Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission suunnitelma EU-maiden välisten perintöasioiden helpottamiseksi eteni Euroopan parlamentissa

Bryssel 1.3.2012 – Euroopan komission ehdotus oikeudellisten menettelyjen helpottamiseksi perheenjäsenen jättäessä perintöä toisessa EU-maassa eteni tänään Euroopan parlamentissa. Oikeudellisten asioiden valiokunta äänesti ehdotuksen puolesta, ja seuraavaksi asiaa käsitellään parlamentin täysistunnossa ja oikeusministerien neuvostossa.

Noin 12,3 miljoonaa eurooppalaista asuu muussa EU-maassa kuin kotimaassaan, ja kansainvälisiä perintöasioita tulee käsiteltäväksi vuosittain noin 450 000. Niissä on kyse yhteensä yli 120 miljardista eurosta. Asuntojen, pankkitilien ja muun omaisuuden omistajat joutuvat tekemisiin erilaisten toimivaltaa ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien sääntöjen kanssa EU:n 27 jäsenvaltiossa. Voi olla epäselvää, kumman maan lainsäädäntöä sovelletaan, jos esimerkiksi Suomen kansalainen kuolee ja jättää perinnöksi talon Etelä-Ranskassa.

Parlamentin tämänpäiväinen äänestys saattaa pian merkittävästi yksinkertaistaa kansainvälisten perintöasioiden ratkaisemista siten, että tapauksissa sovellettava lainsäädäntö määräytyisi pelkästään perittävän henkilön asuinpaikan mukaan. Äänestystulos ennakoi myös eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönottoa. Henkilö voisi yksinkertaisesti ja kaikissa jäsenvaltioissa hyväksytyllä tavalla todistaa tällä todistuksella olevansa perillinen tai pesänhoitaja. Nykyisellään kansalaisten oikeuksien toteutumisessa saattaa olla suuria vaikeuksia, mutta näiden parannusten myötä menettelyt nopeutuisivat ja kulut vähenisivät.

”Perheenjäsenen kuolema on surullinen ja traumaattinen tapahtuma ilman lakiongelmiakin”, totesi oikeusasioiden komissaari ja komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Oikeudellisten asioiden valiokunnan tämänpäiväinen äänestys on tärkeä etappi kansainvälisten perintöasioiden kanssa tekemisiin joutuvien tuhansien perheiden oikeusvarmuuden parantamiseksi. Tämä uusi EU:n lainsäädäntö saattaa koskea yli 12:ta miljoonaa EU:n kansalaista, ja heidän etunsa nimissä toivon, että parlamentti ja neuvosto saavat ehdotuksen pian hyväksyttyä. Etenkin eurooppalainen perintötodistus helpottaisi huomattavasti oikeusmenettelyjä EU-maiden välisissä perintöasioissa.”

Komissio teki asetusehdotuksen kansainvälisten perintöasioiden ratkaisemisen yksinkertaistamisesta 14. lokakuuta 2009 (ks. IP/09/1508). Ehdotuksen mukaan ainoastaan perittävän asuinpaikka määräisi sen, minkä maan viranomaisilla olisi toimivalta ja minkä maan lainsäädäntöä asiaan sovellettaisiin. Ulkomailla asuvilla olisi kuitenkin mahdollisuus valita, että koko perintöön sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jonka kansalaisia he ovat.

Taustaa

EU:ssa käsitellään vuosittain 4,5 miljoonaa perintöasiaa, joista noin 10 prosentissa on kansainvälinen ulottuvuus. Tällaisten perintöjen arvo on vuosittain noin 123 miljardia euroa.

Kansainvälisiin perintöasioihin sovellettavat säännöt ovat erittäin monimutkaisia ja vaikeasti ennakoitavia. Toimivaltaa ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat säännöt vaihtelevat huomattavasti EU-maasta toiseen. Tämä johtaa oikeusvarmuuden puutteeseen ja aiheuttaa paljon huolta sekä perinnönjättöään suunnitteleville että perillisille. Jotkut voivat joutua oikeudellisiin ja hallinnollisiin hankaluuksiin periessään omaisuutta toisesta jäsenvaltiosta.

Euroopan notaarit ovat perustaneet Euroopan komission tuella kansalaisten avuksi aihetta käsittelevän internetsivuston (www.successions-europe.eu) EU:n 22 kielellä (ja lisäksi kroatiaksi).

Kansainvälisten perintöasioiden helpottamista koskeva asetusehdotus on konkreettinen esimerkki siitä, miten EU pyrkii kansalaisten jokapäiväistä elämää helpottavaan oikeusalueeseen varapuheenjohtaja Redingin 20. huhtikuuta 2010 esittämän toimintasuunnitelman (ks. IP/10/447 Action Plan for 2010-2014) sekä unionin kansalaisuutta vuonna 2010 koskevan katsauksen mukaisesti (ks. IP/10/1390).

Lisätietoja

  • Euroopan komissio – Family matters and successions:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Oikeusasioiden pääosaston uutiset:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • Oikeusasioiden komissaari ja komission varapuheenjohtaja Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar