Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Plány Evropské komise na zjednodušení právních formalit ohledně dědictví s mezinárodním prvkem dnes v Evropském parlamentu učinily významný krok vpřed

Brusel 1. března 2012 – Návrhy Evropské komise na zjednodušení právních formalit v případech, kdy zemře rodinný příslušník, který v jiné zemi EU po sobě zanechal majetek, se po dnešním hlasování v příslušném výboru Evropského parlamentu významným způsobem posunuly blíže ke konečnému schválení.

Zhruba 12,3 milionu Evropanů žije v jiné zemi EU, přičemž ročně dochází ke zhruba 450 000 dědických řízení s mezinárodním prvkem, jejichž souhrnná hodnota se odhaduje na více než 120 miliard EUR. Jakožto majitelé domů a bankovních účtů se rodiny dostávají do styku s různými pravidly o příslušnosti a rozhodném právu ve 27 členských státech EU. Co se například stane, když zemře německý občan, který měl dům v jižní Francii? Uplatní se na jeho majetek francouzské nebo německé zákony o dědictví?

Dnešní hlasování v Evropském parlamentu může brzy vyústit v podstatné zjednodušení vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem, neboť počítá s jednotným kritériem, které určí jak příslušnost, tak rozhodné právo pro taková dědictví: obvyklé místo pobytu zesnulého. Hlasování rovněž připravilo půdu pro zavedení evropského dědického osvědčení, jež lidem umožní prokázat bez dalších formalit status dědice či správce dědictví po celém území Unie. To bude představovat významný pokrok oproti stávající situaci, kdy je někdy velmi těžké uplatnit svá práva. Výsledkem bude zrychlení procedur a snížení jejich nákladů.

Po dnešním hlasování ve Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti bude právní předpis ke svému schválení postoupen plénu Evropského parlamentu a Radě 27 ministrů spravedlnosti EU.

„Úmrtí člena rodiny je smutnou a traumatickou událostí i bez dalších starostí s právními záležitostmi,“ řekla místopředsedkyně Evropské komise a evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Dnešní hlasování ve Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti je velkým krokem vpřed k zajištění právní jistoty pro tisíce rodin, jež musí řešit dědictví s mezinárodním prvkem. Doufám, že v zájmu více než 12 milionů občanů EU, kterých se nový právní předpis EU o dědictví s mezinárodním prvkem potenciálně týkají, budou Parlament a Rada schopné dospět brzo ke konečné dohodě. K zjednodušení právních formalit u dědických řízení s mezinárodním prvkem by podstatným způsobem přispělo zejména evropské dědické osvědčení.“

Dne 14. října 2009 Komise navrhla nařízení, které by zjednodušilo vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem (viz IP/09/1508). Podle tohoto nařízení by se při určování příslušného orgánu a rozhodného práva u případů dědictví s mezinárodním prvkem používalo jednotné kritérium: obvyklé místo pobytu zesnulého. Lidé žijící v zahraničí se však budou mít možnost rozhodnout, aby se na celou jejich pozůstalost uplatnilo právo státu, jehož jsou občany.

Souvislosti

Každoročně v EU probíhá zhruba 4,5 milionu dědických řízení, z nichž asi 10 % obsahuje mezinárodní prvek. Finanční hodnota majetku, který tato řízení představují, se odhaduje na přibližně 123 miliard EUR ročně.

Předpisy, které se na dědictví s mezinárodním prvkem uplatňují, jsou velmi složité a těžko předvídatelné. Předpisy vztahující se k příslušnosti a k rozhodnému právu se v jednotlivých státech významně liší. Z toho vyplývá vysoká právní nejistota, která je často traumatizující: jak pro ty, kteří si přejí zorganizovat své dědictví a určit dědice, tak pro ty, kteří pokud zdědili majetek nacházející se v jiném členském státě, čelí složité právní a administrativní situaci.

Pro zvýšení informovanosti občanů o těchto předpisech Rada notářů Evropské unie za podpory Evropské komise zprovoznila internetovou stránku (www.successions-europe.eu), která funguje ve 22 jazycích EU a chorvatštině.

Návrh nařízení ke zjednodušení dědictví s mezinárodním prvkem je konkrétním příkladem způsobu, jakým EU pracuje na vytváření prostoru práva, který by občanům usnadňoval jejich každodenní život, jak uvedla místopředsedkyně Redingová dne 20. dubna 2010 v akčním plánu na období 2010–2014 a jak se uvádí také ve Zprávě o občanství EU 2010 (viz IP/10/1390).

Další informace:

  • Evropská komise – rodinné a dědické záležitosti:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)


Side Bar