Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Lielāka ietekme Eiropas politikas veidošanā: Komisija sabiedriskās apspriešanas termiņu pagarina līdz 12 nedēļām un izveido jaunu "informācijas pakalpojumu"

Brisele, 2012. gada 3. janvāris. No 1. janvāra Eiropas Komisija pilsoņiem, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām piešķir vismaz divpadsmit nedēļu termiņu, lai iesniegtu savus apsvērumus par plāniem saistībā ar jauniem politikas virzieniem un tiesību aktiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo 8 nedēļu termiņu. Tādējādi viņiem tiks atvieglota iesaistīšanās Eiropas politikas veidošanas agrīnā posmā. Komisija ir ieviesusi informācijas pakalpojumu par turpmākām iniciatīvām: organizācijas, kuras reģistrējas Pārredzamības reģistrs, var pieteikties šim informācijas pakalpojumam, lai saņemtu agrīnu informāciju par to jauno iniciatīvu plāniem, kuras attiecas uz organizācijas interesējošām jomām, aptuveni vienu gadu pirms to pieņemšanas.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: "Svarīga mūsu politikas uzlabošanas daļa ir uzklausīt cilvēkus, uz kuriem šī politika attieksies. Pagarinot mūsu apspriešanas ilgumu, mēs stiprināsim to pilsoņu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju ietekmi, kuras mums palīdz izstrādāt mūsu politikas virzienus visu interesēs."

Komisija cer, ka apspriešanas termiņa pagarināšana un jaunais informācijas pakalpojums palielinās dalību apspriešanā, jo īpaši to grupu dalību, kuras līdz šim nebija pietiekami pārstāvētas. Piemēram, MVU apvienībām būs vairāk laika, lai rīkotos un apspriestos ar saviem biedriem par ietekmi, ko jauns politikas priekšlikums varētu radīt attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem.

Komisijas "lietpratīga regulējuma" politikas mērķis ir iesaistīt pilsoņus un uzņēmumus likumdošanas procesā, lai nodrošinātu to, ka Komisija tiesību akta izstrādē ņem vērā visu būtisko informāciju un viedokļus.

Plašāka informācija:

Skatīt notiekošo sabiedrisko apspriešanu (Jūsu balss Eiropā)

Skatīt turpmākās Komisijas ierosmes (Plāni)

Pieteikties Informācijas saņemšanai par plānu (Pārredzamības reģistrs)

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar