Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Ημέρα Ισότητας των Μισθών: Οι γυναίκες στην Ευρώπη συνεχίζουν να αμείβονται, κατά μέσο όρο, κατά 16,4% χαμηλότερα από τους άνδρες

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2012 – Οι γυναίκες στην Ευρώπη συνεχίζουν να αμείβονται, κατά μέσο όρο, κατά 16,4% χαμηλότερα από τους άνδρες, σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Μισθών. Αυτή είναι η δεύτερη Ημέρα Ισότητας των Μισθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά την πρώτη που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Μαρτίου 2011 (βλ. IP/11/255). Η πανευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση υπογραμμίζει τον αριθμό των επιπλέον ημερών που πρέπει να εργαστούν οι γυναίκες για να κερδίσουν όσα και οι άνδρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων που υφίστανται στην ΕΕ. Η φετινή ημέρα ισότητας των μισθών επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους εργοδότες και προηγείται της παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας που είναι στις 8 Μαρτίου.

«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Μισθών μας υπενθυμίζει τις ημέρες και τις ώρες που οι γυναίκες εργάζονται «δωρεάν» από την 1η Ιανουαρίου. Η αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία περιλαμβάνεται στις Συνθήκες ΕΕ από το 1957. Είναι πλέον καιρός να υλοποιηθεί παντού η αρχή αυτή», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Viviane Reding, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης.

Τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι το 2010, η μέση μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 16,4%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν μια ελαφρά καθοδική τάση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, όταν η διαφορά ήταν περίπου 17% ή μεγαλύτερη. Το ποσοστό κυμαίνεται από περίπου 2% στην Πολωνία έως άνω του 27% στην Εσθονία.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων – η μέση διαφορά στις μικτές ωριαίες αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας – παραμένει μεγάλο, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους χωρών και τομέων. Αυτό αντανακλά το πρόβλημα συνδυασμού της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Πολλές γυναίκες παίρνουν γονική άδεια και εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Παρά τη γενικά ελαφρά θετική τάση, υπάρχουν κράτη μέλη, όπως η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, όπου το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων συνεχίζει να διευρύνεται.

Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενημέρωση των εργοδοτών, των εργαζομένων και των διάφορων άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τους λόγους που υφίσταται ακόμα μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί. Τα νέα μέσα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Κατάρτιση για εταιρείες και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών για την ίση μεταχείριση των φύλων στις επιχειρήσεις, μεθόδους και εργαλεία για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·

  • Βιντεοταινία που θα παρουσιάζει τις υφιστάμενες μισθολογικές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών·

  • Ενημερωμένος ιστότοπος της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένου νέου τμήματος για τον σημαντικό ρόλο των συλλογικών συμβάσεων με στόχο την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων· μέσα για τον προσδιορισμό του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στον χώρο εργασίας· και έναν κατάλογο ελέγχου για να ενσωματωθεί η μισθολογική ισότητα στις συλλογικές συμβάσεις·

  • Σειρά εθνικών διοργανώσεων σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ για την ενημέρωση όσον αφορά τις μισθολογικές ανισότητες.

Ιστορικό

Η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων απαιτεί δράση σε διάφορα επίπεδα για να αντιμετωπισθούν τα πολλαπλά αίτιά του, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για το θέμα αυτό. Τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή οργάνωσε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Η γερμανική κυβέρνηση παρουσίασε μέσο που δρομολόγησε το 2009 (το λογισμικό Logib-D), το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να αναλύουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο πλαίσιο της οργάνωσής τους. Η Αυστρία υπέβαλε νέα νομοθετικά μέτρα για να βελτιώσει τη διαφάνεια των αποδοχών στις εταιρείες, τα οποία περιλαμβάνουν υποχρεώσεις ετήσιας έκθεσης σχετικά με το μισθολογικό χάσμα.

Χάρη στην ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία για ίσους μισθούς, έχει περιοριστεί ο αριθμός περιπτώσεων άμεσων διακρίσεων – μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών που εκτελούν ακριβώς την ίδια εργασία. Ωστόσο, το μισθολογικό χάσμα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, αλλά αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανισότητα στη συνολική αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων:

http://ec.europa.eu/equalpay

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Παράρτημα

 

Contacts :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar