Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Możesz mieć większy wpływ na kształtowanie polityki europejskiej: Komisja wydłuża konsultacje społeczne do 12 tygodni i oferuje nową usługę powiadamiania

Bruksela, 3 stycznia 2012 r. – Od dnia 1 stycznia Komisja Europejska oferuje obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym co najmniej 12 tygodni na ustosunkowanie się do planów nowych polityk i ustaw. Wcześniej czas ten wynosił 8 tygodni. Ułatwi to ich udział w kształtowaniu polityki na szczeblu UE na wczesnym etapie tego procesu. Komisja wprowadziła także usługę powiadamiania o zbliżających się inicjatywach: organizacje, które zarejestrują się w Rejestrze służącym przejrzystości mogą zapisać się na tę usługę, aby z wyprzedzeniem, mniej więcej na rok przed przyjęciem planów działania, otrzymywać informacje w sprawie nowych inicjatyw w interesujących je dziedzinach.

Zdaniem José Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej: „Aby prawidłowo kształtować politykę, należy słuchać tych, których ona dotyczy. Jest to kluczowy element tego procesu. Dzięki wydłużeniu czasu konsultacji z korzyścią dla wszystkich wzmocnimy głos obywateli, przedsiębiorstw i organizacji, które pomagają nam tworzyć politykę”.

Komisja ma nadzieję, że wydłużenie czasu konsultacji i nowa usługa powiadamiania zwiększą udział w konsultacjach zwłaszcza tych grup, które dotąd nie były dostatecznie reprezentowane. Przykładowo federacje małych i średnich przedsiębiorstw będą miały teraz więcej czasu na zorganizowanie się i zasięgnięcie opinii swoich członków na temat tego, w jaki sposób nowa propozycja polityki może wpłynąć na małe przedsiębiorstwa.

Dzięki polityce „inteligentnych regulacji” Komisja pragnie włączyć obywateli i przedsiębiorstwa w proces ustawodawczy, aby uwzględnić wszystkie stosowne dowody i obawy podczas opracowywania wniosków ustawodawczych.

Dodatkowe informacje:

Zob. toczące się konsultacje społeczne (Twój głos w Europie)

Zob. nadchodzące inicjatywy Komisji (Plany działania)

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o planach działania (Rejestr służący przejrzystości)

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar