Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπή – Δελτίο τύπου

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην ελάφρυνση των νόμιμων διατυπώσεων όσον αφορά τις διασυνοριακές κληρονομικές διαδοχές σημειώνει σημαντικό βήμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2012 – Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελάφρυνση των νόμιμων διατυπώσεων που πρέπει να τηρούνται όταν αποβιώνει ένα μέλος οικογενείας το οποίο κατείχε περιουσία σε άλλη χώρα της ΕΕ σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την οριστική έγκριση, μετά τη σημερινή ψηφοφορία στο πλαίσιο της κατ’ εξοχήν αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με 12,3 εκατ. περίπου Ευρωπαίους που διαβιούν σε χώρα της ΕΕ άλλη από τη δική τους, οι διεθνείς κληρονομικές διαδοχές ανέρχονται κάθε χρόνο σε περίπου 450.000 και αντιστοιχούν σε αξία άνω των 120 δισεκατ. ευρώ. Ως ιδιοκτήτες περιουσιών – κατοικιών και τραπεζικών λογαριασμών – οι οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με διάφορους κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Για παράδειγμα, στην περίπτωση θανάτου γερμανού πολίτη ο οποίος είναι ιδιοκτήτης κατοικίας στη Νότια Γαλλία ποιο εκ των δύο δικαίων περί κληρονομικής διαδοχής - το γαλλικό ή το γερμανικό - θα εφαρμοστεί όσον αφορά την περιουσία του;

Η σημερινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο μπορεί να καταλήξει σύντομα σε σημαντική απλούστευση της ρύθμισης των διεθνών κληρονομικών διαδοχών, προβλέποντας ενιαίο κριτήριο για τον καθορισμό τόσο της δικαιοδοσίας όσο και του εφαρμοστέου δικαίου περί διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής: τον τόπο συνήθους κατοικίας του αποβιώσαντος. Η ψηφοφορία προετοιμάζει επίσης το έδαφος για την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, το οποίο θα επιτρέπει στον καθένα να αποδεικνύει ότι είναι κληρονόμος ή διαχειριστής κληρονομιάς χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις σε όλη την ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης στην οποία πολλοί αντιμετωπίζουν ενίοτε σοβαρές δυσκολίες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Το αποτέλεσμα θα είναι ταχύτερες και φθηνότερες διαδικασίες.

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία στην επιτροπή νομικών θεμάτων του Κοινοβουλίου, η νομοθεσία θα υποβληθεί τώρα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο των 27 Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ προς έγκριση.

«Ο θάνατος μέλους οικογενείας είναι λυπηρό και τραυματικό γεγονός και δεν πρέπει να προσθέτουμε σε αυτό επιπλέον νομικούς πονοκεφάλους», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, κ. Viviane Reding. «Η σημερινή ψηφοφορία της επιτροπής νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί σημαντικό βήμα για την παροχή ασφάλειας δικαίου σε χιλιάδες οικογενειών οι οποίες αντιμετωπίζουν θέματα διεθνών κληρονομικών διαδοχών. Προς το συμφέρον των 12 εκατ. και πλέον πολιτών της ΕΕ τους οποίους θα αφορά ενδεχομένως η νέα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις διεθνείς κληρονομικές διαδοχές, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να καταλήξουν σύντομα σε τελική συμφωνία. Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο θα διευκολύνει σημαντικά τις νόμιμες διατυπώσεις για τις διασυνοριακές κληρονομικές διαδοχές.»

Στις 14 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για να απλουστευθεί η ρύθμιση των διεθνών κληρονομικών διαδοχών (βλ. IP/09/1508). Η πρόταση προβλέπει την εφαρμογή ενιαίου κριτηρίου που θα επιτρέπει τον καθορισμό τόσο της δικαιοδοσίας όσο και του δικαίου που εφαρμόζεται αυτομάτως σε περίπτωση διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής: πρόκειται για τον τόπο συνήθους κατοικίας του αποβιώσαντος. Οι κάτοικοι εξωτερικού θα μπορούν, ωστόσο, να επιλέγουν να διέπεται το σύνολο της κληρονομικής διαδοχής τους από το δίκαιο της ιθαγενείας τους.

Ιστορικό του φακέλου

Κάθε χρόνο οι κληρονομικές διαδοχές ανέρχονται στην ΕΕ σε περίπου 4,5 εκατ., εκ των οποίων το 10% έχουν διεθνή διάσταση. Αυτές οι κληρονομικές διαδοχές υπολογίζονται κατ’ αξία σε περίπου 123 δισεκατ. ευρώ ετησίως.

Οι κανόνες που διέπουν τις διεθνείς κληρονομικές διαδοχές είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και δύσκολα προβλέψιμοι. Οι κανόνες που διέπουν τη δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο διαφέρουν σημαντικά από ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η κατάσταση αυτή προκαλεί μεγάλη νομική αβεβαιότητα και ταλαιπωρία για τα άτομα που επιθυμούν να σχεδιάσουν την κληρονομική διαδοχή τους και τους κληρονόμους τους, ή εμπλέκονται σε νομικές και διοικητικές δυσκολίες όταν κληρονομούν περιουσία σε άλλο κράτος μέλος.

Με σκοπό να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις συγκεκριμένες νομοθεσίες, το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της ΕΕ δημιούργησε δικτυακό τόπο (www.successions-europe.eu), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 22 γλώσσες της ΕΕ συν τα κροατικά.

Η πρόταση κανονισμού που διευκολύνει τις διεθνείς κληρονομικές διαδοχές αποτελεί συγκεκριμένο παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ εργάζεται για τη δημιουργία χώρου δικαιοσύνης που θα απλουστεύσει την καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως καθόρισε η Αντιπρόεδρος Reding στις 20 Απριλίου 2010 σε ένα Σχέδιο δράσης για το 2010-2014 καθώς και στην έκθεση για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια 2010 (βλ. IP/10/1390).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οικογενειακές υποθέσεις και κληρονομικές διαδοχές:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar