Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Borgerne får mere indflydelse på udformningen af EU's politikker: Kommissionen forlænger varigheden af offentlige høringer til 12 uger og opretter en ny "varslingstjeneste"

Bruxelles, den 3. januar 2012 – Europa-Kommissionen giver fra den 1. januar borgere, virksomheder og ikke-statslige organisationer mindst 12 uger til at fremsætte bemærkninger til planer om nye politikker og lovgivning i forhold til 8 uger tidligere. Dette vil gøre det lettere for dem at deltage i udformningen af EU's politikker på et tidligt tidspunkt. Kommissionen har også oprettet en varslingstjeneste, der oplyser om kommende initiativer. Organisationer, der lader sig registrere i åbenhedsregistret, kan tilmelde sig denne varslingstjeneste for tidligt at få oplysninger om køreplanerne for nye initiativer på deres interesseområde omkring et år, før disse vedtages.

Formanden for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso udtaler: "En central del af det at sikre de rigtige politikker er, at man lytter til dem, der vil blive berørt af dem. Ved at forlænge varigheden af høringerne sikrer vi, at borgerne, virksomhederne og de organisationer, der hjælper os med at udforme politikkerne, i højere grad kommer til orde, hvilket gavner alle."

Kommissionen håber, at den forlængede varighed af høringerne og den nye varslingstjeneste vil bevirke, at flere deltager i høringerne, navnlig de grupper, der hidtil har været underrepræsenteret. For eksempel vil de små og mellemstore virksomheders organisationer nu få mere tid til at organisere sig og høre deres medlemmer om, hvilken betydning nye politiske forslag kan have for små virksomheder.

Kommissionen sigter med sin politik om "intelligent regulering" på, at få borgerne og virksomhederne til at deltage i lovgivningsproceduren, så det sikres, at den i udkastet til retsakter tager højde for al relevant dokumentation og alle relevante indsigelser.

Yderligere oplysninger:

Se de igangværende offentlige høringer (Kom til orde i Europa)

Se de planlagte Kommissionsinitiativer (Køreplaner)

Bliv registreret for at få adgang til Åbenhedsregistret (åbenhedsregistret)

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar