Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság terve, amely a határokon átnyúló örökléssel kapcsolatos jogi terhek enyhítésére irányul, fontos lépést tett az Európai Parlamentben

Brüsszel, 2012. március 1. – Az Európai Bizottság azon javaslata, amely a valamely más tagállamban tulajdonnal rendelkező családtag elhalálozását követő örökléssel kapcsolatos jogi terhek enyhítésére irányul, nagy lépést tett a végleges elfogadás felé azzal, hogy az Európai Parlament vezető bizottsága a mai napon megszavazta azt.

Megközelítőleg 12,3 millió európai él más tagállamban, és évente mintegy 450 000 nemzetközi öröklési ügyet indítanak, melyek összértéke meghaladja a 120 milliárd eurót. Házak, bankszámlák és különböző vagyontárgyak tulajdonosaiként a családok az EU 27 tagállamának különböző joghatósági szabályaival és alkalmazandó jogával szembesülnek. Például ha egy Dél-Franciaországban lakóingatlannal rendelkező német állampolgár meghal, a tulajdona vonatkozásában a francia vagy a német öröklési jogot kell-e alkalmazni?

A Parlament mai szavazásának köszönhetően hamarosan lényegesen egyszerűsödhet a nemzetközi öröklésre vonatkozó szabályozás azáltal, hogy a határokon átnyúló öröklés esetében illetékes joghatóságot és alkalmazandó jogot immár egyetlen kritérium figyelembevételével határozza meg: az elhunyt szokásos tartózkodási helye alapján. A szavazás továbbá elhárítja az akadályokat az európai öröklési tanúsítvány bevezetése elől is, amely révén az érintettek minden egyéb formaság nélkül is bizonyíthatják majd az Unió egész területén, hogy ők egy adott hagyaték örökösei vagy kezelői. Ez jelentős előrelépést jelent a mostani helyzethez képest, hiszen időnként rendkívül körülményesen érvényesíthetők ezek a jogok. Fentiek eredményeképpen az eljárások gyorsabbá és olcsóbbá válnak.

Az Európai Parlament Jogi Bizottságának mai szavazását követően a jogszabály az Európai Parlament plenáris ülése, valamint az EU 27 igazságügyi miniszteréből álló Tanács elé kerül majd jóváhagyásra.

„Egy családtag elhunyta önmagában is szomorú és megrázó esemény – semmi szükség arra, hogy a helyzetet még jogi akadályok is nehezítsék” – nyilatkozta Viviane Reding, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos, a Bizottság alelnöke. „Az Európai Parlament Jogi Bizottságának mai szavazása óriási lépést jelent afelé, hogy jogbiztonságot teremtsünk a nemzetközi öröklési ügyekben érintett családok ezrei számára. A nemzetközi öröklésről szóló új uniós jogszabály által potenciálisan érintett több mint 12 millió európai polgár érdekében remélem, hogy a Parlament és a Tanács hamarosan végleges megállapodásra jut. Különösen az európai öröklési tanúsítvány egyszerűsíti majd le lényegesen az örökléssel kapcsolatos jogi formaságokat a határokon átnyúló esetekben.”

2009. október 14-én a Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el a nemzetközi öröklésre vonatkozó szabályozás egyszerűsítéséről (lásd IP/09/1508). A rendelet szerint egyetlen kritérium szerint határoznák meg a határokon átnyúló öröklés esetében illetékes joghatóságot és alkalmazandó jogot: az elhunyt szokásos tartózkodási helye alapján. Mindazonáltal a külföldön élő polgárok, ha kívánják, teljes hagyatékukat az állampolgárságuk szerinti jog hatáskörébe utalhatják.

Előzmények

Az EU-ban évente mintegy 4,5 millió öröklési ügy indul, amelynek kb. 10%-a nemzetközi vonatkozású. Az ezen ügyekben érintett hagyaték összértéke megközelíti az évi 123 milliárd eurót.

A nemzetközi öröklésre alkalmazandó szabályok rendkívül bonyolultak és nehezen átláthatóak. A hatáskörre és az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok tagállamonként jelentősen eltérnek. Ez jelentős jogbizonytalanságot és megpróbáltatást jelent azok számára, akik előre meg kívánják tervezni az öröklésüket, illetve ki szeretnék jelölni örököseiket, vagy akik jogi és adminisztratív bonyodalmakba ütköztek egy másik tagállamban lévő tulajdon öröklése során.

Azzal a céllal, hogy segítse a polgárok tájékoztatását e jogszabályokkal kapcsolatban, az Európai Unió Közjegyzői Tanácsa – az Európai Bizottság támogatásával – egy honlapot hozott létre (http://www.successions-europe.eu/), amely 22 uniós nyelven, valamint horvátul érhető el.

A nemzetközi öröklés megkönnyítésére irányuló rendeletjavaslat a kézzelfogható példája annak, hogy az EU miként törekszik a polgárai mindennapi életét zökkenőmentesebbé tevő igazságügyi térség megvalósítására – ahogyan azt Vivian Reding a 2010–2014. évi cselekvési tervben, valamint az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésben (lásd IP/10/1390) hangsúlyozta.

További információk:

Európai Bizottság – Családi ügyek és öröklés:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_hu.htm

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_hu.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar