Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nu får du mer att säga till om i beslutsprocessen: kommissionen förlänger det offentliga samrådet till tolv veckor och skapar en ny meddelandefunktion

Bryssel den 3 januari 2012 – Från och med den 1 januari 2012 kommer Europeiska kommissionen att ge allmänheten, företag och icke-statliga organisationer minst tolv veckor på sig att ge synpunkter på nya planerade åtgärder och bestämmelser, jämfört med de åtta veckor som gällt fram tills nu. Detta kommer att göra det lättare att bli delaktig i EU:s beslutsprocess i ett tidigt skede. Kommissionen har också infört en meddelandefunktion för kommande initiativ: organisationer som ansluter sig till Öppenhetsregistret kan nu prenumerera på denna funktion, för att få information om färdplanerna för nya initiativ som planeras inom deras respektive intresseområden redan omkring ett år innan initiativen ska antas.

– Vill man fatta rätt beslut måste man naturligtvis lyssna på de människor som kommer att påverkas av dem. Genom att låta våra samråd pågå längre tid kommer vi att hjälpa såväl allmänheten som företag och organisationer till ett ökat inflytande över politikens utformning, vilket är till allas bästa, sa kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Kommissionen hoppas att förlängningen av samrådet och den nya meddelandefunktionen kommer att öka deltagandet i samråden, särskilt från de grupper som hittills har varit underrepresenterade. Sammanslutningar av små och medelstora företag kommer t.ex. att få mera tid att organisera sig och samråda med sina medlemmar om hur ett nytt politiskt förslag kan komma att påverka småföretagen.

Genom sin politik för ”smart lagstiftning” vill kommissionen engagera såväl allmänheten som företagen i lagstiftningsprocessen, för att se till att alla relevanta fakta och invändningar tas med i beräkningen när man utarbetar ett lagförslag.

Läs mer:

Se pågående offentliga samråd (Din röst i Europa)

Se kommande kommissionsinitiativ (färdplaner för kommande initiativ)

Anslut er till meddelandefunktionen (Öppenhetsregistret)

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Jens Mester +32 22963973


Side Bar