Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Rääkige Euroopa poliitikas rohkem kaasa: komisjon pikendab üldsusega konsulteerimist 12 nädalani ja avab uue teavitusteenuse

Brüssel, 3. jaanuar 2012 – Alates 1. jaanuarist tagab Euroopa Komisjon kodanikele, ettevõtjatele ja vabaühendustele uute poliitikasuundade ja õigusaktide kavade kommenteerimiseks vähemalt kaksteist nädalat. Varem oli selleks aega kaheksa nädalat. Nii on sidusrühmadel lihtsam osaleda ELi poliitika kujundamises juba varases etapis. Komisjon avas ka teavitusteenuse tulevaste algatuste kohta: organisatsioonid, mis registreeruvad läbipaistvusregistris, võivad tellida teavitusteenuse, et saada varast teavet uute algatuste teekaartide kohta neile huvipakkuvates valdkondades umbes üks aasta enne õigusaktide vastuvõtmist.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Poliitika kujundamise juures on kõige tähtsam kuulata inimesi, keda see poliitika mõjutab. Konsulteerides pikemalt, tugevdame nende kodanike, ettevõtjate ja organisatsioonide häält, kes aitavad meil kujundada meie poliitikat kõigi huvides.”

Komisjon loodab, et pikem konsulteerimisaeg ja uus teavitusteenus suurendavad konsulteerimises osalemist eriti nende rühmade puhul, kes tänaseni olid alaesindatud. Näiteks VKEde ühendustel on nüüd rohkem aega organiseeruda ja konsulteerida oma liikmetega selles osas, kuidas uued poliitikaettepanekud võivad mõjutada väikeettevõtjaid.

Aruka reguleerimise poliitika raames on komisjoni eesmärk kaasata kodanikke ja ettevõtjaid seadusloomeprotsessi, et tagada õigusaktide ettepanekute koostamisel kõigi asjassepuutuvate tõendite ja probleemide arvessevõtmine.

Lisateave:

Vt käimasolev üldsusega konsulteerimine (sinu hääl Euroopas)

Vt tulevased komisjoni algatused (teekaardid)

Liitu teekaartide teavitusteenusega (läbipaistvusregister)

Kontaktid :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar