Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Parlamente žengtas svarbus žingsnis įgyvendinant Europos Komisijos siekį sumažinti teisinę naštą tarptautinio paveldėjimo atvejais

Briuselis, 2012 m. kovo 1 d. Po šiandien įvykusio balsavimo atsakingame Europos Parlamento komitete žengtas svarbus žingsnis siekiant galutinai patvirtinti Europos Komisijos pasiūlymą sumažinti teisinę naštą tais atvejais, kai miršta kitoje ES šalyje turto turintis šeimos narys.

Maždaug 12,3 mln. europiečių gyvena kitoje ES šalyje. Kasmet būna apie 450 000 tarptautinio paveldėjimo atvejų, o paveldimo turto vertė siekia daugiau nei 120 mlrd. EUR. Kaip turto – namų ir banko sąskaitų – savininkai, šeimos nariai susiduria su skirtingomis 27 valstybių narių kompetencijos ir taikytinos teisės nustatymo normomis. Pavyzdžiui, kokia teisė būtų taikoma mirusio Vokietijos piliečio, turėjusio namą Prancūzijos pietuose, turtui – Prancūzijos ar Vokietijos?

Po šiandien Parlamente įvykusio balsavimo greitai gali iš esmės supaprastėti tarptautinio paveldėjimo reikalų tvarkymas, nes kompetencija ir taikytina teisė tarptautinio paveldėjimo atveju bus nustatoma pagal vieną kriterijų – palikėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Balsavimu taip pat atveriamas kelias Europos paveldėjimo pažymėjimui, kurio turėtojai visoje ES galės be jokių papildomų formalumų įrodyti, kad yra paveldėtojai ar palikimo administratoriai. Tai bus didelė pažanga, palyginti su dabartine padėtimi, nes kol kas vis dar patiriama nemažai problemų naudojantis savo teisėmis. Taigi paveldėjimo reikalai bus tvarkomi greičiau ir pigiau.

Po šiandien Europos Parlamento Teisės reikalų komitete įvykusio balsavimo teisės akto pasiūlymas bus perduotas patvirtinti Europos Parlamento plenariniame posėdyje ir 27 ES teisingumo ministrų taryboje.

„Šeimos nario mirtis ir be papildomų teisinių rūpesčių yra liūdnas ir skausmingas įvykis, – sakė ES Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Šiandien Europos Parlamento Teisės reikalų komitete įvykusio balsavimo rezultatai yra didelis žingsnis užtikrinant teisinį tikrumą tūkstančiams šeimų, tvarkančių tarptautinio paveldėjimo reikalus. Tikiuosi, kad daugiau nei 12 mln. ES piliečių, kuriems gali būti aktualus naujasis ES teisės aktas dėl tarptautinio paveldėjimo, labui Parlamentui ir Tarybai pavyks greitai pasiekti galutinį sutarimą. Pirmiausia Europos paveldėjimo pažymėjimas labai palengvins teisinių formalumų tvarkymą tarptautinio paveldėjimo atvejais.“

2009 m. spalio 14 d. Komisija pateikė reglamento, kuriuo supaprastinamas tarptautinio paveldėjimo reikalų tvarkymas, pasiūlymą (žr. IP/09/1508). Šiame reglamente numatyta, kad kompetentingos institucijos ir tarptautiniam paveldėjimui taikytina teisė būtų nustatomos pagal vienintelį kriterijų – palikėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Tačiau užsienyje gyvenantiems asmenims bus suteikiama teisė pasirinkti, kad visam jų palikimui būtų taikoma jų pilietybės šalies teisė.

Pagrindiniai faktai

Kasmet ES būna apie 4,5 mln. paveldėjimo atvejų, iš kurių 10 proc. yra tarptautinio pobūdžio. Paveldimo turto vertė siekia 123 mlrd. EUR per metus.

Tačiau tarptautiniam paveldėjimui taikomos normos yra labai sudėtingos ir sunkiai nuspėjamos. Įvairiose valstybėse narėse galioja labai skirtingos kompetencijos ir taikytinos teisės nustatymo normos. Todėl atsiranda didelis teisinis netikrumas ir kyla rūpesčių tiek asmenims, norintiems sutvarkyti savo testamento reikalus, tiek paveldėtojams, galintiems susidurti su teisine ir administracine painiava paveldėjus turtą kitoje valstybėje narėje.

Kad piliečiai apie šiuos teisės aktus būtų geriau informuoti, ES notariatų taryba Komisijos padedama sukūrė 22 ES kalbomis ir kroatų kalba veikiančią svetainę

(www.successions-europe.eu).

Reglamento, kuriuo supaprastinamas tarptautinio paveldėjimo reikalų tvarkymas, pasiūlymas yra konkretus pavyzdys, kaip ES stengiasi sukurti teisingumo erdvę, kuri palengvins kasdienį piliečių gyvenimą, kaip Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding 2010 m. balandžio 20 d. pabrėžė 2010–2014 m. veiksmų plane ir 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390).

Daugiau informacijos

  • Europos Komisija – Šeimos reikalai ir paveldėjimas

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • ES Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams :

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar