Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Uvedba nove storitve obveščanja in podaljšanje javnega posvetovanja na 12 tednov za več besede pri oblikovanju evropske politike

Bruselj, 3. januarja 2012 – Evropska komisija daje od 1. januarja državljanom, podjetjem in nevladnim organizacijam za pripombe o načrtih za nove politike in zakonodajo na voljo vsaj 12 tednov, medtem ko so jih prej imeli le osem. To jim bo omogočalo, da bodo lažje sodelovali pri oblikovanju politike EU že v zgodnji fazi. Komisija je prav tako uvedla tudi storitev samodejnega obveščanja o prihodnjih pobudah: organizacije, ki se bodo vpisale v Register za preglednost, se lahko prijavijo na to storitev in tako pridobijo informacije o časovnih načrtih za nove pobude na svojih interesnih področjih leto pred njihovim sprejetjem.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Če želimo pripraviti primerne politike, moramo prisluhniti ljudem, ki jih bodo te politike zadevale. S podaljšanjem časa za posvetovanja bomo državljanom, podjetjem in organizacijam omogočili, da izrazijo svoja stališča in tako bolj prispevajo k oblikovanju politik v korist vseh.“

Komisija upa, da bo s podaljšanim obdobjem posvetovanja in novo storitvijo samodejnega obveščanja k sodelovanju v njenih posvetovanjih privabila zlasti tiste skupine, ki do zdaj niso bile zadostno zastopane. Zveze malih in srednjih podjetij bodo imele na primer zdaj več časa, da se bodo organizirale in se posvetovale s svojimi člani, kako bi lahko novi predlog politike vplival na mala podjetja.

Komisija želi s svojo politiko za „pametno pravno ureditev“ v zakonodajni postopek vključiti državljane in podjetja ter zagotoviti, da bo pri pripravi zakonodajnega predloga upoštevala vsa ustrezna dejstva in pomisleke.

Več informacij:

Glej javna posvetovanja, ki se trenutno izvajajo (Vaš glas v Evropi).

Glej prihodnje pobude Komisije (časovni načrti).

Prijavite se na storitev samodejnega obveščanja o časovnih načrtih (Register za preglednost) .

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar