Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Mazie uzņēmumi rada 85 % jauno darbavietu

Briselē, 2012. gada 16. janvārī. Laika posmā no 2002. līdz 2010. gadam ES mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) radīja 85 % neto jauno darbavietu1. Šis rādītājs ir ievērojami lielāks nekā MVU nodarbināto cilvēku procentuālā daļa, kas ir 67 % no visiem nodarbinātajiem. Minētajā laika posmā neto nodarbinātība ES ekonomikā būtiski pieauga – vidēji 1,1 milj. jaunu darbavietu katru gadu. Tie ir galvenie rezultāti, kuri tika iegūti pētījumā par MVU ieguldījumu darbavietu radīšanā, ko šodien publiskojusi Eiropas Komisija.

Nodarbinātības pieaugums MVU, kas sasniedza 1 % gadā, bija lielāks nekā lielos uzņēmumos, kur šis rādītājs bija 0,5 %. Neapšaubāms izņēmums ir tirdzniecības nozare, kuru pārstāvošajos MVU nodarbinātība pieauga par 0,7 % gadā salīdzinājumā ar 2,2 % šīs nozares lielajos uzņēmumos. Tas skaidrojams ar ievērojamu lielo tirdzniecības uzņēmumu skaita pieaugumu, jo īpaši motorizēto transportlīdzekļu tirdzniecības, apkopes un remonta jomā.

MVU grupā lielāko daļu (58 %) no kopējā neto nodarbinātības pieauguma ekonomikā radīja mikrouzņēmumi (mazāk nekā 10 darbinieku).

Turklāt visvairāk jaunu darbavietu ir radītas jaunos uzņēmumos, kas izveidoti mazāk nekā pirms 5 gadiem. Jaunie uzņēmumi, kas darbojas uzņēmējdarbības pakalpojumu jomā, ir radījuši vairāk nekā ceturto daļu (27 %) jauno darbavietu, bet jaunie transporta un komunikāciju nozares uzņēmumi vismazāk darbavietu (6 %).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir uzņēmējdarbība un rūpniecība, sacīja: “Šajā Eiropas ekonomikai sarežģītajā laikā varam redzēt, ka mazie uzņēmumi darbojas kā galvenie jaunu darbavietu radītāji. Nozīmīgais jaunradīto darbavietu īpatsvars parāda MVU nozīmi ekonomikā, kas šobrīd ir lielāka nekā jebkad agrāk, kā arī to, ka MVU ir jāatbalsta visos līmeņos. Mazie un jaunie uzņēmumi neapšaubāmi ir ļoti svarīgi ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai".

Plašāka informācija par MVU darbības pārskatu atrodama tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Mazie uzņēmumi biežāk saskaras ar krīzes negatīvajām sekām

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem ekonomiskā krīze ir ietekmējusi visu grupu uzņēmumus, padarot mikrouzņēmumus īpaši neaizsargātus. 2009./2010. gada ekonomiskās krīzes rezultātā darbavietu skaits MVU sektorā samazinājās vidēji par 2,4 % gadā, bet lielo uzņēmumu grupā – par 0,95 % gadā. Nodarbinātības izaugsme 2010. gadā bija negatīva, bet aptaujas norises laikā prognozes par 2011. gadu bija pozitīvas. To uzņēmumu procentuālā daļa, kuri gatavojās atlaist darbiniekus 2011. gadā, bija mazāka nekā to uzņēmumu daļa, kas faktiski atlaida darbiniekus 2010. gadā.

Papildus ietekmei uz nodarbinātību, kas bija ievērojamākās negatīvās sekas, ko izjuta uzņēmumi, respondenti minēja arī vispārēju kopējā preču un pakalpojumu pieprasījuma samazinājumu (62 % uzņēmumu), kam seko stingrāki maksāšanas nosacījumi klientiem (48 % uzņēmumu), un visbeidzot arī apgrozāmā kapitāla trūkums, ko norādīja 31 % respondentu.

Inovācija ir ierocis cīņā pret krīzi

Šķiet, ka inovācijai ir pozitīva ietekme. Inovatīvi uzņēmumi, kā arī uzņēmumi no inovatīvākām valstīm daudz biežāk ziņo par nodarbinātības pieaugumu un ir sasnieguši augstākus nodarbinātības izaugsmes rādītājus.

Aptauja liecina, ka inovatīvi MVU vai uzņēmumi, kas darbojas inovatīvākās valstīs, ekonomiskajā krīzē cieta mazāk. Piemēram, uz vispārēju pieprasījuma samazinājumu norādīja 70 % uzņēmumu no valstīm, kuras tiek uzskatītas par mazāk inovatīvām2, bet to valstu gadījumā, kuras tiek uzskatītas par inovācijas līderēm, šī daļa ir vairs tikai 45 %.

MVU darbavietu kvalitāte

Pētījumā ir nošķirtas divas plašas darbavietu kvalitātes jomas: nodarbinātības kvalitāte un darba kvalitāte. Vidējie rādītāji liecina, ka darbs mazā uzņēmumā ir mazāk produktīvs, zemāk atalgots un tajā retāk darbojas arodbiedrības nekā tas ir lielā uzņēmumā. Tomēr mikrouzņēmumi norāda, ka to konkurences priekšrocība salīdzinājumā ar to konkurentiem ir saistīta ar uzņēmuma cilvēkresursu netiešajiem faktoriem: darba atmosfēru, līdzsvaru starp privāto un darba dzīvi un elastīgu darba laiku.

Pamatinformācija

Šis pētījums ir daļa no MVU darbības pārskata projekta, un tā pamatā ir uzņēmumu aptauja, kas tika veikta 2010. gada beigās un aptvēra 27 ES dalībvalstis un 10 citas valstis, kuras piedalās Uzņēmējdarbības un inovāciju programmā, proti, Albāniju, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Horvātiju, Islandi, Izraēlu, Lihtenšteinu, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

MEMO/12/11

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Jauno darbavietu un zaudēto darbavietu starpība konkrētā laika posmā.

2 :

Šīs klasifikācijas pamatā ir Inovācijas progresa ziņojums par 2010. gadu, kurā atkarībā no 24 inovācijas rādītājiem valstis ir iedalītas četrās grupās: 1) inovācijas līdervalstis, 2) valstis, kuru rādītāji inovācijas jomā ir labāki nekā vidējie rādītāji, 3) valstis ar vidējiem rādītājiem un 4) valstis ar pieticīgiem rādītājiem.


Side Bar