Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropski parlament pozitivno ocenil načrte Evropske komisije za zmanjšanje pravnega bremena za čezmejno dedovanje

Bruselj, 1. marca 2012 – Predlogi Evropske komisije za zmanjšanje pravnega bremena, ko premine družinski član s premoženjem v drugi državi članici, so po današnjem glasovanju v pristojnem odboru Evropskega parlamenta korak bliže sprejetju.

Okoli 12,3 milijona Evropejcev živi v drugi državi članici, vsako leto pa se v EU obravnava približno 450 000 mednarodnih primerov dedovanja, skupaj vrednih več kot 120 milijard evrov. Družine se kot lastniki zemljišč in drugih nepremičnin ali imetniki bančnih računov srečujejo z različnimi pravili o sodni pristojnosti in veljavnem pravu v 27 državah članicah EU. Vzemimo na primer pokojnega državljana Nemčije, ki je bil lastnik hiše v južni Franciji: katero dedno pravo se bo uporabljalo za njegovo zapuščino – francosko ali nemško?

Današnje glasovanje v Parlamentu bi lahko kmalu prineslo bistveno poenostavitev ureditve mednarodnega dedovanja, saj bi se z njim uvedlo enotno merilo, po katerem bi se določala pristojnost organov in pravo za čezmejno dedovanje, in sicer običajno prebivališče pokojnika. Glasovanje je utrlo pot tudi za evropsko potrdilo o dedovanju, ki bo dediču ali upravitelju dediščine omogočilo, da brez dodatnih formalnosti uveljavlja svoj status po vsej EU. To bo precej izboljšalo trenutno stanje, ko je uveljavljanje pravic včasih resnično zahtevno. Postopki bodo tako hitrejši, stroški pa manjši.

Današnjemu glasovanju o predlogu v Odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve sledi še glasovanje za njegovo dokončno sprejetje na plenarnemu zasedanju Evropskega parlamenta in srečanju Sveta 27 pravosodnih ministrov EU.

„Smrt družinskega člana je žalosten in pretresljiv dogodek, zato naj bo brez dodatnih pravnih zapletov,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding. „Današnje glasovanje v Odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve je velik korak k zagotavljanju pravne varnosti tisočim družinam, ki se srečujejo z mednarodnim dedovanjem. Upam, da bosta Parlament in Svet kmalu dosegla soglasje, saj je to v interesu več kot 12 milijonov državljanov Evropske unije, na katere bi lahko vplivalo novo evropsko pravo o mednarodnem dedovanju. Zlasti bi evropsko potrdilo o dedovanju znatno olajšalo pravne formalnosti v zvezi s čezmejnim dedovanjem.“

Komisija je 14. oktobra 2009 predstavila predlog uredbe za preprostejšo ureditev mednarodnega dedovanja (glej IP/09/1508). Predlog uredbe uvaja enotno merilo za določanje pristojnosti organov in prava, ki se uporablja za čezmejno dedovanje, in sicer običajno prebivališče pokojnika. Državljani s prebivališčem v tujini se bodo lahko odločili, da se za njihovo celotno zapuščino uporabi pravo države, katere državljani so.

Ozadje

V Evropski uniji je letno okoli 4,5 milijona primerov dedovanj, od teh pa je mednarodnih 10 %. Njihova skupna letna vrednost se ocenjuje na 123 milijard evrov.

Predpisi, ki veljajo za mednarodno dedovanje, so zelo zapleteni in težko predvidljivi. Predpisi o določanju pristojnosti in prava, ki se v zadevi uporablja, se med državami članicami zelo razlikujejo. To povzroča pravno negotovost in težave osebam, ki želijo pripraviti oporoko, in njihovim dedičem, ki se ob dedovanju premoženja v drugi državi članici spopadajo s pravosodno in upravno zmešnjavo.

Da bi bili državljani bolje obveščeni o tej zakonodaji, je Svet notariatov EU ob podpori Evropske komisije ustvaril spletišče, ki je na voljo v 22 jezikih EU in hrvaščini (www.successions-europe.eu/sl/home).

Navedeni predlog uredbe za lažje mednarodno dedovanje je konkretni primer, kako si Evropska unija prizadeva, da bi oblikovala območje pravice, v katerem bi se državljani v vsakodnevnem življenju srečevali s čim manj ovirami, kot je podpredsednica Redingova to opredelila 20. aprila 2010 v akcijskem načrtu za obdobje 2010–2014 in Poročilu o državljanstvu 2010 (glej IP/10/1390).

Več informacij

  • Evropska komisija – Družinske zadeve in dedovanje:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • Spletišče podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding, pristojne za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo: http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar