalkkaisuuden periaate kirjattiin EU:n perussopimuksiin jo vuonna 1957, ja toteaa, että on korkea aika panna tämä periaate täytäntöön kaikkialla Euroopan unionissa.

Tuoreimpien tietojen mukaan naiset ansaitsivat vuonna 2010 Euroopan unionissa keskimäärin 16,4 prosenttia vähemmän kuin miehet. Palkkaero on kaventunut hieman viime vuosina, sillä aiemmin ero oli noin 17 prosenttia tai ylikin. Palkkaero on pienin Puolassa (noin 2 %) ja suurin Virossa (yli 27 %).

Sukupuolten palkkaero eli naisten ja miesten bruttotuntipalkan keskimääräinen erotus kaikilla talouden aloilla on edelleen suuri, vaikkakin se vaihtelee maittain ja aloittain. Se kuvastaa vaikeuksia sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä: naiset ovat usein vanhempainlomalla ja työskentelevät osa-aikaisesti. Varovaisen myönteisestä yleissuuntauksesta huolimatta sukupuolten palkkakuilu laajenee edelleen eräissä jäsenvaltioissa, kuten Bulgariassa, Ranskassa, Latviassa, Unkarissa, Portugalissa ja Romaniassa.

Työnantajille, työntekijöille ja muille sidosryhmille on annettava enemmän tietoa naisten ja miesten palkkaeroista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Uusia työkaluja ovat seuraavat:

  • yrityksille suunnattu koulutus ja sellaisten hyvien toimintatapojen vaihtaminen, jotka osoittavat sukupuolten tasa-arvosta saatavan taloudellisen hyödyn, sekä keinot sukupuolten palkkaerojen kaventamiseksi yrityksissä;

  • video, jossa kuvataan naisten ja miesten palkkaeroja;

  • päivitetyt tiedotuskampanjan verkkosivut, joilla esitellään uutuutena työehtosopimusten huomattavaa merkitystä sukupuolten palkkaerojen poistamisessa; työkalut, joiden avulla saadaan selville sukupuolten palkkaerot työpaikoilla; sekä tarkistuslista palkkatasa-arvon sisällyttämiseksi työehtosopimuksiin;

  • 17:ssä EU:n jäsenvaltiossa järjestettävät kansalliset tapahtumat, joiden tarkoituksena on tiedottaa sukupuolten palkkaeroista.

Tausta

Sukupuolten palkkaerojen kaventaminen edellyttää monentasoisia toimia, jotta voidaan niiden puuttua taustalla oleviin syihin. Sen vuoksi komissio tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio järjesti joulukuussa 2011 tapahtuman, jossa vaihdettiin hyviä toimintatapoja sukupuolten palkkaerojen kaventamiseksi. Saksan hallitus esitteli vuonna 2009 käyttöön ottamansa välineen (Logib-D-ohjelmisto), jonka avulla yritykset voivat analysoida sukupuolten palkkaeroja omassa organisaatiossaan. Itävalta esitteli uusia lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla lisätään palkkojen avoimuutta yrityksissä. Niihin sisältyy muun muassa velvollisuus raportoida vuosittain sukupuolten palkkaeroista.

Palkkatasa-arvosta annetun EU:n ja kansallisen lainsäädännön ansiosta suora syrjintä eli eri palkan maksaminen samasta työstä miehille ja naisille on vähentynyt. Sukupuolten palkkakuilu on kuitenkin paljon syvempään juurtunut ongelma, joka liittyy epätasa-arvoon kaikkialla työmarkkinoilla.

Lisätietoja

Euroopan komissio – sukupuolten palkkaerot:

http://ec.europa.eu/equalpay

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Liite

 

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar