Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Váš názor bude mít větší váhu při tvorbě evropských politik: Komise prodloužila lhůtu pro veřejné konzultace na 12 týdnů a vytvořila novou „informační službu“

Brusel 3. ledna 2012 – Evropská komise poskytuje od 1. ledna občanům, podnikům a nevládním organizacím lhůtu minimálně 12 týdnů, aby vyjádřili své připomínky k návrhům nových politik a právních předpisů. Dříve tato lhůta činila 8 týdnů. Všechny zúčastněné subjekty se tak budou moci lépe zapojit do tvorby politik EU již v rané fázi. Komise rovněž vytvořila informační službu ohledně budoucích iniciativ. Organizace, které se zaregistrují do Rejstříku transparentnosti, si mohou tuto informační službu objednat, aby získávaly včasné informace o plánech nových iniciativ v příslušné oblasti jejich zájmu, a to s předstihem jednoho roku před jejich schválením.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso k tomu uvedl: „Pro to, aby byly naše politiky správně nastavené, je velmi důležité naslouchat lidem, jichž se budou dotýkat. Tím, že se prodlouží lhůta pro veřejné konzultace, se posílí hlas občanů, podniků a organizací při tvorbě politik, jež budou ku prospěchu všech.“

Komise věří, že prodloužená lhůta pro veřejné konzultace a nová informační služba pomohou zvýšit účast na těchto konzultacích, zejména pokud jde o skupiny, které na nich dosud nebyly dostatečně zastoupeny. Například federace malých a středních podniků budou mít nyní více času se zorganizovat a náležitě se svými členy prodiskutovat dopady nového návrhu politiky na malé podniky.

V souladu s politikou „inteligentní regulace“ hodlá Komise zapojit občany a podniky do legislativního procesu a zajistit tak, že se při přípravě návrhu právního předpisu zohlední všechny relevantní skutečnosti a obavy.

Další informace:

Viz probíhající veřejné konzultace (Váš hlas v Evropě)

Viz nadcházející iniciativy Komise (plány)

Zaregistrujte se pro účely získávání informací o plánech (Rejstřík transparentnosti)

Kontaktní osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar