Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen kommer et stort skridt videre i Parlamentet med sin plan om at forenkle reglerne for grænseoverskridende arvesager

Bruxelles, den 1. marts 2012 – Europa-Kommissionens forslag om at mindske den juridiske byrde, der kan være forbundet med at miste et familiemedlem med ejendom i et andet EU-land, kom i dag et skridt nærmere den endelige godkendelse efter afstemningen i det ledende Europaparlamentsudvalg.

Omkring 12,3 millioner europæere bor i et andet EU-land end deres hjemland, og hvert år er der ca. 450 000 internationale arvesager til en værdi af over 120 mia. EUR. En familie med ejendom – fast ejendom og indestående på bankkonti – står over for forskellige regler om jurisdiktionskompetence og gældende ret i de 27 EU-medlemsstater. Hvis f.eks. en tysk statsborger med et hus i Sydfrankrig dør, er det da fransk eller tysk arveret, der gælder for hans ejendom?

Dagens afstemning i Parlamentet vil måske snart føre til en væsentlig forenkling af afviklingen af grænseoverskridende arvesager ved at give ét klart kriterium for fastlæggelsen af både jurisdiktion og gældende ret i en grænseoverskridende arvesag: afdødes sædvanlige opholdssted. Afstemningen baner også vejen for at indføre et europæisk arvebevis, som gælder i hele EU, og som gør det muligt for en  person umiddelbart at bevise, at vedkommende er arving eller bobestyrer i en arvesag. Beviset vil være en betydelig forbedring i forhold til den nuværende situation, hvor folk nogle gange har meget vanskeligt ved at udøve deres rettigheder. Resultatet bliver en hurtigere og billigere sagsbehandling.

Efter dagens afstemning i Europa-Parlamentets retsudvalg skal lovgivningen nu godkendes af Europa-Parlamentets plenarforsamling og Rådets 27 justitsministre.

"Det er en trist og traumatisk oplevelse at miste et familiemedlem, som ikke bør forværres af juridiske vanskeligheder", siger Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender. "Afstemningen i Europa-Parlamentets retsudvalg i dag er et stort skridt i den rigtige retning, idet forslaget vil skabe retssikkerhed for tusinder af familier, der havner i en international arvesag. I betragtning af de over 12 millioner EU-borgere, som formodentligt vil blive påvirket af den nye EU-lovgivning om internationale arvesager, håber jeg, at Europa-Parlamentet og Rådet snart vil nå frem til en endelig aftale. Navnlig ville det europæiske arvebevis gøre de juridiske formaliteter i grænseoverskridende arvesager noget lettere."

Den 14. oktober 2009 fremsatte Kommissionen et forslag til en forordning for at forenkle afviklingen af internationale arvesager (se IP/09/1508). Efter forordningen skal der være ét kriterium, der afgør både, hvilke myndigheder der har jurisdiktionskompetence, og hvilken lov der skal anvendes på grænseoverskridende arvesager, nemlig stedet, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted. Folk, der bor i udlandet, skal dog kunne vælge, at hele arven efter dem skal behandles efter loven i det land, hvor de er statsborgere.

Baggrund

Der er ca. 4,5 millioner arvesager om året i EU, hvoraf ca. 10 % har en international dimension. Disse arvesager har en værdi af ca. 123 mia. EUR om året.

Reglerne for internationale arvesager er meget indviklede og konsekvenserne vanskelige at forudse. Der er stor forskel på de enkelte medlemsstaters regler for jurisdiktion og lovvalg. Det mindsker retssikkerheden og giver problemer for de mennesker, som ønsker at planlægge deres arv, og for de arvinger, som måske bliver viklet ind i juridiske og administrative problemer i forbindelse med arv af ejendom i en anden medlemsstat.

For at give borgerne flere oplysninger om de forskellige regler har foreningen "Council of the Notariats of the EU" med støtte fra Europa-Kommissionen i dag lanceret en webside (www.successions-europe.eu) på 22 EU-sprog og kroatisk.

Forslaget til en forordning, som letter behandlingen af internationale arvesager, er et konkret eksempel på, hvordan EU stræber efter at skabe et område med regler, der skal gøre hverdagen lettere for borgerne, som anført af næstformand Viviane Reding den 20. april 2010 i en handlingsplan for 2010-2014 samt i rapporten om unionsborgerskab fra 2010 (se IP/10/1390).

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens webside om "Family matters and successions":

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Website for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar