Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Ligelønsdag: I Europa tjener kvinder stadig i gennemsnit 16,4 % mindre end mænd

Bruxelles, den 2. marts 2012 – Det fremgår af nye tal, som Europa-Kommissionen har offentliggjort på den europæiske ligelønsdag, at kvinder i hele EU fortsat gennemsnitligt tjener 16,4 % mindre end mænd. Dette er den anden ligelønsdag på europæisk niveau efter Europa-Kommissionens indførelse af denne dag den 5. marts 2011 (jf. IP/11/255). Denne begivenhed, som finder sted i hele EU, markerer det ekstra antal dage, som kvinder skal arbejde for at tjene det samme som mænd. Europa-Kommissionen ønsker at skabe bevidsthed om disse kønsbestemte lønforskelle i hele EU. I år fokuserer ligelønsdagen især på arbejdsgiverne, og den kommer lige før den internationale kvindedag, der ligger den 8. marts.

"Den europæiske ligelønsdag minder os om antallet af dage og timer, som kvinder har arbejdet "gratis" efter den 1. januar. Princippet om lige løn for lige arbejde har været nedfældet i EU-traktaterne siden 1957. Det er på høje tid, at dette slår igennem overalt", sagde Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender og næstformand i Kommissionen.

De sidste tal viser, at de kønsbestemte lønforskelle var på 16,4 % i 2010 i hele Den Europæiske Union. Dette er i tråd med de seneste års nedadgående tendens, da tallene før har ligget på omkring 17 % eller højere. Tallet varierer fra omkring 2 % i Polen til mere end 27 % i Estland.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder - den gennemsnitlige forskel i bruttotimelønnen mellem mænd og kvinder i økonomien som helhed - er fortsat høj med betydelige forskelle mellem lande og sektorer. Den afspejler problemerne med at finde en balance mellem arbejde og privatliv. Mange kvinder tager forældreorlov og har deltidsarbejde. Selv om tendensen generelt er let positiv, er der medlemsstater, hvor lønforskellen mellem mænd og kvinder vokser, som Bulgarien, Frankrig, Letland, Ungarn, Portugal og Rumænien.

Aktiviteter, der skaber bevidsthed om problemerne, er vigtige for at informere arbejdsgivere, arbejdstagere og de berørte parter om, hvorfor der stadig findes en lønforskel mellem mænd og kvinder, og hvordan den kan reduceres. Nye redskaber omfatter:

  • uddannelse til virksomhederne og udveksling af bedste praksis vedrørende ligestilling i virksomhederne samt metoder og redskaber til at løse problemet om lønforskellen mellem mænd og kvinder i virksomhederne

  • et videoklip, der sætter fokus på lønforskellen mellem mænd og kvinder

  • en opdateret kampagnehjemmeside med en ny del om, hvor vigtige kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter er, når det gælder om at udligne de kønsbestemte lønforskelle, redskaber til at bestemme de kønsbestemte lønforskelle på arbejdspladsen og en tjekliste til at integrere ligeløn i de kollektive overenskomster

  • en række nationale begivenheder i 17 EU-medlemsstater til at sprede oplysninger om lønforskellene.

Baggrund

Det er nødvendigt med handling på flere niveauer for at tage fat på de mange årsager til manglende ligestilling, og derfor arbejder Europa-Kommissionen tæt sammen med medlemsstaterne om dette. I december 2011 organiserede Kommissionen en udveksling af god praksis til at fjerne kønsbestemte lønforskelle. Den tyske regering præsenterede et værktøj, som den lancerede i 2009 (Logib-D software), der gør det muligt for virksomhederne at analysere de kønsbestemte lønforskelle i deres organisation. Østrig fremlagde nye lovgivningsmæssige foranstaltninger til at forbedre løngennemsigtigheden i virksomheder, hvilket omfatter krav om årlig rapportering om lønforskellene.

Takket være EU-ret og national lovgivning vedrørende ligeløn er antallet af sager om direkte diskriminering - forskelle i lønnen til mænd og kvinder, der udfører nøjagtig samme arbejde - faldet. Men lønforskellene dækker over meget mere og afspejler vedvarende ulighed på det samlede arbejdsmarked.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – Kønsbestemte lønforskelle:

http://ec.europa.eu/equalpay

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Website for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Bilag

 

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar