Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Mala podjetja ustvarijo 85 % novih delovnih mest

Bruselj, 6. januarja 2012 – Mala in srednja podjetja (MSP) so med leti 2002 in 2010 ustvarila 85 % neto novih delovnih mest1 v EU. To je znatno večja številka v primerjavi s 67-odstotnim deležem MSP v celotnem zaposlovanju. V tem obdobju se je neto zaposlovanje v gospodarstvu EU znatno povečalo, in sicer v povprečju za 1,1 milijona novih delovnih mest na leto. To so glavni rezultati študije o bistvenem prispevku MSP k ustvarjanju delovnih mest, ki jo je danes predstavila Komisija.

Rast zaposlovanja, ki je bila v MSP 1 odstotek na leto, je bila večja od rasti zaposlovanja velikih podjetij z 0,5 %. Jasna izjema je trgovinski sektor, v katerem je rast zaposlovanja MSP znašala 0,7 % letno v primerjavi z rastjo zaposlovanja velikih podjetij, ki je znašala 2,2 %. Razlog za to je močno povečanje števila velikih trgovinskih podjetij, zlasti na področju prodaje, vzdrževanja in popravljanja motornih vozil.

Znotraj MSP so mikro podjetja (z manj kot 10 zaposlenimi) z 58 % poskrbela za največji delež celotne rasti neto zaposlovanja v gospodarstvu.

Poleg tega so nova podjetja (mlajša od pet let) ustvarila veliko večino novih delovnih mest. Nova podjetja, ki se ukvarjajo s poslovnimi storitvami, ustvarijo več kot četrtino (27 %) novih delovnih mest, nova podjetja na področju prevoza in komunikacij pa prispevajo najmanj (6 %).

Evropski komisar za podjetništvo in industrijo ter podpredsednik Komisije Antonio Tajani je povedal: „V tem pomembnem času za evropsko gospodarstvo vidimo mala podjetja, ki potrjujejo svojo vlogo glavnih ustvarjalcev delovnih mest. Njihov znaten prispevek k ustvarjanju novih delovnih mest bolj kot kdaj koli prej poudarja gospodarski pomen MSP in potrebo po tem, da jih podpiramo na vseh ravneh. Mala in nova podjetja so nedvomno ključna za pospešitev gospodarske rasti.“

Več informacij lahko najdete na spletni strani pregleda uspešnosti MSP:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm.

Glavni učinki krize: manjša podjetja pogosteje poročajo o negativnih učinkih

Na podlagi rezultatov raziskave je gospodarska kriza negativno vplivala na vsa podjetja, ne glede na velikost, pri čemer so bila najbolj ranljiva mikro podjetja. Zaradi gospodarske krize med letoma 2009 in 2010 se je število delovnih mest v sektorju MSP v povprečju zmanjšalo za 2,4 % na leto v primerjavi s sektorjem velikih podjetij z 0,95 % na leto. Razvoj zaposlovanja je bil v letu 2010 še vedno negativen, pričakovanja za leto 2011 pa so se izboljševala v času izvajanja raziskave. Delež podjetij, ki naj bi leta 2011 odpuščala delavce, je bil manjši od deleža podjetij, ki so dejansko odpuščala delavce leta 2010.

Poleg učinka na zaposlovanje so najpomembnejši negativni učinki krize na podjetja zmanjšanje celotnega povpraševanja po njihovih izdelkih in storitvah (62 % podjetij v raziskavi), plačilni pogoji strank (48 % podjetij v raziskavi) ter pomanjkanje delovnega kapitala (31 % podjetij v raziskavi).

Inovativnost v boju proti krizi

Inovativnost vpliva pozitivno, saj inovativna podjetja ter podjetja iz bolj inovativnih držav pogosteje poročajo o povečanju zaposlovanja in imajo višje stopnje rasti zaposlovanja.

Raziskava navaja, da je gospodarska kriza manj negativno vplivala na inovativne MSP ali podjetja, ki delujejo v bolj inovativnih gospodarstvih. Medtem ko je 70 % podjetij iz držav, ki so skromne inovatorke2, poročalo o zmanjšanju celotnega povpraševanja, je o tem poročalo le 45 % podjetij iz držav, ki so vodilne na področju inovacij.

Kakovost delovnih mest v MSP

Raziskava razlikuje dve razsežnosti kakovosti delovnih mest, in sicer kakovost zaposlitve in kakovost dela. V povprečju so delovna mesta v malih podjetjih manj produktivna, slabše plačana in manj podprta s sindikati kot delovna mesta v velikih podjetjih. Mikro podjetja pa poročajo, da imajo v primerjavi s konkurenti konkurenčno prednost na področju mehkih vidikov kadrovanja v podjetju. Ti zajemajo delovno vzdušje, ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem ter prilagodljiv delovni čas.

Ozadje

Raziskava je del projekta o pregledu uspešnosti MSP in temelji na raziskavi podjetij, ki je bila izvedena konec leta 2010 in zajema 27 držav članic EU ter 10 drugih držav, ki sodelujejo v programu za podjetništvo in inovativnost, in sicer Albanijo, Črno goro, Hrvaško, Islandijo, Izrael, Lihtenštajn, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

MEMO/12/11

Kontakta :

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403

1 :

Ustvarjena nova delovna mesta minus izgubljena delovna mesta v določenem obdobju.

2 :

Ta klasifikacija temelji na rezultatih kazalnikov inovativnosti za leto 2010 (2010 Innovation Scoreboard), ki države razporeja v štiri skupine glede na njihovo uspešnost na podlagi 24 kazalnikov inovativnosti: (1) vodilne inovatorke, (2) zasledovalne inovatorke, (3) zmerne inovatorke in (4) skromne inovatorke.


Side Bar