Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aktyvesnis dalyvavimas formuojant Europos politiką. Komisija viešų konsultacijų terminą pratęsia iki 12 savaičių ir sukuria naują išankstinio pranešimo paslaugą

Briuselis, 2012 m. sausio 3 d. Nuo sausio 1 d. Europos Komisijos iniciatyva piliečiai, įmonės ir nevyriausybinės organizacijos galės nebe 8, o bent 12 savaičių teikti pastabas apie formuojamą naują politiką ir rengiamus teisės aktus. Taip jie galės dalyvauti ankstyvame ES politikos formavimo etape. Komisija taip pat sukūrė išankstinio pranešimo apie rengiamas iniciatyvas paslaugą: Skaidrumo registre užsiregistravusios organizacijos gali užsisakyti šią išankstinio pranešimo paslaugą, kad gautų informacijos apie joms aktualiose srityse rengiamų naujų iniciatyvų veiksmų planus likus maždaug vieneriems metams iki jų priėmimo.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Siekiant tinkamai formuoti politiką svarbiausia išklausyti tuos žmones, kuriuos tokia politika paveiks. Pratęsę konsultacijų terminą, piliečiams, įmonėms ir organizacijoms suteiksime galimybę aktyviau išreikšti nuomonę ir padėti mums formuoti visiems naudingą politiką.“

Komisija tikisi, kad prailginus konsultacijų terminą ir teikiant naują išankstinio pranešimo paslaugą konsultacijose dalyvaus daugiau dalyvių, ypač priklausančių nepakankamai atstovaujamoms grupėms. Pvz., MVĮ federacijos dabar turės daugiau laiko parengti pastabas ir su nariais aptarti naujos politikos pasiūlymo galimą poveikį mažoms įmonėms.

Vykdydama pažangaus reglamentavimo politiką Komisija siekia įtraukti piliečius ir įmones į teisėkūros procesą ir užtikrinti, kad rengiant teisės akto pasiūlymo projektą būtų atsižvelgta į visus aktualius įrodymus ir susirūpinimą keliančius klausimus.

Daugiau informacijos rasite

Žr. šiuo metu vykstančias viešas konsultacijas (Jūsų balsas Europoje)

Žr. šiuo metu rengiamas Komisijos iniciatyvas (veiksmų planai)

Užsisakykite išankstinio pranešimo apie veiksmų planus paslaugą (skaidrumo registras)

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Jens Mester, tel. +32 2 296 39 73


Side Bar