Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

*

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Proiectul Comisiei Europene de a reduce sarcina juridică pentru succesiunile transfrontaliere a trecut de o etapă importantă în Parlamentul European

Bruxelles, 1 martie 2012 – Propunerile Comisiei Europene privind reducerea sarcinii juridice în cazul decesului unui membru de familie care deține proprietăți într-o altă țară a UE au avansat semnificativ în direcția aprobării finale, în urma votului efectuat astăzi de către comisia relevantă din cadrul Parlamentului European.

Aproximativ 12,3 milioane de europeni locuiesc într-o altă țară a UE decât cea de origine, în fiecare an înregistrându-se aproximativ 450 000 de succesiuni internaționale, care reprezintă peste 120 de miliarde de euro. Familiile care dețin proprietăți – bunuri imobiliare și conturi bancare – se confruntă cu norme diferite privind competența judiciară și legea aplicabilă în cele 27 de state membre ale UE. De exemplu, în cazul decesului unui cetățean german care deține o casă în sudul Franței, ce legislație privind succesiunea se aplică în cazul proprietății sale, cea franceză sau cea germană?

Votul de astăzi al Parlamentului ar putea duce în curând la o simplificare substanțială a procedurilor legate de succesiunile internaționale, prin furnizarea unui criteriu unic care să permită stabilirea atât a competenței judiciare, cât și a legii aplicabile în cazul unei succesiuni transfrontaliere: este vorba despre locul reședinței obișnuite a defunctului. De asemenea, votul pregătește contextul pentru introducerea unui certificat european de moștenitor, care va permite persoanelor să dovedească statutul de moștenitor sau de administrator al unei succesiuni, fără ca, pe teritoriul UE, să fie necesare alte formalități. Aceasta va constitui un progres considerabil față de situația actuală, în care persoanele se confruntă uneori cu mari dificultăți în exercitarea drepturilor lor. Rezultatul va fi accelerarea procedurilor și reducerea costurilor acestora.

În urma votului de astăzi al Comisiei pentru afaceri juridice din cadrul Parlamentului European, propunerile legislative vor fi discutate în vederea aprobării în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European și la nivelul Consiliului, compus din cei 27 de miniștri ai justiției din UE.

Decesul unui membru al familiei este un eveniment trist și traumatizant, chiar și fără probleme juridice suplimentare”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei Europene. „Votul de astăzi al Comisiei pentru afaceri juridice din cadrul Parlamentului European reprezintă un pas important în ceea ce privește asigurarea securității juridice pentru mii de familii care au de-a face cu succesiuni internaționale. În interesul a peste 12 milioane de cetățeni ai UE care pot intra sub incidența noii legislații UE privind succesiunile internaționale, sper că Parlamentul și Consiliul vor fi în măsură să ajungă la un acord final cât mai curând. În special, certificatul european de moștenitor ar facilita în mod semnificativ formalitățile legale pentru succesiunile transfrontaliere.”

La 14 octombrie 2009, Comisia a propus un regulament privind simplificarea procedurilor legate de succesiunile internaționale (a se vedea IP/09/1508). Regulamentul respectiv propune un criteriu unic care să permită stabilirea atât a autorităților competente, cât și a legii aplicabile în cazul unei succesiuni transfrontaliere: este vorba despre locul reședinței obișnuite a defunctului. Cetățenii care își au domiciliul în străinătate vor putea, cu toate acestea, să opteze pentru varianta ca succesiunea lor, în integralitatea sa, să facă obiectul legii corespunzătoare cetățeniei acestora.

Context

Există aproximativ 4,5 milioane de succesiuni pe an în UE, dintre care aproximativ 10 % au o dimensiune internațională. Potrivit estimărilor, aceste succesiuni reprezintă aproximativ 123 de miliarde de euro pe an.

Normele aplicabile succesiunilor internaționale sunt foarte complexe și dificil de prevăzut. Normele care guvernează competența judiciară și legea aplicabilă variază considerabil de la un stat membru la altul, ceea ce duce la un nivel ridicat de incertitudine juridică și de dezorientare atât pentru persoanele care doresc să își planifice succesiunea și să își aleagă moștenitorii, cât și pentru cele care se pot regăsi în situații de dificultăți juridice și administrative atunci când moștenesc proprietăți imobiliare într-un alt stat membru.

Pentru o mai bună informare a cetățenilor cu privire la aceste legi, Consiliul notarilor din UE a creat un site web (www.successions-europe.eu), cu sprijinul Comisiei Europene, în cele 22 de limbi oficiale ale UE și în limba croată.

Propunerea de regulament care facilitează succesiunile internaționale este un exemplu concret al modului în care UE acționează în vederea creării unui spațiu de justiție care va facilita viața de zi cu zi a cetățenilor, după cum a anunțat vicepreședintele Reding, la 20 aprilie 2010, în cadrul Planului de acțiune pentru 2010-2014 și în Raportul privind cetățenia europeană din 2010 (a se vedea IP/10/1390).

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană – Succesiunile și chestiunile familiale:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar